Skyltkoncept i olika nivåer


Det här är fotografier på några av Clarex senaste skyltar till Ferrologic.

Ferrologic är ett IT-företag som nyligen har uppgraderat sin logotyp och därmed var i behov av nya skyltar till tre av deras kontor,  efter hur förfrågan löd och dialog med deras marknadschef om vad de ville förmedla, stod det snabbt klart för oss att de ville ha skyltar i premiumutförande, gärna med det där lilla extra.

När att vi på Clarex analyserat deras logotyp, tagit del av bilder på kontoren samt diskuterat budget och leveranstid, såg vi möjligheten till ett koncept där vi kunde förtydliga formen i deras grafiska profil genom att accentuera de olika delarna i logotypen med en liten radie, samt variera djupet på dem i förhållande till de inbördes storlekarna.

För att på ett bra sätt presentera vårt koncept för kunden gjorde vi sex stycken olika förslag i form av 3D-visualiseringar för att kunden skulle kunna avgöra exakt vad de ville ha. Det kan ibland vara svårt för våra kunder, som inte kontinuerligt arbetar med skulpturalt utformade skyltkocept, att verkligen sätta sig in i hur en skylt  kommer att kunna te sig i fysisk form med endast hjälp av en skiss, därför använder vi oss numer mycket av just 3D-visualiseringar. Med dess hjälp kan vi på ett tydligt sätt förmedla vad kundens och våra ideer verkligen kan resultera i.

Nedan visas den slutgiltiga visualiseringen som låg till grund för kundens beställning.

Annonser