Led-belyst vajermonterad objektskyltning till Bjurfors

När skyltförfrågan från huvudkontoret på mäklarföretaget Bjurfors kom till oss, rörande önskemålet om en belyst vajermonterad objektskyltning, bokade vi omedelbart tid med ansvariga på Bjurforskontoret beläget på Karlavägen 60, Östermalm.

Efter att ha besiktigat aktuellt fönster och diskuterat olika exponeringsmöjligheter, enades vi om att vårt uppdrag skulle bli att ta fram ett skyltkoncept som både förmedlar kvalitet, är flexibelt i avseende att det relativt enkelt skall kunna gå att byta ut och komplettera med fler led-belysta objektskyltar.

Övriga önskemål var att skyltarna skulle vara i liggande A3 storlek. Efter att ha diskuterat med vår leverantör kom vi ram till att vi skulle erbjuda ett nytt system från Italien, i kombination med en aluminiumram som kommer att monteras runt fönstret, syftet är med denna ram är att man på ett enkelt sätt kan flytta vajer infästningarna enkelt och därmed om behovet påkallas komplettera med t.ex. 2 st A3 skyltar till, detta utöver det system som nu kommer att bestå av 4+4 st liggande A3 skyltar.

Övriga fördelar med denna aluminiumram är att den förutom att vara estetiskt tilltalade, döljer el dragningarna som dessutom är så finurligt konstruerade att strömmen leds i respektive vajer, viket gör att man inte behöver se elkablar till respektive skylt.

Nedan visar en teknisk beskrivning på hur systemet kommer att se ut samt en bild på hur fönstret ser ut innan detta skyltkoncept är monterat.

Clarex_skyltar_objektskylt_skyltkoncept_skyltar i stockholm_skyltföretag_skyltning_Bjurfors_ledskyltar

Smidesskylt med tvist till restaurang Piast i birkastan

När vi fick förfrågan från den kommande restaurangen Piast på Tomtebogatan, blev det tydligt att man hade höga ambitioner och ville ha en smidesskylt i riktigt klassiskt utförande.

Eftersom krögaren Carolina Catenacci redan sedan tidigare drivit en välrenommerad restaurang med polsk husmanskost som specialitet på Tegnérgatan, valde man att nu att göra om samma sak igen men höja ribban och fokusera sig på polsk mat med betoning på fågel av olika slag.

Man kommer att ta hem unika öl från mikrobryggerier, vodka och annan dryck från Polen.

Naturligtvis ville man ha en skylt som motsvarar de höga ambitionerna man kommer att ha i köket, därför blev valet en mycket bearbetad smides ställning i riktigt klassiskt utförande. Tillverkad på samma sätt som man gjorde smidesställningar redan på samma tid som Piast (  Piastdynastin är den första kungaätten på Polens tron och härstammar från mitten av 800-talet ) till detta en exklusiv skylt där texten kommer att beläggas med blank polyuretanlack för att få fram en effektfull yta i kombination till den strama matta vita bakgrunden på dito skylt.

En skiss på hur smidesställningen kommer att se ut och en bild på smidesdetaljer.

Smidesskylt_clarex_skyltar_fasadskylt_profilskylt_skyltkoncept_skyltar i stockholm_skyltföretag_skyltning_Piast

Fasadskylt en gång till, Nsi Europe efter logo byte

Vi fick glädjen för drygt år sedan att ombesörja en fasadskylt för det tyska företaget Nsi Europe, till det svenska filialkontoret är beläget i på Cylinder vägen, Nacka strand.

Då skyltens placering är den mest optimala, helt centrerad över entrén och i detta fall mycket synbar var målet att hitta en skyltmodell till en fastslagen budget som skulle ligga i linje med kundens hightech inriktning, valet föll på rostfritt stål ”look a like”, i detta fall ett modernt kompositmaterial med namnet Dibond.

Logotypen blev en urfräst svart akryl logo som i kanten är led belyst framifrån och från sidan.

Häromdagen fick vi besked från kunden om att dem bytt ut den befintliga logotypen till en ny, önskemålet från kundens sida var att bara byta ut mitt sektion på den befintliga skylten som är 5000mm bred och 1000mm hög ( varav mitt sektionen är 2000*1000mm ).

Vi tog fram ett förslag baserat på de nya förutsättningarna och konstaterade att valet av skyltmodell skulle bli en helt annan, valet föll på en så kallad p10 skylt, viket i praktiken betyder att hela logotypen fräses ut i plåten och förses med 10mm transparent akryl, toppad med i det här fallet med en digitaltryckt dekor. Själva skylten (mittsektionen ) kommer att produceras i samma kompositmaterial som tidigare och kommer nu istället att vara helt bestyckat invändigt med högeffektiva ledmoduler. Summan av kardemumman är att den nya logon kommer att ge en ljuseffekt där framförallt kanterna på alla delar kommer att lysa effektfullt och framifrån lyser de blå och den gråa färg som den nya logon har.

Bilden visar hur den gamla logon ser ut och hur den nya skylten blir.

Clarex_skyltar_Profil 10_neonskylt_fasadskylt_profilskylt_skyltkoncept_skyltar i stockholm_skyltföretag_skyltning_NSI

Fasadskylt och receptionsdisksskylt till två Innerstadsspecialisten kontor

Tillfälligheter eller tur, det är frågor som man ibland ställer sig. Vi fick två förfrågningar helt oberoende av varandra från mäklarföretaget Innerstadsspecialisten.

Första förfrågan kom från kontoret på Södermalm, man önskade två st fasadskyltar till kontoret som är beläget i en hörnlokal vid korsningen Nytorgsgatan / Kocksgatan, utmaningen var att hitta ett koncept på skylt som skulle synas bra och kunde monteras under en tak nisch som sträcker sig runt hela lokalen, efter noga överväganden tog vi fram en skarp prototypbokstav i rostfritt stål inifrån belyst med led, detta koncept föll kunden i smaken och vi arbetar nu med bygglovshandlingar och godkännande från fastighetsägaren.

Fastighetsägare Olov Lindgren är förövrigt en kund till oss som vi monterade en ny exklusiv fasadskylt i snarlikt utförande på deras huvudkontor beläget på Drottninggatan, 26/2 i år.

Parallellt med att vi arbetade med utförande, fotomontage etc, tog kontoret på Birger Jarlsgatan kontakt med oss rörande en förfrågan om att klä om deras befintliga disk med en ny front, valet föll efter olika överväganden på en exklusiv transparent akrylskylt med graverad logo, denna front skall monteras på framsidan av den centralt placerade disken.

Summan av kardemumman är att tillfälligheter och innovativa skyltlösningar har en förmåga att ryktesvägen sprida sig som ringar på vattnet, vi glädjer oss att vi har lyckats sätta oss på skylt kartan !

Bilderna visar hur fasadskyltarna till söderkontoret är tänkta att se ut.

Clarex_skyltar_neonskylt_fasadskylt_profilskylt_skyltkoncept_skyltar i stockholm_skyltföretag_skyltning