Neon inspirerad ljusskylt till nya Studio Paradise tv3, säsong 4

Paradise Hotel är en dokusåpa som till skillnad från de flesta andra dokusåpor inte har några tävlingsmoment, utan hela programmet handlar om omröstningarna och för- och efterspelet kring dem

En gång i veckan livesänder och diskuterar vad som har hänt på Hotellet under veckan, detta i egen studio vid namnet Studio Paradise, med Rebecca Simonsson som programledare och Salvatore ”Salvan” Scappini som bisittare.

Man hade på produktionsbolaget MTG TV bestämt att man skulle uppgradera Studio Paradise inför säsong 4 år 2014 och letade efter ett företag som kort tid kunde ta fram en effektfull neon inspirerad ljusskylt som skulle sitta på väggen bakom soffan där programledarna och de olika gästerna diskuterar de olika händelserna under den gångna veckan.

Efter möten med ansvariga för ombyggnationen och det nya designkonceptet enades vi om riktlinjerna för hur skylten skulle konstrueras och förmedlas, vi valde bort riktig neon då detta alternativ i denna miljö är allt för känslig, istället blev lösning på texten ”studio” att fräsa ut texten i 20 mm transparent akryl, med rundfrästa kanter och sedan är blästrade, när led ljuset kommer igenom en lilafärgad transparent vinyl inne i lådan blir den totala effekten att texten är helt intensivt lysande, mycket likt klassisk neon text.

Bilderna kommer från MTG studio och är godkända för oss att publicera och visar hur skylten i studion ser ut.

Paradise_hotell_clarex_skyltar_ljusskylt_diodskylt_neonskylt_skyltkoncept_fasadskyltar_

Fasadskylt till Logent, skylt som en kameleont för maximal effekt

Kompletterat med några bilder på slutresultatet

skyltar_clarex_logent_skyltar i stockholm_fasadskyltar_neonskyltar_ljusskyltar_profilskyltar_skyltkoncept

Logotyper med dess färger och fasader har en tendens att inte alltid matcha varandra optimalt i avseende att synas bra dag som natt och dessutom se bra ut.

När förfrågan kom från företaget Logent som arbetar som en heltäckande logistikpartner med lång erfarenhet samt bred och djup kompetens,som ligger i Hammarby, blev det relativt klar för oss att förutsättningarna var en utmaning. För att uppnå maximal effekt i form att den röda logotypen skulle synas på den relativt mörka putsväggen.

Det som är viktigt i ett initialt skede är att säkerställa att fastighetsägaren i detta fallet Faberge är med på banan och att man följer de eventuella restriktionerna och rekommendationerna i form av tex. en skyltmanual för området eller för den specifika fastigheten. Det är även primärt att se att placeringen av den tilltänkta skylten blir så bra som möjligt, när det gäller just Logents önskemål och fastighetsägarens direktiv var valet inte så komplicerat, fastighetsägaren Faberge hade redan sen tidigare specifika skyltytor definierade som även är monterade på fastigheten, i form av en distansmonterad rastrerad plåt, därmed var både mått och placering helt uppenbart.

När vi kom till logotypen var den i det fallet röd med gråa partier och en mindre text i underkant av dito, efter diskussion kom kunden med oss fram till att ta bort undertexten, då den skulle bli för liten för att synas på det avstånd som var aktuellt, när det gäller färgen kunde vi bara konstatera att rött mot rostrött inte var optimalt i avseende av kontrast.

Här kom vi fram till en, något egen och väldigt innovativ lösning på problemet,
skylten är helt enkelt vit på dagen och lyser rött på natten, de grå partierna i logotypen blir dock som ursprungs förutsättningarna.

Vi ser nu fram att efter godkänt bygglov från stadsbyggnadskontoret montera upp denna fasadskylt som är lite av en kameleont då den byter färg efter bakgrunden och miljön.

Bilden visar dag som natt effekt

Skyltar_clarex_fasadskylt_ledskylt_ljusskylt_skyltföretag_skyltkoncept_skyltar i stockholm_logent

Skyltar till Skultuna Messingsbruks nya konceptbutik på Åhléns city

Vår kund sedan många år har nu öppnat sin andra konceptbutik, närmare bestämt i Åhléns city den officiella öppningen skedde 1 oktober och vi har levererat 4 olika exklusiva akrylskyltar enligt tidigare grundkoncept från Skultuna Messingsbruks befintliga konceptbutik belägen på Grev Turegatan 18 i Stockholm.

Grundkonceptet baserar sig på 10 mm transparent akryl försedda med special mässing distansbeslag, ( inte samma som tidigare och som visas  på bilderna ) samtliga texter och logotyper är i borstad ”mässings” look enligt tidigare och är monterade på baksidan av respektive akryl.

Två av de 4 skyltarna är bestående av 2 lager 10 mm transparent akryl, detta för att man skall kunna montera in egenskrivna affischer emellan dito och därmed få till en exklusiv och flexibel skylt som på ett enkelt sätt kan byta budskap.

Nedan är dels bilder på den skyltmodell som låg till grund för dessa skyltar, som närmare beskrivs i den tekniska beskrivningen.

skyltar_clarex_informationsskyltar_skyltar i stockholm_akrylskyltar_skyltkoncept_

Fasadskylt till fastighetsbolaget Olov Lindgren AB efter uppdatering av logotyp

Olov Lindgren AB är en av de mest välrenommerade fastighetsbolagen i Stockholm, man äger och förvaltar fastigheter som innefattar kontor, butiker och bostäder.  Olov Lindgren AB hyr ut fler än 3000 bostäder med hög kvalitet och bästa läge.

Efter att man tagit beslut att uppdatera sin logotyp och byta namn på moderbolaget som startade 1938 från  ”Byggnadsfirma Olov Lindgren AB” som nu har ersatts av ”Olov Lindgren AB”.

Något som då naturligtvis blev en automatisk följd av namnbyte var att man även enades om att den fasadskylt som nu pryder huvudkontorets fasad på Drottninggatan 97 skulle uppdateras till en modernare skylt med senast teknik och bästa materialval.

Efter ett Olov Lindgren AB på sedvanligt byggföretags maner gått ut med ett upphandling rörande den tilltänkte skyltinvesteringen, valde man Clarex för att förverkliga företagets visioner i fysisk form.

Fasadskylten man har valt att ersätta den gamla neonskylten är nu istället bestyckad av energibesparade och hög effektiva led, som dessutom har en mycket lång livslängd och därmed överensstämmer med Olov Lindgren AB i övrigt långsiktiga investerings tänk.

För att få ut maximalt blått ljus och dessutom framhäva Olov Lindgren AB egna fasadskylt ( fasaden är en del av själva logotypen som även här är placerad på samma fasad ) kommer att laserskäras i en speciell led akryl som sedan monteras på vit akryl för maximal effekt.

Dessutom valde man att ersätta traditionella profilkanter med borstat rostfritt stål och lägga till 50% mer led för maximalt ljus, helt enkelt ett kompromisslöst skyltkoncept till ett företag som i allt ställer mycket höga krav på sina samarbetspartner och på de tjänster och produkter man inhandlar.

Kort och gott vill vi tacka för förtroendet och ser fram emot att hur skylten i verkligheten.

Fotomontaget visar hur skylten kommer att placeras och hur logotypen ser ut.

 

 

Skyltar _Clarex_fasadsskylt_profilskylt_neonskyltar_ledskyltar_skyltar i rostfritt stål_Olov Lindgren

 

Olov Lindgren AB är en av de mest välrenommerade fastighetsbolagen i Stockholm, man äger och förvaltar fastigheter som innefattar kontor, butiker och bostäder.  Olov Lindgren AB hyr ut fler än 3000 bostäder med hög kvalitet och bästa läge.

Efter att man tagit beslut att uppdatera sin logotyp och byta namn på moderbolaget som startade 1938 från  ”Byggnadsfirma Olov Lindgren AB” som nu har ersatts av ”Olov Lindgren AB”.

Något som då naturligtvis blev en automatisk följd av namnbyte var att man även enades om att den fasadskylt som nu pryder huvudkontorets fasad på Drottninggatan 97 skulle uppdateras till en modernare skylt med senast teknik och bästa materialval.

Efter ett Olov Lindgren AB på sedvanligt byggföretags maner gått ut med ett upphandling rörande den tilltänkte skyltinvesteringen, valde man Clarex för att förverkliga företagets visioner i fysisk form.

Fasadskylten man har valt att ersätta den gamla neonskylten är nu istället bestyckad av energibesparade och hög effektiva led, som dessutom har en mycket lång livslängd och därmed överensstämmer med Olov Lindgren AB i övrigt långsiktiga investerings tänk.

För att få ut maximalt blått ljus och dessutom framhäva Olov Lindgren AB egna fasadskylt ( fasaden är en del av själva logotypen som även här är placerad på samma fasad ) kommer att laserskäras i en speciell led akryl som sedan monteras på vit akryl för maximal effekt.

Dessutom valde man att ersätta traditionella profilkanter med borstat rostfritt stål och lägga till 50% mer led för maximalt ljus, helt enkelt ett kompromisslöst skyltkoncept till ett företag som i allt ställer mycket höga krav på sina samarbetspartner och på de tjänster och produkter man inhandlar.

Kort och gott vill vi tacka för förtroendet och ser fram emot att hur skylten i verkligheten.

Fotomontaget visar hur skylten kommer att placeras och hur logotypen ser ut.

 

Skyltar_clarex_fasadskylt_ledskylt_ljusskylt_skyltföretag_skyltkoncept_skyltar i stockholm

Stora belysta husnummerskyltar till Vällingby Parkstad.

Vi kan glädjande meddela att vi har vunnit upphandlingen om ett antal stora profilbokstäver i form av siffror, närmare bestämt så skall den nybyggda fastigheten belägen på Råcksta Gårdsväg 11, Hus C: Hus B: i Vällingby få siffror placerade på fasaden vid de olika entréerna.

Totalt handlar hela förfrågan om 6st 2 siffriga profil skyltar 1430mm höga, närmare bestämt 34. 36. 38. 51. 53. och 55 samtliga lackerade i RAL 6015

Samtliga profilbokstäver är av modellen profil 3

Teknisk information om denna modell.

Belysningen med dioder monteras på tecknets/bokstavens bakstycke så att den lyser upp fasaden, och ger då en bakåtbelysning. Belysningen blir indirekt då så kallad coronaeffekt om bokstäverna monteras individuellt på distans från väggen. Profil 3 förutsätter en ljus bakgrund och om fasaden är mörk monteras en reflektor bakom bokstaven. Profil 3 är möjlig att montera på aluminiumprofiler för att underlätta montage, men nackdelen med detta är att skenorna då också blir upplysta. Profil 3 kan kombineras med övriga profiler för både fram- och bakåtbelysning.

Samtliga siffror och monteras vid två olika tillfällen (ett tillfälle/hus).

Beställaren av dessa siffror är Einar Mattsson Byggnads AB.

Bilden visar hur typsnittet på dessa skyltar kommer att se ut.

 

Skyltar _Clarex_fasadsskyltar_profiltexter_neonskyltar_ledskyltar_husnummerskyltar_

Interxion Sverige AB – Receptionsskylt och entréskylt

Kompletterat inlägg med några bilder på slutresultatet.

 

skyltar_clarex_informationsskyltar_skyltar i stockholm_akrylskyltar_metallskyltar_ljusskyltar_profil 10_

 

Kilformad rostfri ledskylt till Interxion Sverige ABs moderna entré.

Vi har fått förtroendet av Interxion Sverige AB, en av 34 datacenter i 11 länder, som totalt har över 1300 kunder, att ta fram ett skräddarsydd högteknologiskt skyltkoncept till Stockholmskontoret.

Då Interxion är ett ledande företag inom operatörs- och molnneutrala colocation-datacenter i Europa som erbjuder moderna datacenter med, kraft och kylning med en pålitlighet och prestanda långt över det normala i branschen.

Ställde man naturligtvis samma krav på utförande, finish på receptionsskylten och entréskylten som nu är beställda.

Fotomontaget enligt nedan visar hur den nya entréskylten som kommer att tillverkas, en kombination av rostfritt och aluminium, inifrån belyst med led, det blå ljuset kommer att kunna justeras separat med en dimmer, kilformen och materialvalen på skylten är anpassad för att harmoniseras den modena entrén.

Skyltar_Interxion_Clarex_Receptionsskylt_entréskylt