Liljevalchs nya utställning Home Sweet Home med informationstavlor från Clarex

Liljevalchs nya utställning  med informationstavlor från Clarex

Vi har fått förtroendet att igen skylta upp med informationstext på 12st bemålade ytor 2440 x 1220mm, för den nya utställningen Home Sweet Home som pågår mellan 27 juni – 15 september.

Vad som var extra speciellt i just detta projekt är att ytorna förutom att de är matta, även är ojämna samt nymålade, med andra ord ingen optimal applicerings yta för utskurna texter.

Men då vår skickliga montörer och mycket hårdhäftade material på texterna löste vi platsmonteringen på den sedvanligt korta ledtiden.

Nedan ser ni bildexempel på hur slutresultat blev, i kombination till den vackra miljön, vackert uppställda möbler. Kan vi inte annat än konstatera att informationstexterna   som beskriver utvecklingen i Sverige under det senaste decennierna rörande möbler, tyg, designers och andra fixstjärnor inom inredningskonsten genom tiderna, uppfyller önskemålen på ett utmärkt sett.

Liljevalchs_Clarex_informatonstavlor

Skyltkoncept för S:ta Eugenia, från vision till verklighet.

Ibland överträffar verkligheten fantasin, det kan även för oss vana skyltkonstruktörer och kreatörer vara svårt att sätta oss in i detalj. Hur skyltar och skyltkoncept verkligen kommer att te sig när den är färdigmonterad och på plats.

Utifrån våra tekniska beskrivningar, samtal med kund samt i detta fallet en förstudie även infattade 3d visualiseringar, är det en hel del parametrar som är värda att beakta och som kan påverka slutresultatet i olika riktningar.

När vi tidigare i år i samarbete med kyrkan St. Eugenia, enats om riktlinjerna för hur dom ville kommunicera ut sin information om mässor och öppettider. Samt att ytterligare synas bättre från trottoaren föll valet till slut på en kombination av många kreativa och annorlunda lösningar.

Från en glaskylt där texten flexibelt kan ändras, till en inifrån belyst ljuslåda där kyrkans namn tydligt syns, då även på kväll och natt, till kronan på verket, eller som i detta fallet, ett kors.

Men inte vilket kors som helst, utan här med skulpturalt utformad underdel som skall illustrera jorden och detta kompletterat med en belysning inifrån, ljuset är så kallad corona och betyder att skuggan runt skylten är det som framhäver hela korset på ett estetiskt sätt.
Här nedan ser ni nyligen tagna bilder på dessa två skyltkoncept som är monterade på två pelare som flankerar entrén, visualiseringen visar hur konceptet var tänkt att se ut nattetid

S ta Eugenia_Skyltar_Diodskylt_Clarex