Vägen från skyltvision till skyltprogram med generalentreprenad av rostade corténskyltar till Rindö hamn

Vägen från vision till färdigställande av en skyltning kan se mycket olika ut och kan naturligtvis beroende på väg ge olika resultat.

Generellt är önskemålet från kunden den klassiska, bästa kvalitet, snabbt, enkelt och till lägsta pris. Man kanske skall ha i åtanke att leverantören inte allt för ofta har den diametralt motsatta ståndpunkten. Dvs leverans av det enklaste utförandet, ha mycket tid till förfogade och naturligtvis få så bra marginaler som möjligt. Med andra ord ta så mycket betalt som man kan inom ramen för vad man enats om.

Visst låter det här väldigt knepigt? Hur skall man gå till väga för att nå ett gemensamt uppsatt mål där båda är vinnare?

Kanske är det så enkelt som att man faktiskt kan eller bör enas och att målet är att hitta en gyllene medelväg för att få till ett långt, fruktbart samarbete med fokus på förenklade processer och tydlighet i varje delmoment.

 

Vad är det vi menar och kan vi exemplifiera detta?

För lite drygt tre år sedan (2016) fick vi en skyltförfrågan från kommunikationsbyrån Strateg Marknadsföring AB. De hade startat upp det visuella arbetet med ett projekt för sin kund, statliga Vasallen Vaxholm AB där skyltar ingick som en del av uppdraget. Vasallen i sin tur arbetade med en omkonvertering av mark & fastigheter där det ingick att omvandla Rindös tidigare militäranläggning till bostäder och delvis kommersiella verksamheter. I detta projekt efterfrågades även skyltkommunikation.

Vi enades om att vi på uppdrag av Vasallen och med hjälp av Strateg skulle ta fram ett skyltprogram. Vidare ensades vi om att göra tekniska ritningar och söka bygglov. Detta på de skyltar som man valt att gå vidare med som vi i vår tur fått i uppdrag att producera och sedan leverera till kund för montering av egen personal.

Vid uppstart av detta projekt skrev vi ett blogg inlägg som finns att läsa på följande länk: Skyltprogram med 19 unika skyltar i rostad cortenplåt och glas, bland annat pylonskyltar till kreativa miljöer i Rindö hamn Vaxholm

Hela processen från val av skyltmodeller, olika placeringar, storlekar och utföranden har sedan starten förändrats. I samband med att Vasallen nu bedömer att man har slutfört sina delar avseende fastighetsutveckling i Rindö hamn konstaterar man att tiden blir allt för kort för att färdigställa detta projekt enligt tidigare plan. Att hinna med de sista vitala bitarna för att säkerställa att de exteriöra skyltbeståndet kommer upp i tid har blivit svårt, bland annat då man valt att skära ner på de interna resurserna till förmån för nya projekt. Nu faller istället valet på att lägga ut vissa interna projekt på andra entreprenörer.

Vi har därför fått förtroendet från den 14/3 genom generalentreprenad för skyltar se till att hela skyltbeståndet kommer upp i enlighet med de initiala planerna. Vi kommer därför att istället för att enbart leverera skyltarna på plats, även sköta och säkerställa att alla skyltar platsmonteras och därtill sköta markentreprenad, elarbeten etc.

Bifogad bildkarta visar dels bild på framtagen prototypskylt, situationsplan, teknisk beskrivning och ett axplock av skyltarna till Vasallen som vi nu har fått i uppdrag att slutföra genom en generalentreprenad för skyltar

Generalentreprenad skyltentreprenad rostade_skyltar corténskyltar rostade_corténskyltar till Rindö hamn

 

Rostig inifrån LED-belyst fasadskylt till nygammal restaurang The Old Smokehouse

BBQ-restaurangen The Old Smokehouse öppnade den 22:a mars i år. Det var ju precis nyligen, tänker du, vilket osökt leder oss in på frågan som vi nu alla ställer oss; Varför har restaurangens skylt som vi levererade och som sitter placerad på högkant intill huvudentrén redan rostat?

Materialet, stål har förutom rent funktionstekniska egenskaper naturligtvis även estetiska, som i sin tur förmedlar olika typer av intryck. Rostat stål får en patina som förmedlar en känsla av att föremålet haft ett liv sedan en längre tid tillbaka.

För den oinvigde kan rost i ett vidare begrepp anses vara något som inte är önskvärt, men faktum är att rosttrögt stål, cortenstål eller corténstål är ett samlingsnamn för en grupp stållegeringar, som efter en tids exponering och under vissa korrosiva förutsättningar bildar ett jämnt och tätt oxidskikt (patina) på stålytan. Faktum är att den rostade ytan på cortenstål har bättre egenskaper än t.ex konventionellt rostfritt stål.

Ytbehandlingen används med fördel på t.ex skyltar och andra estetiska applikationer som husfasader och konstverk. Skiktet har god vidhäftning och bromsar fukt att tränga in och orsaka vidare korrosion vilket ironiskt nog gör att det oxiderar/rostar långsammare än konventionellt stål.

Den som vill fördjupa sig i de tekniska bitarna om denna fasadskylt och dessutom läsa mer om varför skylten är i just rostat cortenstål kan med fördel klicka på följande länk: Fasadskylt inifrån LED belyst i rostad cortenstål till The Old Smokehouse i Smedsudden, Lännersta

Bildkollaget visar hur fasadskylten ser ut på plats på restaurangen The Old Smokehouse

Fasadskylt inifrån LED belyst i rostad cortenstål till The Old Smokehouse i Smedsudden, Lännersta

För en tid sedan fick vi en förfrågan från en kund som berättade för oss att de skulle öppna en restaurang i Saltsjö-Boo, en stadsdel i Nacka belägen nordväst om Stockholm.

För den oinvigde kan nämnas att dessa trakter inte tillhör de allra mest krogtäta restaurangdistriktet i Stockholms närområde, vilket naturligtvis gjorde oss extra nyfikna på denna kommande etablering.

På plats kunde vi konstatera att den restaurangen i princip ligger, som vi i folkmun brukar kalla det i skärgården med en fantastisk utsikt över vattnet, strategisk placerad i ett slumrade och välmående villasamhälle. Vi kunde inte annat än att bli betagna.

Fastigheten som restaurangen nu kommer att befinna sig i var tidigare ett rökeri, eller närmare bestämt rökeri Bexanders gamla lokaler. Den estetiska framtoningen av hela byggnaden andas kvalitet och modern arkitektur och väl inne i byggnaden kunde man konstatera att inget var lämnat åt slumpen.

Arkitekt och ledning för den nya restaurangen hade en mycket klar bild av vad man önskade sig och bad oss ta fram underlag för beslut. Efter att ha tagit mått och erhållit original var underlag inför offert och sedermera beställning ett faktum.

Skylten, en mycket gedigen 5 mm cortenstålsskylt, inifrån ledbelyst med varmvita dioder vilket framträder genom att ljuset lyser genom den dekaperade logotypen. Valet av utförande tar fram den rätta känslan av rustikt och bearbetat och skylten sitter på högkant vid huvudentrén och är bara 35 mm djup men hela 3000 mm hög och 1100 mm bred och med en vikt på 121 kg.

The Old Smokehouse öppnar den 22:a mars. Bilder på slutresultatet kommer vi att skriva om i samband med öppningen. Den som vill vet hur processen med öppnandet av The Old Smokehouse fortlöper kan följa denna länk: The Old Smokehouse Facebooksite

Bildkollaget visar tekniska beskrivningar och fotomontage inför produktion och beslut inför order.