Hitta med hjälp av schabloner i Story Hotel och Tele2 Arena

Att hitta rätt på Tele2Arena och i Story hotel är grundläggande, men fråga är hur och på vilket sätt.

Vi har sedan många år tillbaka fått möjligheten att leverera olika typer av schabloner i flertalet utförandena till många måleriföretag,  allt från schabloner i vinyl som skall limmas upp på väggar och golv till i en mängd andra material.

I veckan levererar vi ett större antal schabloner till ett Story hotell , med siffror, pilar och texter, syftena med just dessa schabloner som kommer att levereras i vinyl, är att visa hur man hittar i den nyrenoverade hotellet, allt från olika rum, våningsplan som rest room till wc o.s.v.

Schablonerna till Tele2arena blir likväl producerade i vinyl och är en komplettering,
detta på den order som vi fick i somras där vi levererade över 3000 st schabloner för uppmärkning av sittplatser, schablonerna monterades på samtliga trappor i tele2 Arena,
vi har under den gångna tiden kompletterat upp med schabloner även i garaget,
den sista beställningen avser komplettering av 181 st schabloner för trappor.

Värt att känna till är att vi erbjuder schabloner i allt från plast till metall, vilket utförande och material som passar bäst beror på var man skall använda dito, antal och leveranstid osv.

Bilden nedan visar hur klassiska så kallade ”negativt skurna” schabloner kan se ut och även ett resultat efter målning.shabloner_Clarex_skyltar_måladeskyltar_Tele2arena_Story Hotel

Nya certifierings skyltar till Miljöbyggnad – Sweden Green Building Council

Vi fick en prestigeorder på 170 skyltar, ur ett egenutvecklat skyltsystem baserat på flexibilitet, kvalitet och med miljöaspekter i fokus.

Vi har sedan 2010, när Miljöbyggnad – Sweden Green Building Council började bygga upp strategier för att nå ut till byggherrar och fastighetsägare i Sverige, levererat skyltar i rostfritt stål som intygar att respektive fastighet uppfyller kraven för miljöhus.

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Det är förhållandevis enkelt och kostnadseffektivt men ändå verkningsfullt för att skapa miljömässigt hållbara byggnader.

Då Sweden Green Building Council övertog Miljöklassad byggnad den 1 januari 2011 som då bytte namn till Miljöbyggnad och önskemålet om att skyltarna som visar att respektive fastighet uppfyller de olika kraven, som ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Miljöbyggnad används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betygen
BRONS, SILVER eller GULD.

Nu har vi efter en omfattade förstudie innefattande produktion av skarpa prototyper, tekniska beskrivningar utarbetat ett skyltkoncept i Corian  (ett kompositmaterial bestående av sten och akryl) dessa skyltar kommer att graveras och färgfyllas med företagets tre gröna kulörer, plaketterna för fastigheter är gjutna i BRONS, samt förgyllda = GULD samt förnicklade = SILVER. För motsvarade småhus tar vi fram plaketter i graverad gravyrplast i olika metall finish.

Skyltarna beräknas kunna levereras oktober/november och bilden nedan visar en av prototypskyltarna som nu ligger till grund för det slutgiltiga skyltkonceptet.

Clarex_ Miljöbyggnad_Skyltar_Skyltsystem

Konvertering och renovering av neonskylt SKOWERA till EKOWERA

I början av förra seklet blev neonskyltar en allt vanligare syn i Stockholms stadsbild

Numera är Neonskyltar i dessa klassiska utföranden allt mer sällsynta, det har till och med diskuterat på allra högsta politiska nivå att man skall kunna börja K-märka neonskyltar ( vilket i dagsläget inte är fallet ).

När vi fick förfrågan att konvertera om två befintliga, gamla klassiska neonskyltar som vi sedan tidigare redan har renoverat, till den skobutik som då låg i den centralt belägna lokalen på Odengatan, rakt över Vasaparken. Blev vi naturligtvis rädda för att skylten skulle ersättas mot en ny i modernast led-teknik.

Men våra farhågor kom på skam och hela projektet utmyndigade i ett skyltprojekt som vi aldrig tidigare har varit med om.

Företaget som ska öppna en ekologisk mataffär i samma lokaler, ville inget hellre än att bibehålla inredning och stil , kosta vad det ville för att kunna behålla de två gamla klassiska neonskyltarna som prydde fasaden !

Men hur skulle det gå till ? Hur kan en skobutik med sin Skowera skylt kunna bli något annat än just en skobutik, kunden funderade och funderade och kom på en innovativa iden att byta ut ”S” mot ”E” på skyltarna och därmed behålla skylten och karaktären till alla grannars och förbipasserandes  lycka. Det är nämligen så att man fick flertalet önskemål om att man ville att den nya butiken skulle behålla skyltarna.
Under nästa vecka kommer neon flaggskylten att demonteras likväl det befintliga ”S”  när detta är gjort tar vi fram ett nytt ”E” i samma stil med neon och allt, detta kommer sedan att monteras om  3-4 veckor (kunden önskar även behålla original bokstäverna som ett minne) .

Här nedan ser ni hur den ena av neonskyltarna ser ut och hur det kommer att se ut efter ändringarna.
Neonskylt_Clarex_Fasadskylt_Ekowera

Vi hjälper allmänheten att hitta i JÄRVASTADEN med två exklusiva områdesskyltar

Vi har fått äran och förtroendet av Järvastaden AB att ta fram två st. områdesskyltar till Järvastaden – en ny stadsdel i Solna.

Upprinnelsen till att vi fick uppdraget av Järvastaden AB, var att vi tidigare i år tog  fram två exklusiva, graverade rostfria skyltar till samma område.
Dessa skyltar sitter nu dels monterade på en mur och informerar om den nyanlagda stadsparken ”spegeldammsparken” och  skylten som är placerad på en fot i parken,
informerar om viken konstnär som har skapat skulpturerna och vad barnen i området har döpt bronsdjuren i form av hund, bagge, får och lamm till.

Frågan kom naturligtvis upp om det inte fanns behov av andra informationsskyltar i det nya området som både inrymmer en mycket fin lekpark vid namnet Mulle Meck, en stadspark, Icabutik, etc.

Kunden hade sedan tidigare fört upp detta på agendan men det hade av olika skäl inte blivit av,  nu tog man ett beslut i att vi skulle med hjälp av företagets landskapsarkitekt skapa en informativ karta. Parallellt med detta projekt tog vi fram teknisk ritningar och beskrivningar för hur de två exklusiva områdesskyltarna skulle se ut. Skyltarna kommer att tillverkas i aluminiumprofiler och lackerade i en grå färg enligt Järvastadens färgmanual, de förses med en 2000x1000mm, 8mm digitaltryckt glasskylt, glasskivorna kommer sedan att distansmonteras mot skylten, båda skyltarna gjuts fast i marken.

Nedan ser ni en visualisering på hur skyltarna kommer att se ut, vi och kunden har en förhoppning att dem kommer att vara på plats för allmänhetens beskådan inom 1-1,5 månader.

Järvastaden_skyltar_clarex