Neon skylt på kopparlåda till Klang Market på Fältöversten

I samarbete med med reklambyrån Leon&Chris  www.leonochris.se  som har utarbetat det grafiska formspråket för restaurangerna Klang Market har vi gemensamt tagit fram ett skyltprogram till den nya restaurangen Klang Market som öppnade 13 november i Fältöversten, Östermalm i centrala Stockholm.

Efter att ha diskuterat om hur kunden vill kommunicera sitt varumärke i fysik form, föll valet på att skyltarna skulle vara en kombination av modernt och tidlöst, med viss retro karaktär.

Beskrivningen visar hur interiöra skylten är konstruerad.
Den interiöra skylten som är 1800 x 600 x 150 mm är enkelsidig är nu är under produktion, tillverkas av oxiderad koppar och logotypen med vitlysade neon, den första skylten som beräknas vara klar för platsmontering till januari kommer att placeras ovanför huvudentrén nteriört, de 3 st exteriöra skyltarna i samma utförande söker vi nu bygglov för och är något mindre och är tänkta att placeras både framför entrén exteriört som hägnade i taket

Beskrivningen visar hur interiöra skylten är konstruerad.

 

KLANG_Teknisk_beskrivning_fasadskyltar_clarex_skyltar_skyltar i stockholm_neonskyltar_kopparskylt

 

Gjuten bronsskylt till BRF Björken och Restaurangakademien

En gjuten bronsskylt förmedlar varaktighet, kvalitet och blir bara bättre med tiden.

Vi har sedan många år levererat ett flertal bronskyltar till företag, institutioner, föreningar, bostadsrättsföreningar för att nämna några olika typer av kunder.

Vad dessa kunder har gemenast är att dem vill ha ett klassigt skyltkoncept med fokus på kvalitet, en gjuten bronskylt ger alltid ett mycket bearbetat och homogent intryck.

Det är därför inte anmärkningsvärt att vi på kort tid har levererat en gjuten bronskylt till tex BRF Björken och en dito skylt till Restaurangakademien.

Vi vill passa på att tacka reklambyrån Simon Says Communication för de digitala originalet för Restaurangakademien.

Nedan är bilder på hur nämnda skyltar såg ut direkt efter platsmonteringen.

 

Skyltar_Clarex_Gjutna skyltar_fasadskylt_bronsskylt_skyltar i stockholm_skyltföretag

Skyltkonceptet Wall of Fame till Tele2arena med signaturer och bilder från Zlatan, Gyllene Tider mfl.

För drygt 1,5 år sedan fick vi förfrågan från Tema arkitekter & inredning om vi kunde ta fram ett skyltkoncept för Wall of Fame till Tele 2 arena som ägs av Stockholm Globe Arenas.

Efter flertal möten med arkitektkontoret och representanter för Tele2 arena enades vi om framtagning av prototyper, efter diskussioner om detaljer i utförandet på skyltarna som allt efter som skall kompletteras på väggen i Tele 2arena som har fått namnet Wall of Fame, har vi nu platsmonterat de första skyltarna.

De två bilderna på tröjorna visar hur dem såg ut innan dem placerade i två transparenta akryllådor i form av själva arena, de är signerade av samtliga spelare som var med på de första matcherna på arenan.

De övriga skyltarna är försedda med signaturer och en bild på allt från Gyllene Tider som Zlatan mfl.

Bilderna är tagna av våra montörer strax efter att skyltarna var på plats.

skyltar_clarex_informationsskyltar_skyltar i stockholm_akrylskyltar_skyltkoncept_wall of fame_

Ungdomsgårdarna i Rinkeby och Kista får 12 st nya invändigt led-belysta fasadskyltar

Clarex har på vunnit upphandlingen av fasadskyltar till 5st Ungdomsgårdarna i Rinkeby och Kista.

Rinkeby Kista stadsdelsförvaltning tog ett beslut tidigare i år att skylta upp och skylta om samtliga fritidsgårdar, efter att Stockholm stad har arbetat fram en ny logotyp och en ny grafisk profil har man valt att implementera de nya riktlinjerna i form av inifrån led belysta fasadskyltar.

Hela uppdraget består totalt av 12 st led-belysta fasadskyltar avsedda för väggmontage och en entréskylt för takmontage.

Skyltarna är nu i produktion och är planerade att kunna levereras till montör under mellandagarna.

Nedan är exempel på hur en av fem fritidsgårdar, närmare bestämt Akalla fritidsgård  är tänkta att se ut inom kort.

skyltar_clarex_fasadskyltar_skyltar i stockholm_diodskyltar_profilskyltar_skyltning

Gjutna aluminium bordsskyltar med graverade akrylskyltar till Qgroup

Vi har på uppdrag av Qgroup tagit fram exklusiva, moderna unika samt flexibla bordsskyltar.

Qgroup är ett mycket expansivt IT bolag som växer organiskt och genom uppköp, det kommunicerades redan från start, att man från ledningen hade en mycket tydliga visioner och hög målsättning i form av att man önskade ett skyltkoncept som ligger i linje med företagets intentioner och målsättningar.

Utifrån givna förutsättningar, och ett första grundutkast på det typografiska formspråket erbjöd vi oss att göra en förstudie innefattade 3 olika varianter på en skyltfot i gjuten aluminium och kompletterad med en transparent akrylskylt med graverad och tryckt dekor, skylten skulle kunna bytas ut och skulle därför vara försedd mad magnetinfästning mot dito skylthållare.

Efter presentation av de 3 grundförslagen enades vi med kunden att ta fram skarpa prototyper, dessa prototyper är nu producerade och levererade för utvärdering, bilderna visar hur själva skylten ser ut i ett par olika vinklar.

Vi bedömer och vår förhoppning är att vi kommer kunna leverera 100 talet individuella skyltar i dito utförande till januari/februari 2015.

 

Qgroup_skyltar_clarex_skyltar i stockhom_gjutna skyltar_akrylskyltar

Skyltar till Stockholms Advokatbyrå interiört som exteriört

Vi fick tidigare i år ett uppdrag av Stockholms Advokatbyrå att ta fram ett skyltkoncept rörande både interiör som exteriöra skyltar, samtliga skyltar skulle produceras i enlighet med vårt tidigare framtagna grundkoncept bestående av en inifrån belyst retroinspirerad flaggskylt med rundade detaljer och lackerad i matt svart färg, logo i vitt med relief effekt.

Bilderna visar slutresultat som består av 4st individuella skyltar i matt svart homogen akryl.

Stockholms_advokatbyra_skyltar_clarex_fasadskyltar_akrylskyltar_receptionsskylt_fasadskylt