2946st Schabloner till Tele2 Arena i ett samarbets projekt med Wilh. Lindén Målerifirma AB

Schablonmålning är en mycket gammal och beprövad teknik för att få texter, bilder samt siffror/texter, på allt från väggar eller som i detta projekt uppmärkning av trappsteg på på ett estetiskt tilltalade och permanent sätt.

Fördelen med att måla på trappsteg, är många gånger inte helt uppenbara, men syftet är att med val av färg och teknik oavsett struktur och

olika förhållande på plats, få optimal och integrerad uppskyltning av olika typer av budskap.

Nu senast har vi i samarbete med Wilh. Lindén Målerifirma AB fått i uppdrag att ta fram 2946 st schabloner, för uppmärkning av sittplatser på Tele2 arena i Globenområdet. Vi har flera gånger tidigare tagit fram olika typer av schabloner till denna kund för olika applikationer, dessförinnan tog vi fram schabloner till garaget som ligger i direkt anslutning av Friends Arena i Solna….

Genom att måla direkt på väggen eller på tex trappsteg får man en tilltalade lösning som motsvarar högt ställda krav på funktion och hållbarhet. Med olika typer av färger med olika glanstal blir det oändliga möjligheter att exponera. I detta fallet siffror på ytor som i många fall annars inte skulle kunna exponeras på ett annat sätt.

Bilden nedan visar hur de nuvarande trappstegen utan uppmärkning ser ut i Tele2 Arena.

CAM00291

Innovativ receptions- och dörrskylt till Screem mediabyrå

Ni vi fick denna förfrågan för en tid sedan gjorde vi vår sedvanliga bakgrunds check.

Det visade sig att företaget Scream mediabyrå är en av de absoluts största och mest välrenommerade mediebyråerna i Sverige.

När jag fick interiörbilder samt företagets logotyp, stod det för mig personligen klart att man skulle ta fasta på de intentioner skaparen av logotypen ville förmedla,
nämligen att logon såg ut som att den var skriven i all hast, tex helt enkelt en minnes- anteckning på ett papper vid ett möte som man sedan har skannat in.

Efter samtal med Scream kom det dock fram att man inte ville schablonera upp dito logo på väggen i receptionen och på den rostade entrédörren utan man ville ha en skylt
bestående av fristående utskurna bokstäver och färgduttar.

Efter att ha tagit fram 3d visualisering på två olika koncept, ( se nedan ) önskade man att vi skulle konkretisera hur modellen med rundfrästa kanter såg ut irl, man ville även se hur svart mattblästrad akryl ser ut.

Vi presenterade på ett andra möte just två olika varianter på svart homogen akryl med och utan rundfräst radie på texten,
Efter diskussion med samtliga berörda på huvudkontoret i Stockholm enades vi om att mattblästra texten med radie och att de fem färgade duttarna skulle lackeras i högblankt.

Vi ser fram emot att få fotografera dessa skyltar när de är platsmonterade,  och att de övriga kontoren i samma koncern kommer att uppleva skyltarna lika innovativa och estetiskt tilltalade.

Scream_BScream_A

LED-belysta takskyltar till fastighetsmäklaren Bjurfors

Mäklarföretaget Bjurfors är i en expanderingsfas och har valt Clarex som samarbetspartner för skyltar i detta skyltprojekt .
Det ”nygamla” kontoret i Bromma är nu i slutfasen på sin renovering och önskemålet från ledningen var att byta ut de befintliga skyltarna mot nya moderna och estetisk tilltalade LED-skyltar.

Utmaningen i detta projekt var att enas med stadsbyggnadskontoret om vilken storlek på skyltarna som man accepterar.
Det är mycket strängare regler och är generellt mycket restriktivare med skyltar som skall placeras på tak. I det här fallet sitter det redan två befintliga skyltar som vi har fått i uppdrag att byta ut.

Nu är bygglovet godkänt och de nya fasadskyltarna är beställda.

Vi ser fram emot att få demontera och montera upp de nya inifrån belysta fasadskyltarna som skall sitta på befintliga takstativ, samt även komplettera med en rektangulär skylt som sitter på väggen, vilket kan användas för tillfälliga budskap eller information.

Nedan är bilder på befintlig fasad samt den nya logotypen.

bjurfors_LEDskyltar_clarex

LED-fasadskyltar till Hightech företaget Technia

Personliga kontakter och referenser i affärsvärden är av största vikt!
För en tid sedan tog vi fram en avancerad fasadskylt till Decerno, som likväl Technia tillhör Addnode group.
Decernos fasadskylt som monterades i Kista, levererades med ett special programmerat blinkverk, vilket resulterar i att skylten på ett effektfullt sätt pulserar fram Decernos logotyp och därmed särskiljer sig avsevärt från de andra skyltarna på fastigheten.

I början av året tog Technia kontakt med oss och berättade att dem fått rekommendation om oss från systerbolaget Decerno, efter att företagsgruppen tagit fram en ny gemensam grafisk profil.
Samtliga företag inom Addnode group har den unisona nämnaren att man valt ett gemenast typsnitt och för att förtydliga tillhörighet runt företagsgruppen, valt att alltid komplettera respektive företagsnamn med en kompletterade text (skylt) Addnode Group.

Utmaningarna i detta projekt var, förutom att fasadritningarna inte motsvarade verkligheten, att få skyltarna (2st) att synas optimal, trots att logotypen är blå ( viket är en färg som i skylt samanhang kan upplevas som svårläst på kvällen) samt att exponera den relativt lilla texten Addnode Group, på ett tilltalande sätt. Önskemålet var friskuren text för att ge ett bearbetat intryck (och inte monterad i en låda som man uppfattade skulle förvanska helhetsintrycket).

Efter att ha presenterat flertalet skyltmodeller och diskuterat hur man kunde placera skyltarna för maximal exponering, samt även ta hänsyn till de befintliga skyltarna, föll valet på en mycket bearbetad och exklusiv typ av fasadskylt, som i alla bitar uppfyller kundens högt ställda krav på ett estetiskt tilltalade skyltkoncept.
Skyltkonceptet är godkänd av berörda myndigheter och fastighetsägaren (Bosch) som förövrigt huserar i samma fastighet

Nedan ser ni ett fotomontage på den skyltmodell som kunden valde och som vi snart kommer att montera i Kista.
De befintliga gamla skyltarna kommer i samband med dito montering att demonteras och sedan lämnas för destruktion.

fasadskylt_Technia_skyltar_clarex