Älta kulturknut – Nya profilskyltar till nytt kulturhus

alta_kulturknut_skyltar_diod_clarex

När Nacka kommun lät bygga det nya huset till Kulturföreningen Älta kulturknut kontaktade fastighetsansvarig oss för hjälp med framtagning av skyltar.
Som grundförutsättning fick vi fastighetsbeskrivning från arkitektkontoret Origo om önskad placering av skyltarna.
Vårt arbete bestod i att säkerställa att de alternativ kunden valde mellan uppfyllde de önskemål man hade beträffande synbarhet samt att de accentuerade husets karaktär och belysta fönsterpartier.
Andra önskemål beträffande underhåll samt energibesparing tog vi vara på genom att förslagen vi presenterade var LED-belysta alternativ.

Med 3D-visualisering, fotomontage samt korrektur av olika alternativ föll valet sedermera på en profil 6 på stag.

Glädjande för oss är att vi nu även är i fullt arbete med att ta fram koncept för interiör skyltning.

Annonser

Konvex skylt till Naprapatlandslaget i Stockholm

naprapat_landslaget_Clarex_konvex_skylt_ljusskyltNaprapatlandslaget tog kontakt med oss i samband med inflyttning i sin nya lokal på Rörstrandsgatan 22 i Stockholm.
Naprapatlandslaget är en norsk kedja och denna är en utav tre praktiker i Sverige, den första i Stockholm.

Önskemålet var att skylten skulle ge ett ungdomligt, modernt intryck som lyser upp och markerar entrén. Viktigt var att varumärket skulle bli representerat på så sätt att det stämmer överens med företagets marknadsföring och intentioner.

Med dessa förutsättningar samt logotyp och miljöbilder arbetade vi fram ett koncept av deras vision, som vi sedermera visualiserade.

Resultatet blev en baldakinskylt i rostfritt med konvex form, där text/symbol är i utförande av profil 10 (ger en mer exklusiv, bearbetad karaktär)
Skylten är inifrån belyst med LED som är ett mycket kostnadseffektivt belysningsalternativ med bland annat fördelarna att ha låg energiförbrukning, lång livslängd (ca 50-70.000 timmar) samt är ett miljövänligt alternativ.
För att synas effektivt och maximera exponeringen, kompletterades det med en utstående obelyst skylt i samma stil och karaktär.