Diodbelysta fasadskyltar till Rinkeby vård- & omsorg

När Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hörda av sig till oss och berättade att man ville ha skyltar till en fastighet belägen i Rinkeby, till hyresgästen Rinkeby vård- och omsorg, var det även tydligt att man vill genomföra en så kallad förenklad upphandling och att vårt initiala arbete skulle vara att göra en survey och en enklare förstudie, med andra ord ett upphandlingsunderlag.

Efter möte på plats, diskussion om förutsättningarna, genomgång av Stockholms stads nya uppdaterade grafiska profil startade arbetet med att presentera olika möjligheter på de omfrågade inifrån belysta fasadskyltarna man önskade, efter olika överväganden från kunden Rinkeby vård- och omsorg enades man om slutgiltiga storlekar, placeringar som man tyckte motsvara vad man önskade.

Vi tog därefter fram tekniska beskrivningar av de olika skyltarna, med specifikationer på val av dioder, skyltmodeller, färger och storlekar.

En tid efter att upphandlingsunderlaget var slutför och godkänt fick vi som ett skyltföretag av 4 möjlighet att räkna på densamma, drygt två veckor efter att vi fick möjligheten att räkna på upphandlingen tilldelades vi uppdraget då vi hade lämnat lägst pris på rätt skyltar i rätt utföranden.

Förfrågan hade gått ut till 4 skyltföretag, 3 hade lämnat in offerter i tid och vi är nu det företag som kommer att både producera och platsmontera de inifrån belysta fasadskyltarna ett exempel på fotomontaget.

skyltar_skyltkoncept_skyltar i stockholm_skyltföretag_skyltning_Clarex_fasadskylt_skylt_profilskyltar_skylt_diodskyltar_diodskyltar

 

Många skyltar och någon enstaka skylt fram till påsk

Nu har påsken även kommit till oss på Clarex.

Vi glädjer oss att vi fått många omfattade skyltprojekt att sätt tänderna i hittills i år, med hjälp av väl utarbetade rutiner, design och konstruktion och med en mycket stor samlad kompetens har vi kommit i hamn med en mängd projekt.

Förstudie och survey med fokus på att erbjuda det som ni som kund önskar har gett framgång för vårt koncept, med ett stort nätverk av kompetenta samarbetspartner och producenter i både Sverige, Asien och Östeuropa har vi kunna ta fram och presentera allt från skulpturalt utformade fasadskyltar förgyllda i guld, till kopparskyltar med klassisk neon, flaggor och dito flaggstänger, smidesställningar smidda på det klassiska viset och allehanda traditionella skyltar.

Vi vill önska er som är kunder till oss en trevlig påsk och hoppas att snart få höra av er igen, för att tillgodose era högt ställda anspråk på skyltar i alla upptänkliga, bearabetade lösningar.

Bilden visar en skylt som vi nyligen levererade till restaurang KB – konstnärsbaren i koppar med klassisk neon http://www.konstnarsbaren.se .

skyltar_neonskylt_skyltkoncept_skyltar i stockholm_skyltföretag_skyltning_Clarex_interiöra skyltar_kopparskylt_fasadskylt_skylt_konstnärsbaren_KB

Skyltar interiört till the Embassy of Azerbaijan

När vi fick förfrågan om att ta fram hänvisningsskyltar, hyresgästregister och namnskyltar till Fabeges fastighet belägen på Barnhusgatan 3 och deras hyresgäster, blev det även uppenbart att vi skulle få kontakt med samtliga berörda parter för att uppnå bästa slutresultat.

En av hyresgästerna på Barnhusgatan 3 är the Embassy of Azerbaijan, kort efter att vi slutfört hela skyltningen i fastigheten tog man från ambassaden kontakt med oss för en specifik förfrågan rörande skyltar interiört på Azerbajdzjans ambassadörs mötesrum.

Förfrågan var mer specifikt att man önskade en stor karta på en vägg föreställande Azerbajdzjans, en graverad mässingsskylt i liggande A4storlek till en piedestal, texterna på piedestalen beskriver skulpturen/bysten av presidenten Heydar Alirza oglu Aliyev i Azerbajdzjans, sist men inte minst ville man ovanför denna byst på väggen ha en skylt med citatet ”I am proud that i am Azerbaijanian…..”

Det är viktigt att skyltarna förmedlar hög kvalitet, och samtidigt ger ett modernt intryck.

Valet föll på att den större kartsskylten ( 2360 x 1780 mm ) kommer att produceras i transparent 8+8mm akryl, distansmonterade med gulfärgade distanser, texter i borstad guldvinyl på citatskylten ( 1200 x 500 mm ).

Bilden visar hur kartskylten på ambassadörens vägg är tänkt att se ut när den kommer på plats om några veckor.

Clarex_skyltar_akrylskylt_skyltkoncept_skyltar i stockholm_skyltföretag_skyltning_interiöra skyltar_mässingsskylt