Förstudie på nya fasadskyltar till Fabege och Pontus in the park i Solna Business Park

Vi har på uppdrag av Fabege arbetat och slutför nu jobbet med att ta fram beskrivningar på olika skyltar inför produktion och uppskyltning av fastigheten på Englundavägen 7 i Solna Business Park

På Englundavägen 7 ligger förutom Fabeges servicecenter i Solna Business Park, även restaurangen Pontus in the Park som Pocket.

Målet med förstudien är att konkretisera hur och var samt på viket sätt man kan tydliggöra dels att fastigheten på Englundavägen 7 har två entréer på respektive sida om det den del som ligger i direkt anslutning till Englundavägen 7 och att Restaurangen är belägen i vänstra flygeln.

Solna Business Park är en etablerad företagspark som ligger i en av Stockholms mest näringslivsvänliga kommuner, Solna. Området lockar många företag tack vare sitt goda kommunikationsläge, infrastruktur och serviceutbud.

Fabege är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning motfastighetsutveckling och förvaltning av egenägda kontorslokaler i Stockholmsområdet.

Läs mer om Fabege på http://www.fabege.se.

Fotomontaget visar en del av projektets omfattning och beskriver skyltar som markerar gatunamnet, restaurangen samt kvartersskyltar.

 

skyltar_clarex_skyltar i stockholm_skyltkoncept_fasadskyltar_ljusskyltar_ledskyltar_profilskyltar_skyltframtagning_skyltdesig

Fastighetsregister i svart corian med integrerad LED till Vattenfalls kulturmärkta 50-talshus i Råcksta / Vällingby parkstad

Vattenfalls kulturmärkta 50-talshus i Råcksta förvandlas just nu till ett unikt bostadshus. Fastigheten på Östersundsgatan 7 har 15 våningar och en magnifik takterrass på 16:e våningen.

Totalt byggs och färdigställs den tidigare kontorsfastigheten om till 231 bostäder i Råck 16 av Peab. Det blir bostäder i alla storlekar och för alla familjekonstellationer. Förutom bostäder kommer det att finnas gym och café i huset.

När vi fick förfrågan från PEAB om ett fastighetsregister till denna fastighet var man i första skede ute efter ett traditionellt fastighetsregister i natureloxerad aluminium, men efter att vi på plats inspekterat entrén till Östersundsgatan 7 som nu är klädd med svart blankpolerad marmor blev det uppenbart att en standardskåp inte var aktuellt.

Vi har sedan tidigare levererat olika typer av fastighets- och hyresregister specialdesignade och i corian, (kompositmaterial som till stor del består av sten i flertalet färgvarianter). Baserad på de exteriöra förutsättningarna föll det sig naturligt att föreslå en lösning i corian även för denna fastighet. Det som dock skilde sig avsevärt från tidigare projekt var att man hade behov av ett betydligt större skåp som dessutom skulle vara flexibelt med tanke på att det handlar om totalt 231 bostäder i denna fastighet.

Det skåp som nu är beställt av PEAB är från grunden ett traditionellt skåp som kläs om samt förses med LED-belysning. Inredningen är av klassiskt snitt och informations- och och våningsplanskyltarna invändigt är i rostfritt med gravyr. Kronan på verket är att vi även integrerar porttelefonen under själva skåpet. Även denna tillbyggnad i corian.

Fotomontaget visar hur skåpet är tänkt att se ut.

 

skyltar_clarex_skyltar i stockholm_skyltkoncept_fasadskyltar_ljusskyltar_ledskyltar_fastighetsregister_

54st Receptionsskyltar till Trivselhus och MoveHome i exklusivt utförande efter logotypbyte

När vi fick förfrågan från Trivselhus rörande nya receptionsskyltar till 24 kontor blev det för oss uppenbart att vi och kunden skulle lägga ribban högt, vi enades om en budget och la upp riktlinjerna för hur processen skulle föras framåt.

Alla som väljer att bygga nytt hus med Trivselhus och MoveHome får ansvarsfullt expertstöd och bred service från start till mål, som innebär trygghet, enkelhet och en bekväm resa mot målet – kundens nya hus.

Grunden för Trivselhus och MoveHome är att erbjuda kunden att bygga en ny villa på totalentreprenad. Det är en totallösning som innebär att de tar det praktiska och juridiska helhetsansvaret för att bygga huset.

En del av tryggheten är att Trivselhus är en av Sveriges största hustillverkare och ingår i skogskoncernen Södra.

Alla kunder erbjuds dessutom en egen husdesigner som skapar ett skräddarsytt hem som passar både praktiska behov och drömmar.

Efter att ha diskuterat igenom grundförutsättningarna och tagit hänsyn till 2 st omfattade grafiska som typografiska designmanualer avseende de två nya logotyperna, fick vi av Trivselhus i uppdrag för utvärdering att producera 4 st prototypskyltar i skala 1:1.

Efter att prototypskyltarna presenterades på ett möte med ansvariga, togs ett beslut i vilka modeller som man önskade offert på.

Kunden gjorde en egen intern inventering av det totala skyltbehovet och kort därefter fick vi en beställning på totalt 54 st skyltar.

Samtliga skyltar skall produceras i 10 mm transparent akryl och är fördelade i 2 st storlekar, 500x500mm samt 800x800mm.

Trivselhusskyltarna har en logo i 2 mm utfräst klarlackerad mässing på front och monteras med 4 st beslag i guldutförande.

Movehomeskyltarna har en logo i 1,5 mm matt röd ABS på front toppad på 8 mm och 3 mm transparent akryl med blästrade kanter monterad på röd vinyl och monteras med 4 st beslag i silverutförande.

Den två nya logotyperna blir offentliga från 17 April 2015 och ser ut enligt nedan.

 

skyltar_clarex_skyltar i stockholm_skyltkoncept_akrylskyltar_receptionsskyltar

Exklusiva inifrån led belysta fasadskyltar i rostfritt till Sanei Tandvårdsteam / Praktikertjänst i Ytterby – Kungälv

Praktikertjänst är den största koncernen inom privat tandvård och hälso- och sjukvård i Sverige.

Sanei Tandvårdsteam får allt stöd de behöver centralt från Praktikertjänst – detta för Sanei Tandvårdsteam kan fokusera på det viktigaste: patienterna.

Vid första kontakt med Sanei Tandvårdsteam blev det därför för oss mycket uppenbart att man ville ha skyltar som skulle förmedla företagets intentioner av kvalitet och nytänkande.

Efter att ha diskuterat igenom förutsättningarna, diskuterat val av ny uppdaterad logotyp, dito färger enades vi om att gemensamt ta fram material i form av miljöbilder, fasadritningar etc för en förstudie som i sin tur skulle leda till ett konkret beslutsunderlag.

Under förstudiearbetet framgick det att de första grundförutsättningarna i form av mycket begränsade exponeringsytor på fasaden skulle resultera i att de omfrågade fasadskyltarna inte skulle kunna ses på det avståndet som var kundens intention.

Från att bredd måtten i första skedet var 2000 mm och därefter ökades den till 3000mm, för att efter vi visualiserat dito skyltar skalenligt på dito fasadytor fick godkänt av kundens fastighetsägares arkitekt till 6000 mm för respektive skylt.

Efter att ha diskuterat val av färg och form, samt material tog kunden beslutet att beställa 2st fasadskyltar av oss i ett mycket bearbetat utförande enligt nedan spec.

Fasadskyltar – Profil 4 med profil 10, bokstavskropp i rostfritt stål.
Invändigt belysta (LED) profiler där fronten tillverkas av akryl och fästs i bokstavens sidor med plåtlist.

Denna modell är kompletterad med Profil 10-front (akrylfronten är kompletterad med 10 mm akryl för utstick).
Belysning sker genom sidor av den utstickande akrylen samt något framåt.
Halvopak vinyl i två färger på framsidan av akryl.
Storlek: 5888 x 1135 mm
3d visualiseringarna visar hur skyltarna är tänkta att se ut och låg som del till grund för denna beställning.

 

Sanei_Clarex _skyltar_skyltkoncept_fasadskyltar_profilskyltar_ljusskyltar

12 st stora inifrån belysta siffror monterade på 2st fastigheter i Vällingby parkstad

Vi kan glädjande konstatera att efter vunnit upphandlingen på ett antal stora profilbokstäver i form av siffror nu är platsmonterade.
Siffrorna är monterade på 2 st nybyggda fastigheten belägen på Råcksta Gårdsväg 11, Hus C: Hus B: i Vällingby parkstad, siffror placerades på fasaden vid de olika entréerna.
Totalt handlar hela projektet om 6 st tvåsiffriga profil skyltar 1430 mm höga, närmare bestämt 34, 36, 38, 51, 53, och 55 samtliga lackerade i RAL 6015.

Samtliga profilbokstäver är av modellen profil 3

Teknisk information om denna modell.

Belysningen med dioder monteras på tecknets/bokstavens bakstycke så att den lyser upp fasaden, och ger då en bakåtbelysning. Belysningen blir indirekt då så kallad coronaeffekt om bokstäverna monteras individuellt på distans från väggen. Profil 3 förutsätter en ljus bakgrund och om fasaden är mörk monteras en reflektor bakom bokstaven. Profil 3 är möjlig att montera på aluminiumprofiler för att underlätta montage, men nackdelen med detta är att skenorna då också blir upplysta. Profil 3 kan kombineras med övriga profiler för både fram- och bakåtbelysning.

Samtliga siffror och monterades vid två olika tillfällen (ett tillfälle/hus).

Beställaren av dessa siffror är Einar Mattsson Byggnads AB.

Bilden visar hur hur skyltarna såg ut på fabriken och slutresultatet.

 

skyltar_clarex_skyltar i stockholm_skyltkoncept_fasadskyltar_ljusskyltar_ledskyltar_Upphandling skyltar_profilskyltar