Exponera och synliggör ditt varumärke minimalistiskt – Ljuslådor i akryl med exakt & hög finish från Clarex

Vi har genom åren noterat att trender kommer och trender går samt att vissa trender består.

En av dessa trender är att många av våra kunder vill förmedla sitt varumärke på ett sobert & minimalistisk vis.

När det kommer till skyltar så betyder det i realiteten att valet inte allt för sällan landar på avskalade belysta så väl som obelysta vita skyltar. Ofta med svarta strama logotyper som ibland innehåller en accentfärg. Inte helt ovanligt är att också en omvänd färgsättning med svart bas och vit logotyp & ev. text.

För att få till den rätta känslan av kvalitet är raka och exakta linjer i utförandet A & O. Med den idag förfinade LED tekniken kan vi numera ta fram mycket eleganta & minimalistiska lösningar som för ett decennium sedan inte var rent produktionstekniskt möjligt att uppnå med samma resultat.

Detta gäller exempelvis förfining av belysningstekniken LED som idag har en betydligt ökad ljusintensitet och färgåtergivning. Det gäller även den rent produktionstekniska evolutionen med 3D-printteknik och med nya och förfinade metoder för bearbetning av akryl och andra homogena material genom exempelvis fräsning med CNC-teknik på micrometernivå.

För att uppnå absolut minimalism har vi exempelvis sett varumärken som helt går mot strömmen och väljer antimaximering av sitt varumärke. Det kan i extremfallet betyda att man helt sonika inte har någon skyltning alls.

För just ert varumärke kan det vara svårt att egentligen uttala sig om vilken typ av exponering som fungerar bäst. Om maximerade, stora & färggranna skyltar som basunerar ut ett budskap är rätt väg att gå eller om den diskreta minimalistiska varianten vinner i längden.

Sanningen finner vi troligtvis någonstans mitt emellan och allt beror på ert behov , tycke och smak, från tid till annan. Kanske är det så enkelt som att just en variation för hur att exponera sitt varumärke är receptet för att vi som konsumenter ska bli intresserade och haja till.  Vare sig skylten sitter i en galleria, på en fasad eller interiört i en reception eller restaurang/butikslokal.

Varför inte helt enkelt integrera skylten genom hela varumärkes- & företagsprofilen och låta skylten/arna smälta in som ett smycke på din hand som förskönar istället för att förfular stadsrummet.

Nedan bildkollage visar en typ av ljusskylt helt i akryl som vi har levererat med mycket gott resultat och som vi upplever är av smakfull och minimalistisk karaktär.

House of Radon - Minimalistisk ljuslåda - akryl med utskuren svart logotyp

Artipelag, Margiela – Åren med Hermès – Verksskyltning till utställning, ett lyckat samarbetsprojekt mellan Clarex & AdFactory.

Rätt person på rätt plats, som en kugge i ett hjul är i mångt och mycket helt nödvändigt för att ett företag ska lyckas och bli framgångsrikt.

Man brukar tala om att många kockar gör en sämre soppa. Det innebär för oss företagare i praktiken en avvägning mellan att skala av och att utveckla kärnverksamheten, samt att både bygga på bredden och höjden för det man vill erbjuda. Det är genom denna ständiga utmaning, med en rad olika kompetenser vi kan bli bättre på det vi kan, och ska leverera.

Ovan påstående gäller både i avseende att hitta fler eller färre ben att stå på. Med andra ord det antal produkter som man saluför för att alltid kunna tillgodose det ens kunder efterfrågar. En hög servicenivå så väl som leverans, utförd i enlighet med vad som anses vara fackmannamässigt. Ibland är det därför helt nödvändigt och rätt att den person som ska fokusera på en viss uppgift och projekt inte ska finnas inom den organisation man driver.

I vår strävan, det senaste decenniet, har fokus legat på att erbjuda de mest exklusiva, innovativa och kreativa koncepten in i minsta detalj. Det har handlat om skräddarsydda projekt för bästa möjliga visuella upplevelse, utifrån ett konstnärligt perspektiv såväl som ur marknadsföringshänseende, med maximal effekt för skylt/ar och koncept i fysik form.

Om nu detta är något som har genomsyrat vårt arbete i allt från den lilla graverade rostfria skylten till det omfattade helhetsomfattande konceptet för företag och organisationer, vad händer då med helheten och servicegraden för projekt med en mer traditionell bearbetningsgrad?

Som en konsekvens av detta har vi noterat att efterfrågan hos våra kunder rörande mer traditionell skyltning i form av utskurna vinyldekorer och digitaltryckta dekorer har hamnat utanför det våra kunder uppfattar att vi kan leverera.

För nästan ett år sedan påbörjade vi därför arbetet med att starta upp ett separat bolag. Ett bolag till syfte att komplettera och på detta sätt tillgodose Clarex och våra kunders samtliga behov.

Under året som gått har vi omsatt tanke till handling. Från och med Juli i år driver vi en helt nystartad parallell verksamhet i Clarex regi under namnet AdFactory.

Fokus för detta företag är att komplettera det som vi på Clarex inte är absolut bäst på. Det handlar om allt från snabbt underhåll av skyltar och skyltkoncept, platsmonteringar av skyltar och vinyldekor, egen produktion av vinyldekorer i mindre eller större omfattning samt digitaltyck. Allt detta ska vara en naturlig del av AdFactorys kärnverksamhet.

Det senaste och till dags datum största samarbetsprojektet mellan Clarex och Adfactory var utställningen – Margiela – Åren med Hermès på Artipelag. Vår dedikerade personal på AdFactory kunde med sin långa yrkeserfarenhet leverera ett lysande resultat bestående av ett omfattande antal konturskurna vinyltexter till utställningens alla verk, vinylbeklädda akrylskivor för ljuseffekter inklusive platsmontering av vinyltexter, digitaltryck etc. Arbetet pågick mellan 18:e och 26:e oktober och utställningen öppnade 26:e oktober.
Artipelag är en konsthall Clarex haft som kund sedan flera år tillbaka, se därför även följande länk för mer information och exempel på tidigare uppdrag: Artipelag & utställningar med gestaltningar och verksskyltning / skyltning som gjorts i samverkan med Clarex.

Nedan bildkarta visar ett axplock av slutresultatet som vi naturligtvis även vill tacka vår kund Artipelag för att vi får visa för er.

Artipelag, Margiela - Åren med Hermès - Verksskyltning till utställning, ett lyckat samarbetsprojekt mellan Clarex & AdFactory.