Kart/områdesskylt, hänvisningslyktar till Stockholm Vatten AB i Bromma

Vid Bromma centrum ligger Stockholm vatten, i det inhägnade området har man en omfattade verksamhet, lastbilar och personbilar samt gående kommer kontinuerligt till de olika byggnaderna för att lämna, hämta gods av olika slag, att det är viktigt att att man skall hitta är naturligtvis primärt och uppenbart.

Direkt när man har kommit in i området, kan man skönja en kart/områdesskylt, det var även denna skylt som låg till grund för det nu inledda samarbetet rörande flertalat andra hänvisnings och informationsskyltar.

Den befintliga kart/områdesskylten var i behov av uppdatering med ny karta och ny information, men vad som även blev uppenbart var att kartan var felvänd, det var fel färg på hela skylten, lamellsystemet som nu satt under kartan var överflödig och det vi även noterade, skylten var för lite för att man skulle se den på det avstånd som var tänkt.

Efter att vi med ansvarig vandrat runt och besiktigat de viktigast platserna vilket var lastplatsen samt huvudentrén till kontoret ( viken även används av besökande privatpersoner som blir guidade i Stockholms vattens anläggning ), blev det uppenbart att behovet av fler informativa hänvisningsskyltar och informationsskyltar i rätt storlekar på rätt platser var önskvärda.

Efter flertalet diskussioner, fotomontage, fann vi tillsammans en gemensam strategi och formspråk, avseende färger, storlekar och placeringar som nu har resulterat att vi inom kort kommer att leverera både fristående stolpskyltar som rundrörsskylt, totalt 10 skyltar i olika former och storlekar.

Nedan ser ni hur den gamla skylten såg ut samt hur den nya kommer att se ut.

Skyltar_Clarex_fristående skylt_införmationsskyltar


Skyltar_clarex_informationsskylt

Pensionskontakt och Sparkontakt – Fasadskyltar

Belysta fasadskyltar till Pensionskontakt och Sparkontakt.

Att tänka på framtiden är något som vi alla gör, vår förhoppning var till mans är nog att vi har en tryggad ålderdom med hälsan i behåll, företagen Pensionskontakt och Sparkontakt är specialister på att vägleda privatpersoner och företag i pensionsdjungeln, sedan starten har behoven av större lokaler varit på tapeten, när företaget i markplan flyttade ut tog man naturligtvis tillfället i akt och skrev ett kontakt på även denna lokal.

Pensionskontakt och Sparkontakt är två företag nu placerade på 3 våningsplan centralt beläget vid norra bantorget, det sista våningsplanet som nu är färdigställt och som ligger i markplan är mer att liknas vid en butikslokal, och därmed var möjligheten att exponera sig påtaglig, därför efter godkännande från fastighetsägare och stadsbyggnadskontoret bestämde man sig naturligtvis att man skulle skyltas upp med Pensionskontakt och Sparkontakt sparsmakade design och formspråk men på färgstarkast och effektfullast möjliga vis, helt enkelt med fasadskyltar som bara anstår företag av denna storlek.

Pensionskontakt och Sparkontakt, har logotyper som är relativt strama men har färger som säger desto mer, önskemålet var att man skulle kunna se skyltarna från Vasagatan och därför la vi extra energi på att uppgradera led belysningen för maximalt ljus, fasaden där skyltarna sitter tvättades, innan platsmontering av fasadskyltarna och det var även viktigt att utförande och finish skulle vara på topp, detaljer som att stagen som bokstäverna sitter på skulle ha fasadens färg var självklar förutom att eldragningar etc skulle döljas på mest effektiva vis.

Skyltar_clarex_fasadskylt_ledskylt_ljusskylt_skyltföretag_skyltkonceptBilderna visar hur effektfullt skyltarna nu ser ut dag som natt.