Gjutplugg för ljusinstallation i mark till Sahlgrenska sjukhuset

Vi har sedan början av 2013 diskuterat runt ett omfattade projekt som är designerns Christian Sandell, som ljuskonstnär vann han i hård konkurrens med andra konstnärer att ta fram en ljusinstallation till Sahlgrenska sjukhuset.

Christians fråga om vi hade kompetens inom detta område ( frågan är inte obefogad då projektet är av en mycket speciell och omfattande karaktär ) projektet kan i korthet beskrivas som belysta ljuspartier i mark på en yta av 8×34 meter mellan två st fasader, denna ljusinstallation skall förutom att vara estetisk tilltalade tåla att en lastbil på totalt 34 ton skall kunna åka över dito!!

Mitt råd var till Christian var att vi skulle ta ett förutsättningslöst möte för att gå igenom hans projekt, sagt och gjort ett par dagar senare kom han till vårt kontor med ritningar och en mockup på hur han hade tänkt sig hela projektet.

Efter detta möte i juni 2013 enades vi om att vi skulle ta ett nytt möte, detta möte blev starten för många möte, både konsulter inom hållfasthetsberäkning, material leverantörer och producenter blev det uppenbart att vi tillsammans kunde till slut kunde föra detta projekt i hamn.

Nu efter att en av våra samarbetspartners har haft möte med Skanska lokalt i Malmö som sköter gjutarbetet på Sahlgrenska har vi endast om dimensioner och utförande på den gjutplugg som nu kommer att ligga till grund för den belysta konstruktion som skall monteras i marken.

Nedan ser ni lite visualiseringar om hur projektet som är sanktionerat, och har godkänd budget och skall vara klart på Sahlgrenska till 2015.

 

clarex-sahlgrenska-mark_ljus_installation_skyltar_

Montering av 13st inifrån belysta fasadskyltar till 5 fritisgårdar på uppdrag av Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Vi har på uppdrag av Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning tagit fram upphandlingsunderlag för 5st fritidsgårdar i Rinkeby och Kista avseende nya fasadskyltar enligt Stockholms stads nya grafiska riktlinjer.

Efter att vi vunnit upphandlingen på totalt 13 st inifrån belysta fasadskyltar till 5 fritisgårdar belägna i Rinkeby och Kista, har vi nu slutför projektet genom att montera samtliga skyltar på de anvisad platserna.

Monteringsarbetet har även innefattat demontering av skyltar med miljövänlig destruktion.

Arbetet som nu är slutför är enligt nedan redovisning.

Akalla – Montera 3 st profil 6 led skyltar, varav 1 på tak (=takstativ).

Husby – Montera 2 st lprofil 6 led skylta. Demontera 2 st ljuslådor och 1 st stolpe.

Reactor – Montera 4st profil 6 led skyltar samt 1 st profil 1, flexineon skylt . Demontera 3st ljuslådor.

Rinkeby – Montera 2 st profil 6 led skyltar.

Ungdomens hus – Montera 2 st profil 6 led skyltar.

Fotokollaget visar de olika skyltarna på de fritidsgårdarna enligt ovan.

 

skyltar_clarex_skyltar i stockholm_skyltkoncept_fasadskyltar_ljusskyltar_ledskyltar_Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning_Upphandling skyltar

Gjutna och förgyllda fasadskyltar i brons till Karolinska Institutet

Under ca 2 års tid har vi i samarbete med fastighetsägaren Akademiska hus och hyresgästen Karolinska Institutet arbetat på att ta fram ett helt nytt fasadskyltkoncept till Karolinska institutets aula (även kallad Aula Medica) som är en byggnad för Karolinska institutet vid Solnavägen och blivande Hagastaden i Solna kommun.

Vårt initiala uppdrag var att hitta en skyltmodell som skulle ersätta den befintliga fasadskylten som är placerad på tegelmuren vid entrén till KI:s campusområde i Solna. Det nya skyltkonceptet skulle förmedla Karolinska Institutet renommé i form av kvalitet, långsiktighet och traditioner.

2 st skyltar av det framarbetade konceptet ska nu tas fram; gjutna skyltar med sigill i homogen brons i storlek 3558 x 1452 mm.
Text runtom sigill prismatisk och delar i sigill skulpturala.
Logotyp med sigill förgylls i 24 karats guld.

Skyltarna ska monteras på Karolinska institutets aula i anslutning till ”Akademiska stråket”, på vardera sida av den bro som är tänkt att gå över Solnavägen, Akademiska stråket. Denna bro kommer fysiskt att förena KI:s campusområde med Karolinska sjukhusets område.

Vi har nu startat processen med att färdigställa alla digitala original i form av 3D cad-ritningar och 3D visualiseringar.
Efter att Karolinska Institutet har godkänt alla delmål kommer vi låta producera modeller som kommer att användas för själva gjutningen.

3D visualiseringarna visar exempel på det prismatiska och ormhuvudet som är en del i sigillet på Karolinska Institutets logotyp.

 

karolinska_institutet_3d_blogg_clarex