Modern receptionsskylt till Sjaelsö

diodskylt_sjaelso_clarex_skyltar

Clarex fick i uppdrag av fastighetsutvecklingsföretaget Sjaelsö att ta fram ett nytt skyltkoncept till deras nya lokal i Münchenbryggeriet, Stockholm.
Sedan tidigare har vi tagit fram en obelyst receptionsskylt i transparent akryl med vinyl på dito baksida.
Nu var önskemålet från Sjaelsö att få en moderniserad och belyst receptionsskylt.

Efter diskussion med projektansvarig kom vi fram till ett koncept bestående av enskilda bokstäver (profil 3), inifrån belysta med vita dioder.
Vi föreslog rostfritt stål, istället för den gråa färgen enligt företagets riktlinjer, detta för att harmonisera och accentuera de rostfria detaljerna samt för att skapa en modern känsla.
Den grafiska symbolen är toppad med blått för att överensstämma med företagets grafiska profil, grå och blå.
En utmärkande detalj i denna skyltning är att det inte finns någon synlig eldragning.

Exklusiv skyltning till Gröne Jägaren

grone_jagaren_neonskylt_diodskylt_ljusskylt_clarex

Kvarters krogen Gröne Jägaren på Södermalm i Stockolm, bytte tidigare i år bryggeri och behövde därmed byta ut den befintliga skyltningen, interiört samt exteriört.

I detta projekt arbetade vi med att tillfredställa två parter, Gröne Jägaren samt Carlsberg Sverige. 

Bryggeriets önskemål var att maximera exponeringen av Falcon. Krögarens önskemål var att på ett tilltalande och smakfullt sätt exponera varumärken.

Interiört, på plats sedan tidigare, finns en grön neonskylt, och för att få skyltningen sammanhängande och tilltalande ville krögaren ha en ny skylt med samma färg/karaktär.

Av estetiska skäl rekommenderade vi Gröne Jägaren att valet skulle falla på en Carlsberg skylt.

Krögare och bryggeri enades om att fokusera på Carlsberg, eftersom den harmoniserade krogens intensioner.

Detta resulterade i en flexneonskylt, en diodskylt i neonstil. Skylten är dessutom i samma gröna stil som neonskylten i det anslutande fönstret. 

Exteriört kom parterna fram till att Falcon skulle exponeras. 
För att höja exklusiviteten, för att harmonisera fasaden samt tilltala krogens målgrupp, byggde vårt förslag på två formpressade, konvexa, skyltar.

Resultatet av detta blev två stycken dubbelsidiga ljuslådor, inifrån belysta med LED, med svarta och screentryckta formpressade fronter.

I samband med detta projekt bytte vi även ut ett antal griffeltavlor, för tillfälliga kampanjer.

Parterna i detta projekt har till en viss del varit oense om utformningen på skyltningen.
Med hjälp från oss, bland annat genom analysarbete, blev resultatet, enligt inblandade, över förväntan!

10 års jubileum för Radiopriset!

prisskylt_radiopriset_skyltar_clarex

Sedan 2001 har Clarex haft ett kontinuerligt uppdrag med att färdigställa det prestigefyllda Radiopriset.

Upplagan är på ett tiotal priser och varierar lite från år till år.

Det moderna och stilrena priset är skapat av konstnären Lars Hammarström, är tillverkat av betong och pryds med ett förgyllt öra.

Vi har tagit fram ett koncept med lasermärkta rostfria skyltar, som monteras på toppen av priset, för att harmonisera priset och skapa en känsla av exklusivitet.

Dessa skyltar anger till vem/vilka priset tilldelas och självklart råder det total sekretess under framtagningen.

Den väsentliga delen i dessa projekt är att vi levererar priserna efter kundens önskemål, på ytterst kort varsel.

– Det känns tryggt och säkert att samarbeta med Clarex. Vi har förtroende för deras kunskap och de levererar alltid i avtalad tid med god kvalitet.

Johan Mångård, Radioakademins projektledare för Stora Radiopriset

Gjutna skyltar till Skeppsbron!

Tidigare i år fick vi i uppdrag av vår fastighetsägare att ta fram ett nytt koncept för skyltarna här på Skeppsbron 20 i Stockholm.

För att harmonisera fasadens karaktär föreslog vi gjutna bronsskyltar med en efterbehandling av brunoxidering vilket ger känslan av att skyltarna smälter in och framhäver den åldrade fasaden

Vi tog även vara på husets egna utsmyckning vilket blev inspiration till skyltarnas ornamentering.

Slutligen tog vi fram ett digitalt original vilket användes som underlag för gjutformarna.

Sandgjutning är den mest förekommande metoden för gjutning av metall.

Sand tillsammans med bindemedel pressas samman under högt tryck för att skapa en modell till gjutningen.

På bilden kan man se hur sandformen får en finputsning innan gjutningen påbörjas.

Formen består av två delar som får ett hålrum där metallen hälls i.

När metallen har svalnat slås formen sönder och det gjutna tas ut.

Brunoxideringen framställs genom reaktion mellan brons och svavellever.

Receptionsskylt till X5 Music Group – med matta på väggen!

x5_akryl_clarex_receptionsskylt_skyltar

X5 Music Group är ett europeiskt musikföretag med en affärsidé om att sälja digital musik på Internet via iTunes och amazon.com.

Det önskemål vi utgick ifrån i denna förfrågan var att de ville ha en snygg och presentabel receptionsskylt monterad på vägg, som även skulle användas som bakgrund för fotografering vid lansering av kända artister.

Efter att vi fotograferat platsen för skylten och gått igenom grundförutsättningarna tog vi fram och presenterade ett komplett koncept baserat på given buget.

För att skylten inte ska glänsa vid fotografering samt agera ljuddämpande lade vi fram ett förslag med ett material som används i sammanhang. Väggen tapetserades med en matta som infärgades efter logotypens grundkulör.

Logotypen på mattan består av en kombination med vitlackerad plåt samt vit akryl, detta för att få en maximal 3D effekt.

För att föra visionen ett steg längre, för att minimera reflexer vid fotografering och för att skapa ett modernt och utarbetat intryck, målades dessutom väggen i mattsvart.

Resultatet blev en installation snarare än en skylt som initialt önskades, som nu på ett tilltalande och effektfullt sätt återspeglar företagets grafiska profil och affärsidé.

Daniel CCO på X5 Music Group låter hälsa att dem är mycket nöjda med våra insatser i stort och skyltkonceptet i sin helhet.

Det blev bättre än vi hade önskat.

Stilren rostfri LEDskylt till entrétak – Östermalmstorg 1

ostermalmstorg_1_diodskylt_Clarex

Clarex fick i uppdrag av Peab ABs byggherre samt arkitektkontoret Equator att ta fram ett nytt skyltkoncept till den nya fastigheten, Östermalmstorg 1.

Grundförutsättningar fick vi från arkitektkontoret i form av fasadritning med typografi samt placering för den tilltänkta skylten.
Peab gav oss information om skyltens syfte, vilket var att skylten skulle integreras med den övriga miljön, att belysningen skulle ha lång livslängd, låg energiförbrukning samt att skylten skulle synas i den övrigt mycket upplysa miljön.

Efter diskussioner och möten blev resultatet denna fasadskylt i profil 6.
Denna skylt består av enskilda bokstäver som är inifrån belyst med vita dioder/LED
En diodbelyst skylt var lämplig då man kan tillverka bokstäver tunna och eleganta och samtidigt få en effektfull belysning i den mycket upplysta miljön.
För att få skylten att integreras med fasaden föreslog vi att bokstäverna skulle ha rostfria, borstade kanter med utfallande opalvit front.
Detta för att harmonisera fasaden med dess rostfria detaljer och samtidigt få skylten att synas, med skarp belysning framåt.
Bokstäverna placerades på ett svartlackerat stag, vilket ger skylten en luftig känsla och intrycket av att den ”svävar” på taket. Fördelar med montering på stag är att den ger en diskret infästning samt döljer el-dragningen och drivdon.

Med det nya konceptet har vi fått skylten att accentuera fasaden, uppfyllt kunden önskemål och lite därtill. 

På önskemål från Peab kompletterade vi vår 2 års garanti med ett servicepaket på 5 års garanti.

I samband med denna skyltning utöver fasadskylten har vi även efter önskemål tagit fram fönsterdekorer, hisskyltar och olika typer av informationsskyltar.

Gjutna skyltar till Vattenfalls ångturbiner

Vattenfall Gjuten skylt Clarex

Vattenfall har valt Clarex för att ta fram personliga gjutna skyltar till deras ångturbiner,  nu senast i till Uppsala och Handen, som levererar fjärrvärme runt om i Sverige.

Clarex fick i uppdrag av Vattenfall att utarbeta ett koncept som passar till de tunga maskinerna och som förmedlar stabilitet och framgång. Förslaget efter originalarbete blev massiva gjutna skyltar vilket Vattenfall ansåg passar perfekt!

Skyltarna är gjorda av sandgjuten brons, mörkbrunoxiderad, upphöjd text och ram med ångturbinens namn, samt vilken dag den fasades till elnätet för första gången.

Vattenfall uppskattar skyltarna väldigt mycket och detta är deras kommentar om den senaste skylten Gabriella, monterad i Uppsala:

Nu har vi satt skylten på vår turbinanläggning.

Allting har fungerat mycket bra och skylten blev mycket elegant, så kan jag inte säga annat än att vi är en mycket nöjd kund, ni får en 5:a.

 Anläggningschef Vattenfall AB Heat Nordic

&

Allan Magnusson

Project manager