Neon och kopparprofilskylt BAR, till KB / KonstnärsBaren

Anrika restaurangen Konstnärsbaren ( KB ) på Smålandsgatan 7, alldeles bredvid Norrmalmstorg, har byggt till en ny bar men ny entré.

December 1931 invigdes den nya Konstnärsbaren. Inredningsarkitekten Björn Hedvall gjorde all inredning inklusive stolar och bord vilka fortfarande används. Flera konstnärer hjälpte till med utsmyckningen av väggarna i lokalerna. Robert Högfeldt bidrog till fönstermålningen i övre matsalen, föreställande en ängel och ett troll.

Eftersom fastigheten som påminner om ett sengotiskt venetianskt palats och invigdes 1891 är möjligheterna att exponera med nya skyltar exteriört extremt begränsade.

Därför var valet av skylt och placeringen redan i ett tidigt skede klarlagt, utmaningen bestod i att hitta rätt typsnitt på texten BAR som skall sitta på en specialkonstruerad ställning tack vare begränsade infästningsmöjligheter på det befintliga entré taket.

Själva neonen i skylten kommer att vara i klassiskt 50-tals utförande med ett något ovanligare val av material i själva bokstavskropparna, resultatet blev oxiderad koppar viket kommer att passa in i den sobra miljön, själva neonrören kröks i ett rött filterglas, en riktig klassiker när det gäller neon.

Fotomontaget nedan visar hur skylten kommer att placeras och se ut, vi ser fram emot att ta en bit mat eller ett glas rött och avnjuta den kommande skylten på rätt plats i rätt miljö.

Clarex_skyltar_neonskylt_fasadskylt_profilskylt_KB_ljusskylt_skyltkoncept_kopparskylt_skyltar i stockholm_skyltföretag_skyltning

Fasadskylt till Logent, skylt som en kameleont för maximal effekt

Logotyper med dess färger och fasader har en tendens att inte alltid matcha varandra optimalt i avseende att synas bra dag som natt och dessutom se bra ut.

När förfrågan kom från företaget Logent som arbetar som en heltäckande logistikpartner med lång erfarenhet samt bred och djup kompetens,som ligger i Hammarby, blev det relativt klar för oss att förutsättningarna var en utmaning. För att uppnå maximal effekt i form att den röda logotypen skulle synas på den relativt mörka putsväggen.

Det som är viktigt i ett initialt skede är att säkerställa att fastighetsägaren i detta fallet Faberge är med på banan och att man följer de eventuella restriktionerna och rekommendationerna i form av tex. en skyltmanual för området eller för den specifika fastigheten. Det är även primärt att se att placeringen av den tilltänkta skylten blir så bra som möjligt, när det gäller just Logents önskemål och fastighetsägarens direktiv var valet inte så komplicerat, fastighetsägaren Faberge hade redan sen tidigare specifika skyltytor definierade som även är monterade på fastigheten, i form av en distansmonterad rastrerad plåt, därmed var både mått och placering helt uppenbart.

När vi kom till logotypen var den i det fallet röd med gråa partier och en mindre text i underkant av dito, efter diskussion kom kunden med oss fram till att ta bort undertexten, då den skulle bli för liten för att synas på det avstånd som var aktuellt, när det gäller färgen kunde vi bara konstatera att rött mot rostrött inte var optimalt i avseende av kontrast.

Här kom vi fram till en, något egen och väldigt innovativ lösning på problemet,
skylten är helt enkelt vit på dagen och lyser rött på natten, de grå partierna i logotypen blir dock som ursprungs förutsättningarna.

Vi ser nu fram att efter godkänt bygglov från stadsbyggnadskontoret montera upp denna fasadskylt som är lite av en kameleont då den byter färg efter bakgrunden och miljön.

Bilden visar dag som natt effekt.

Skyltar_clarex_fasadskylt_ledskylt_ljusskylt_skyltföretag_skyltkoncept_skyltar i stockholm_logent

Fasadskylt till fastighetsbolaget Olov Lindgren AB efter uppdatering av logotyp

Olov Lindgren AB är en av de mest välrenommerade fastighetsbolagen i Stockholm, man äger och förvaltar fastigheter som innefattar kontor, butiker och bostäder.  Olov Lindgren AB hyr ut fler än 3000 bostäder med hög kvalitet och bästa läge.

Efter att man tagit beslut att uppdatera sin logotyp och byta namn på moderbolaget som startade 1938 från  ”Byggnadsfirma Olov Lindgren AB” som nu har ersatts av ”Olov Lindgren AB”.

Något som då naturligtvis blev en automatisk följd av namnbyte var att man även enades om att den fasadskylt som nu pryder huvudkontorets fasad på Drottninggatan 97 skulle uppdateras till en modernare skylt med senast teknik och bästa materialval.

Efter ett Olov Lindgren AB på sedvanligt byggföretags maner gått ut med ett upphandling rörande den tilltänkte skyltinvesteringen, valde man Clarex för att förverkliga företagets visioner i fysisk form.

Fasadskylten man har valt att ersätta den gamla neonskylten är nu istället bestyckad av energibesparade och hög effektiva led, som dessutom har en mycket lång livslängd och därmed överensstämmer med Olov Lindgren AB i övrigt långsiktiga investerings tänk.

För att få ut maximalt blått ljus och dessutom framhäva Olov Lindgren AB egna fasadskylt ( fasaden är en del av själva logotypen som även här är placerad på samma fasad )  kommer att laserskäras i en speciell led akryl som sedan monteras på vit akryl för maximal effekt.

Dessutom valde man att ersätta traditionella profilkanter med borstat rostfritt stål och lägga till 100% mer led för maximalt ljusstyrka, helt enkelt ett kompromisslöst skyltkoncept till ett företag som i allt ställer mycket höga krav på sina samarbetspartner och på de tjänster och produkter man inhandlar.

Kort och gott vill vi tacka för förtroendet och ser fram emot att se skylten i verkligheten.

Fotomontaget visar hur skylten kommer att placeras och hur logotypen ser ut.

Skyltar_clarex_fasadskylt_ledskylt_ljusskylt_skyltföretag_skyltkoncept_skyltar i stockholm

Menyskyltar i exklusivt belyst utförande till Restaurang Farang

Restaurang Farang som ligger i Vasastan, närmare bestämt på Tulegatan 7 är en restaurang med inriktning på mat från de sydostasiatiska matkulturerna i Thailand, Vietnam, Malaysia och Indonesien. Lokalen som tidigare var Stockholms Elektricitetsverk, inrymmer Farangs huvudmatsal. Den unika miljön med den rustika interiören bidrar till en minnesvärd upplevelse och ställer naturligtvis krav på skyltar i rätt utförande .

Efter att ha diskuterat om vilka behov som förelåg, vilket i detta fallet var menyn som man vid ett par tillfällen per år byter ut, skulle skyltas på ett mer tilltalade sätt, än det alternativ man just nu var nödsakade att välja, helt enkelt tryckta menyer direkt fästa på dörren vid huvudentrén.

Efter att vi på Clarex funderat lite på vilka möjligheter som finns i skyltvärlden skulle kunna motsvara denna lokals utformning och kundens behov. Föll valet på att ta fram en skarp prototypskylt, i detta fallet en kombination av rostfritt stål och graverat glas, inifrån belyst med diskret led och även med en fjärrstyrd dimmerfunktion, hela konceptet färdigt för montering på vajrar på ett elegant sätt, på samma plats där de nu mera tillfälliga menyskyltarna är placerade.

Fördelarna med konceptet som vi har tagit fram och som snart kommer att flankera entrén, i form av två identiska skyltar i så kallat akrylightutförande , är att konceptet ger ett elegant och exklusivt intryck, men ändå modernt och syns bra dag som kväll, vår och kundens förhoppning är nu att all matgäster redan i ett tidigt skede får ta del av restaurangens olika innovativa erbjudanden av asiatisk karaktär.

Fotomontaget visar hur konceptet är tänkt att se ut .

Skyltar_Clarex_informationsskyltar_informationstavla_menyskylt_företagsskyltar_skyltar i stockholm_akrylight_akrylskyltar_entréskylt_glasskyltar

Skyltprojekt bildskönt trapphus Hestia Fastighetsförvaltning AB

Hestia Fastighetsförvaltning AB har tagit beslut att uppgradera fastigheten på Luntmakargatan 46, med ytterliga entréer på Rosengatan och Döbelnsgatan i centrala Stockholm, man gör en omfattade remake som tar fasta på husets karaktär.

Fastheten som har tidstypisk 20/30 tals karaktär som nu skall uppgraderas i avseende skyltar med information om hyresgästerna, skyltar som har som huvudsyfte att försköna och samtidigt knyta an till fastighetens historia och placering i Stockholm.

På väggen direkt bakom huvudentrédörren ersätter vi den befintliga hyresgästtablån med en helt skräddarsydd exklusiv svarteloxerad aluminiumvägg, på denna vägg kommer även svarta så kallade linjal- skyltar sitta, hyresgästernas namn i borstad stål look.

När man har passerat entrédörren kommer man till en luftig  foajé, golv och väggar klädda med vit marmor, valet föll här på att ta fasta på fastighetens placering i Stockholm. Därför gav man på vår inrådan en fotograf med tillgång till helikopter fotografera kvarteren. Dessa bilder kommer nu pryda totalt 3+3 st stora akrylglasskyltar som flankerar väggarna, till vänster respektive höger när man tar sig fram till hissarna som även kommer att kläs in i mattsvart eloxerad aluminium och dessutom förses med special designade hisshandtag.

Entrén in till samma fastighet på Rosengatan får en mindre hyres- gästtablå, även den i svarteloxerad aluminium och med borstad rosfri text.

Entrén in till samma fastighet på Döbelsgatan får även den en mindre hyresgästtablå, denna skylt kommer att vara monterad med vajrar och vara belyst på ett modern sätt som vi i branschen kallar för akrylightskylt, valet föll på denna modell då entrépartiet krävde en elegant skylt men som likväl skulle synas på ett estetisk tilltalade sätt dag som natt och framförallt släppa in ljus.

När man har passerat dörren kommer man till en entré som leder till hissen/trappan, valet föll även här att här ta fasta på fastighetens placering i Stockholm, därför kommer en av fotografens bilder att pryda en stor akrylglasskylt som flankerar väggen till höger när man tar sig till hissarna.

Vi glädjer oss att ha fått förtroendet från Hestia Fastighetsförvaltning AB att få möjligheten att ta fram detta skyltkonceptet som är något mer än en klassisk skyltning.Skyltar_Clarex_fastighetsregister_informationsskyltar_informationstavla_portskylt_våningsregister_porttavla_företagsskyltar_skyltar i stockholm_akrylight_akrylskyltar_entréskylt

Skyltprojekt till exklusivt trapphus Barnhusgatan 3, Fabege

Fabege har tagit beslut att uppgraderas fastighet på Barnhusgatan 3 i centrala Stockholm, man gör en omfattade remake som tar fasta på husets sekelskifteskaraktär.

Fastheten som har en pampig entré som nu skall flankeras av två distansmonterade glasskyltar, där hyresgästernas logotyper i vitt sedan skall pryda desamma, glasen distans monterad på grafit svart corian ( ett komposit material bestående av sten och akryl ).

På vägg nischen vid sidan av huvudentrén dörren ersätter vi den befintliga hyresgästtablån med ett helt skräddarsytt exklusivt informationsskåp, skåpet kommer att ha en glasdörr och vara inifrån belyst med led, men vad som är något alldeles extra är att skåpet kommer att vara utfört i grafitgrå corian, med graverad och vit färgfylld logotyp och gatuadress.

När man har passerat entré dörren kommer man till en luftig entré, golv och väggar klädda med marmor i olika färg nyanser, valet föll därför även här på en hyresgästtablå uppdelad i två sektioner, bestående av grafitgrå corian, skyltar i glas som kommer att fräsas in i dito för maximalt bearbetat formspråk, informationstexter i matt vit akryl.

För att vägleda gäster i fastigheten som har två trapphus, kompletterar vi även med texter i vit och svart akryl som monteras på väggar och hiss, även en måttanpassad hyresgästtablå i samma utförande och stil monteras upp vid hiss B.

Samtliga hyresgäster kommer dessutom att få enhetliga skyltar som skall placeras vid respektive kontorsdörr, dessa består även här av glas och corian.

Sammantaget kan vi konstatera att alla skyltar i form av stil och utförande kommer att accentuera den klassiska sekelskiftes karaktären med skyltar med en modern tvist.


Skyltar_Clarex_fastighetsregister_informationsskyltar_informationsskåp_portskylt_våningsregister_porttavla