BRF Kungsklippan renoverar fastigheterna och beställer de nya skyltarna av Clarex

Vi har idag fått uppdraget av Brf Kungsklippan att ta fram nya skyltar till hela fastighetens sju butiksinnehavare. Bilden ovan visar några bilder från korrekturet.

Detta efter att vi tagit fram laytförslag och varit i kontakt förvaltaren Ronny Eghult på QL Förvaltning AB samt Yvonne Lomborn på LY färgkonsult AB.

Samtliga berörda 7st butiksinnehavare har varit delaktiga i att hitta ett gemensamt optimal skyltprogram, Anledningen att man beställer nya skyltar av Clarex är pga man demonterat samtliga gamla och slitna dito efter en omfattande fasadrenovering,

Beställningen resulteradei 12st olika exklusiva och maximalt anpassade skyltar, hänsyn har tagits för att fastigheten samt hyresgästernas önskemål skall tillgodoses på bästa sätt.

Flertalet skyltar i utförande som ljuslådor med profil 10 samt 1st profilskylt med ljusramp, se nedan för mer exakt beskrivning av profil 10.

Info om profil 10
Ljusskyltar är enkelsidiga eller dubbelsidiga. Fronten består av en aluminiumplåt i vilken texten fräses ur. Motsvarande text av 10 mm akryl beläggs med folie eller 3 mm färgad akryl och monteras in i den urfrästa fronten. Även exklusiva varianter som rostfritt och aluminium kan vara ett alternativ. Ljusskylten förses med lysrör. Texten kommer att lysa i ytterkonturen och kan även lysa framåt om man använder transparent folie eller akryl.

En ljusskylt med negativt urfräst dekor, men utan 10 mm akryl, kallas dekaperad.