Nyskapande skyltkoncept till Airtours

Vi har tidigare berättat här i bloggen om den förfrågan vi fick från Airtours i slutet av våren 2012, då var förutsättningarna att man hade tagit beslut om att flytta och kombinera kontor och nuvarande resebutik till en ny lokal centralt beläget på Sveavägen.

Initialt låg fokus på att hitta en traditionell skyltlösning i form av en så kallad ljuslåda.

Men efter möten och diskussioner om hur Airtours ville kommunicera sitt varumärke och att det fanns en vilja att lägga ribban på en högre nivå med tanke på bland annat lokalens strategiska placering och dess exteriöra förutsättningar i form av en mycket ren och neutral fasad, ändrades denna fokus.

Efter att vi gått igenom den befintliga grafiska manualen och resonerat kring vad man ville uppnå med skyltningen, tog vi fram ett antal konkreta visualiseringar och fotomontage.

Dessa har under tiden omarbetats och kompletterats för att slutligen se ut enligt nedan, visualiseringarna, tillsammans med fotomontage, tekniska beskrivningar och omfattande förarbete ligger just nu på stadsbyggnadskontorets bord.

Tills dessa att bygglovet är klart och skyltarna är producerade har Airtours beställt en temporär vepa som kommer att täcka in större delen av fasaden tills dess att skyltarna är platsmonterade.

Vapensköld i massiv ek och mässing med ledbelysning till Mojang

Fotomontage: Mojang AB

Mojang är ett Svenskt spelföretag som utvecklar datorspel, på deras repertoar av framgångsrika och populära spel kan nämnas bland annat Minecraft.

Tidigare i sommar fick vi förfrågan från Mojang om en mycket speciell typ av skylt, vilken närmare kan beskrivas som en vapensköld i trä. I skylten som är avsedd att monteras interiört på vägg i huvudkontorets mötes- och matsalsdel är tanken att accentuera en rustik och bearbetad känsla, som får dig att förflyttas till medeltidens riddare och prinsessor.

Efter att Mojangs representanter besökt oss för att dryfta detaljerna runt denna spektakulära skylt i massiv ek, med en storlek på hela 1200 mm i höjd, i form av ett vapen flankerat av lejon och ett hjorthuvud, fick Clarex i uppdrag att ta fram densamma i form av ett kreativt och banbrytande koncept.

Bilden ovan visar det initiala diskussionsunderlag som Mojang skickade till oss och som låg till grund för den skylt som nu är beställd, omarbetad och kompletterad med flera kreativa detaljer så som integrerad corona, LED-belyst ytterkontur, nedfrästa och upphöjda texter samt nedsänkt logotyp och ytterramar i mässing.

Skylten skall var klar och på plats den 5 oktober och för den som har tålamod kommer bilderna på resultatet upp på bloggen någon vecka efter montering.

En lysande skyltprocess

 

Skyltar kan bestå av många olika typer av material, tillverkas på många olika sätt, och därmed skapa helt olika intryck beroende på vad man vill förmedla med sin skylt.

Med rätt kombination av material och utförande, hänsyn tagen till hur närmiljön ser ut och fokus på att ta fram ett skyltkoncept som verkligen speglar kundens intentioner, kan resultatet bli fullkomligt lysande.
Här nedan är ett exempel på en sådan skylt där vi har kombinerat olika produktionstekniker samt material som inte är så vanligt förekommade i denna typ av skylt, utförandet rent tekniskt är att logotypen är nedsänkt och i materialet akrylspegel samt dubbelt belyst med energisnål, näst intill underhållsfri LED. Det röda diodljuset som lyser bakåt mot väggen kallas för corona och skall illustrera att logotypen i grundutförande har en röd bottenplatta med vit text.
Just denna förfrågan kom ursprungligen från en reklambyrå som utöver övrigt design-arbete även hade som idé att erbjuda sin kund en ny skylt, med tiden blev det dock uppenbart att man inte hade den kompetens som krävdes för att erbjuda kunden det som i slutändan resulterade i  detta skyltkoncept. Clarex fick därmed  i uppdrag att slutföra skyltprojektet i sin helhet.

Att valet föll på just det här alternativet, beror på ett omfattade idéarbete och kreativa diskussioner mellan oss och slutkund, en process som aldrig ska underskattas när man vill ta fram en ny skylt.

 

Skyltkoncept i olika nivåer


Det här är fotografier på några av Clarex senaste skyltar till Ferrologic.

Ferrologic är ett IT-företag som nyligen har uppgraderat sin logotyp och därmed var i behov av nya skyltar till tre av deras kontor,  efter hur förfrågan löd och dialog med deras marknadschef om vad de ville förmedla, stod det snabbt klart för oss att de ville ha skyltar i premiumutförande, gärna med det där lilla extra.

När att vi på Clarex analyserat deras logotyp, tagit del av bilder på kontoren samt diskuterat budget och leveranstid, såg vi möjligheten till ett koncept där vi kunde förtydliga formen i deras grafiska profil genom att accentuera de olika delarna i logotypen med en liten radie, samt variera djupet på dem i förhållande till de inbördes storlekarna.

För att på ett bra sätt presentera vårt koncept för kunden gjorde vi sex stycken olika förslag i form av 3D-visualiseringar för att kunden skulle kunna avgöra exakt vad de ville ha. Det kan ibland vara svårt för våra kunder, som inte kontinuerligt arbetar med skulpturalt utformade skyltkocept, att verkligen sätta sig in i hur en skylt  kommer att kunna te sig i fysisk form med endast hjälp av en skiss, därför använder vi oss numer mycket av just 3D-visualiseringar. Med dess hjälp kan vi på ett tydligt sätt förmedla vad kundens och våra ideer verkligen kan resultera i.

Nedan visas den slutgiltiga visualiseringen som låg till grund för kundens beställning.