Exklusivt skyltkoncept med inifrån ledbelyst vägg / fasadskylt i koppar samt inifrånbelyst flaggskylt i betong till INITI

INITI är ett svenskt företag som vill förändra hur världen ser på badrum. Inget annat rum är så personligt för oss. Ingen annanstans är vi så nakna och öppna för sinnesintryck. Ändå har våra badrum i princip sett likadana ut sedan vi fick rinnande vatten. Allt det här vill INITI förändra. De vill bryta upp mönster och skapa brutalt annorlunda lösningar, där de ställer både planlösningar och materialval på ända.

INITI står med den ena foten i det allra mest ursprungliga, skandinaviska traditionen där de fokuserar på rena och sanna material. Den andra foten har INITI ställt ner långt fram i framtiden där de tillsammans med nytänkare försöker förstå hur de mest innovativa lösningarna kan förändra deras badrum i grund och botten. Både nu och i framtiden.

Efter att med kunden ha diskuterat om företagets profil och tankesätt, vilka produkter Initi tillhandahåller så var det för oss mycket tydligt att skyltar skulle förmedla samma superlyx och premiumkänsla i ett avskalat och diskret utförande. Fokus låg med andraord på att hitta ett skyltkoncept som tog fasta på produkterna i INITIS mycket exklusiva badrumsmiljöer och som gick i samklang med företagets profil.

Logotypen med sina mycket smala staplar var en utmaning när vi kom till att se hur vi i rent tekniska termer skulle kunna hitta ett sätt att producera de två omfrågade skyltarna. Att vi dessutom sträckte oss så långt att erbjuda kunden en skylt i betong och en vägg / fasadskylt med ett djup på 40 mm, trots en stapelbädd på endast 22 mm, var naturligtvis att tänja gränserna till det yttersta.

Då vi har en omfattade material och produktionskunskap, samt därtill mycket dedikerade produktionsenheter som alltid kan tillgodose vår och våra kunders högt ställda krav i form av kvalitet, innovativa lösningar och detta dessutom med attraktiva leverans villkor. Resulterade naturligtvis i att vi fick en beställning med vändande post efter att vi skickat vår offert. En offert med tillvals och avdrags alternativ där kunden valde de mest bearbetade och kreativaste lösningarna. Med andra ord helt i linje med INITIS egna sätt att erbjuda mycket bearbetade och innovativa badrumsinredningar i mycket exklusiva material och utföranden.

Efter att kund godkänt offert som byggde på vårt förslag med 3D Visualiseringar, tekniska beskrivningar kunde vi ta fram detta koncept i fysisk form. Skylt ett, vägg / fasadskylt har storleken 2000 x 680 mm och är en inifrån led belyst obehandlad koppar profilskylt, modellen kallas i skyltbranschen för en profil 3 skylt, i praktiken betyder det att bokstäverna är urfrästa och med en sarg i detta fallet koppar, corona belysningen sker genom att ljuset reflekteras mot väggen. Djupet på hela 40 mm baserat på en stapelbredd på endast 22 mm är en utmaning att producera, texten under den belysta skylten ”STOCHOLM” är obelyst och även den i obehandlad koppar

Skylt två, flaggskylt, har storleken 1000 x 1000 mm och är något så innovativt och speciellt som en skylt i betong, logotypen är upphöjda och toppad med kopparvinyl på vardera sida om den dubbelsidiga inifrån ledbelysta flaggskylten,

bildkollaget visar de två mycket exklusiva och kreativt utformade skyltarna till INITI

clarex-skyltar-skyltar_i_stockholm-kopparskylt-ljusskylt-profilskylt-marmorerad_skylt-betongskylt-exklusiv_skylt

Skyltmanual och intensifierat samarbete med Trivsel hus och MoveHome

Vi har nu på uppdrag av Trivselhus fått i uppdrag att ta fram en skyltmanual innefattade alla typer av skyltar och dekorer, avseende exteriör som interiör uppskyltning.

Alla som väljer att bygga nytt hus med Trivselhus och MoveHome får ansvarsfullt expertstöd och bred service från start till mål, som innebär trygghet, enkelhet och en bekväm resa mot målet – kundens nya hus. Grunden för Trivselhus och MoveHome är att erbjuda kunden att bygga en ny villa på totalentreprenad. Det är en totallösning som innebär att de tar det praktiska och juridiska helhetsansvaret för att bygga huset. En del av tryggheten är att Trivselhus är en av Sveriges största hustillverkare och ingår i skogskoncernen Södra. Alla kunder erbjuds dessutom en egen husdesigner som skapar ett skräddarsytt hem som passar både praktiska behov och drömmar.

Till grund för den kommande skyltmanualen ligger ett hundratal bilder från de olika 24 st kontoren, samt 2 st omfattade grafiska manualer.

Syftet med skyltmanualen är att få ett helhetsgrepp runt skyltningen oavsett fysiska förutsättningar. Kundens önskemål är att kommande omprofilering skall ha en röd tråd i allt från den lilla fönsterdekoren till pylonskylten vid gatan och de belysta fasadskyltarna på de olika fasaderna.

Vi har nu intensifierat arbetet och kommer inom ett par dagar att kunna lämna en tidsplan för de olika delmomenten som i slutändan syftar till att vi kan rulla ut de fysiska skyltarna i rätt utförande till de olika kontoren.

Visualiseringarna nedan visar ett par exempel på dag- och natteffekt på en av skyltmodellerna.

 

skyltar_clarex_skyltar i stockholm_skyltkoncept_fasadskyltar_ljusskyltar_ledskyltar_profilskyltar_skyltframtagning_skyltdesig_skyltprojekt

Förstudie på nya fasadskyltar till Fabege och Pontus in the park i Solna Business Park

Vi har på uppdrag av Fabege arbetat och slutför nu jobbet med att ta fram beskrivningar på olika skyltar inför produktion och uppskyltning av fastigheten på Englundavägen 7 i Solna Business Park

På Englundavägen 7 ligger förutom Fabeges servicecenter i Solna Business Park, även restaurangen Pontus in the Park som Pocket.

Målet med förstudien är att konkretisera hur och var samt på viket sätt man kan tydliggöra dels att fastigheten på Englundavägen 7 har två entréer på respektive sida om det den del som ligger i direkt anslutning till Englundavägen 7 och att Restaurangen är belägen i vänstra flygeln.

Solna Business Park är en etablerad företagspark som ligger i en av Stockholms mest näringslivsvänliga kommuner, Solna. Området lockar många företag tack vare sitt goda kommunikationsläge, infrastruktur och serviceutbud.

Fabege är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning motfastighetsutveckling och förvaltning av egenägda kontorslokaler i Stockholmsområdet.

Läs mer om Fabege på http://www.fabege.se.

Fotomontaget visar en del av projektets omfattning och beskriver skyltar som markerar gatunamnet, restaurangen samt kvartersskyltar.

 

skyltar_clarex_skyltar i stockholm_skyltkoncept_fasadskyltar_ljusskyltar_ledskyltar_profilskyltar_skyltframtagning_skyltdesig

Gjutna och förgyllda fasadskyltar i brons till Karolinska Institutet

Under ca 2 års tid har vi i samarbete med fastighetsägaren Akademiska hus och hyresgästen Karolinska Institutet arbetat på att ta fram ett helt nytt fasadskyltkoncept till Karolinska institutets aula (även kallad Aula Medica) som är en byggnad för Karolinska institutet vid Solnavägen och blivande Hagastaden i Solna kommun.

Vårt initiala uppdrag var att hitta en skyltmodell som skulle ersätta den befintliga fasadskylten som är placerad på tegelmuren vid entrén till KI:s campusområde i Solna. Det nya skyltkonceptet skulle förmedla Karolinska Institutet renommé i form av kvalitet, långsiktighet och traditioner.

2 st skyltar av det framarbetade konceptet ska nu tas fram; gjutna skyltar med sigill i homogen brons i storlek 3558 x 1452 mm.
Text runtom sigill prismatisk och delar i sigill skulpturala.
Logotyp med sigill förgylls i 24 karats guld.

Skyltarna ska monteras på Karolinska institutets aula i anslutning till ”Akademiska stråket”, på vardera sida av den bro som är tänkt att gå över Solnavägen, Akademiska stråket. Denna bro kommer fysiskt att förena KI:s campusområde med Karolinska sjukhusets område.

Vi har nu startat processen med att färdigställa alla digitala original i form av 3D cad-ritningar och 3D visualiseringar.
Efter att Karolinska Institutet har godkänt alla delmål kommer vi låta producera modeller som kommer att användas för själva gjutningen.

3D visualiseringarna visar exempel på det prismatiska och ormhuvudet som är en del i sigillet på Karolinska Institutets logotyp.

 

karolinska_institutet_3d_blogg_clarex

Neon inspirerad ljusskylt till nya Studio Paradise tv3, säsong 4

Paradise Hotel är en dokusåpa som till skillnad från de flesta andra dokusåpor inte har några tävlingsmoment, utan hela programmet handlar om omröstningarna och för- och efterspelet kring dem

En gång i veckan livesänder och diskuterar vad som har hänt på Hotellet under veckan, detta i egen studio vid namnet Studio Paradise, med Rebecca Simonsson som programledare och Salvatore ”Salvan” Scappini som bisittare.

Man hade på produktionsbolaget MTG TV bestämt att man skulle uppgradera Studio Paradise inför säsong 4 år 2014 och letade efter ett företag som kort tid kunde ta fram en effektfull neon inspirerad ljusskylt som skulle sitta på väggen bakom soffan där programledarna och de olika gästerna diskuterar de olika händelserna under den gångna veckan.

Efter möten med ansvariga för ombyggnationen och det nya designkonceptet enades vi om riktlinjerna för hur skylten skulle konstrueras och förmedlas, vi valde bort riktig neon då detta alternativ i denna miljö är allt för känslig, istället blev lösning på texten ”studio” att fräsa ut texten i 20 mm transparent akryl, med rundfrästa kanter och sedan är blästrade, när led ljuset kommer igenom en lilafärgad transparent vinyl inne i lådan blir den totala effekten att texten är helt intensivt lysande, mycket likt klassisk neon text.

Bilderna kommer från MTG studio och är godkända för oss att publicera och visar hur skylten i studion ser ut.

Paradise_hotell_clarex_skyltar_ljusskylt_diodskylt_neonskylt_skyltkoncept_fasadskyltar_

Fasadskylt till fastighetsbolaget Olov Lindgren AB efter uppdatering av logotyp

Olov Lindgren AB är en av de mest välrenommerade fastighetsbolagen i Stockholm, man äger och förvaltar fastigheter som innefattar kontor, butiker och bostäder.  Olov Lindgren AB hyr ut fler än 3000 bostäder med hög kvalitet och bästa läge.

Efter att man tagit beslut att uppdatera sin logotyp och byta namn på moderbolaget som startade 1938 från  ”Byggnadsfirma Olov Lindgren AB” som nu har ersatts av ”Olov Lindgren AB”.

Något som då naturligtvis blev en automatisk följd av namnbyte var att man även enades om att den fasadskylt som nu pryder huvudkontorets fasad på Drottninggatan 97 skulle uppdateras till en modernare skylt med senast teknik och bästa materialval.

Efter ett Olov Lindgren AB på sedvanligt byggföretags maner gått ut med ett upphandling rörande den tilltänkte skyltinvesteringen, valde man Clarex för att förverkliga företagets visioner i fysisk form.

Fasadskylten man har valt att ersätta den gamla neonskylten är nu istället bestyckad av energibesparade och hög effektiva led, som dessutom har en mycket lång livslängd och därmed överensstämmer med Olov Lindgren AB i övrigt långsiktiga investerings tänk.

För att få ut maximalt blått ljus och dessutom framhäva Olov Lindgren AB egna fasadskylt ( fasaden är en del av själva logotypen som även här är placerad på samma fasad ) kommer att laserskäras i en speciell led akryl som sedan monteras på vit akryl för maximal effekt.

Dessutom valde man att ersätta traditionella profilkanter med borstat rostfritt stål och lägga till 50% mer led för maximalt ljus, helt enkelt ett kompromisslöst skyltkoncept till ett företag som i allt ställer mycket höga krav på sina samarbetspartner och på de tjänster och produkter man inhandlar.

Kort och gott vill vi tacka för förtroendet och ser fram emot att hur skylten i verkligheten.

Fotomontaget visar hur skylten kommer att placeras och hur logotypen ser ut.

 

 

Skyltar _Clarex_fasadsskylt_profilskylt_neonskyltar_ledskyltar_skyltar i rostfritt stål_Olov Lindgren

 

Olov Lindgren AB är en av de mest välrenommerade fastighetsbolagen i Stockholm, man äger och förvaltar fastigheter som innefattar kontor, butiker och bostäder.  Olov Lindgren AB hyr ut fler än 3000 bostäder med hög kvalitet och bästa läge.

Efter att man tagit beslut att uppdatera sin logotyp och byta namn på moderbolaget som startade 1938 från  ”Byggnadsfirma Olov Lindgren AB” som nu har ersatts av ”Olov Lindgren AB”.

Något som då naturligtvis blev en automatisk följd av namnbyte var att man även enades om att den fasadskylt som nu pryder huvudkontorets fasad på Drottninggatan 97 skulle uppdateras till en modernare skylt med senast teknik och bästa materialval.

Efter ett Olov Lindgren AB på sedvanligt byggföretags maner gått ut med ett upphandling rörande den tilltänkte skyltinvesteringen, valde man Clarex för att förverkliga företagets visioner i fysisk form.

Fasadskylten man har valt att ersätta den gamla neonskylten är nu istället bestyckad av energibesparade och hög effektiva led, som dessutom har en mycket lång livslängd och därmed överensstämmer med Olov Lindgren AB i övrigt långsiktiga investerings tänk.

För att få ut maximalt blått ljus och dessutom framhäva Olov Lindgren AB egna fasadskylt ( fasaden är en del av själva logotypen som även här är placerad på samma fasad ) kommer att laserskäras i en speciell led akryl som sedan monteras på vit akryl för maximal effekt.

Dessutom valde man att ersätta traditionella profilkanter med borstat rostfritt stål och lägga till 50% mer led för maximalt ljus, helt enkelt ett kompromisslöst skyltkoncept till ett företag som i allt ställer mycket höga krav på sina samarbetspartner och på de tjänster och produkter man inhandlar.

Kort och gott vill vi tacka för förtroendet och ser fram emot att hur skylten i verkligheten.

Fotomontaget visar hur skylten kommer att placeras och hur logotypen ser ut.

 

Skyltar_clarex_fasadskylt_ledskylt_ljusskylt_skyltföretag_skyltkoncept_skyltar i stockholm

Dukskyltar till undertak i upplands bros nya kulturhus

Dukskyltar är en typ inifrån belyst ljuslåda men fronten är ersatt med specialanpassad ljusgenopsläpplig väv istället för traditionella akryl/plexifronter.

Vi fick för en tid sedan en förfrågan av byggbolaget PEAB som har fått i uppdrag av Upplansdsbros kommun bygga en ny fastighet i Kungsängens centrum som kommer att heta Kulturhuset, fastigheten kommer att ha ett nytt bibliotek, teaterscen, konsthall, café och en plats för kultur och upplevelser.

Den initiala förfrågan rörde sig om skyltfronter till de 3 planerade på taken skyltar på denna fastighet, efter att ha erhållit mått, original enades vi med arkitekten,byggbolaget om en skyltlösning som i skyltvärden kallas profil 10, dessa skyltar kommer att vara inifrån belysta med led, 2 av dessa 3 fronter är nu planerade att monteras av våra montörer inom kort.

i samband med diskussionerna runt fronterna på dessa tak kom det även upp ett önskemål om att man ville belys undertaken till dessa 3 tak, då taken är relativt stora, de två mindre drygt 4meter breda och 1,5meter djupa, blev vårt förslag att montera dit special konstruerade dukskyltar, med andra ord så kallade ljuslådor med dukfronter, varför vi rekommenderade denna lösning är flera, nedan är bara några exempel.

Själva aluminiumprofilen är enbart 60mm djup, och är mycket vridstyva, själva lådorna kan monteras ihip mycket smidigt och blir en mycket lätt och stabil konstruktion, förutom att den natureloxerade sargen även är snygg ( men i detta fall kommer lådorna byggas in i taket och därför inte synas )

Dukskyltarna är inifrån belyst med led som är ett mycket ekonomiskt alternativ, speciellt om man jämför med tex lysrör eller neon, man kan generellt räkna med en livslängd på led runt 50.000 timmar, att skyltarna sedan även lätt kan dimmas  ( som i detta fallet kommer skyltarna att levereras med trådlösa dimmers ) spara både energi och förlänger livslängden ytterligare.

Själva duken till denna typ av skylt är bradklassad, kan fås i upp till 3meter brädd och valfri längd, och har väldigt bra ljus diffuserande egenskaper, vilket betyder att leden kan ligga relativt nära själva fronten utan att det för den skulle ger ett ojämnt prickigt eller randigt intryck.

De två först fronterna och 2st dukskyltar är under produkton och skall inom kort platsmonteras, det sista taket som är något större en de övriga räknar vi med att få sätta igång med så fort själva takkonstruktionen är på plats, detta för att samtliga mått skall bli rätt.

Bilderna nedan visar hur enkelt det är att byta ut duk fronten på aluminiumprofillådan, detta pga den silikongummikant som sitter på duken enbart behöver tryckas in manuellt i ytterkant av den specialproducerad aluminiumprofilen.

http://www.mynewsdesk.com/se/upplands-bro_kommun/pressreleases/nu-blir-kulturhuset-verklighet-839

Clarex_skyltar_diodskylt_skyltkoncept_skyltar i stockholm_fasadskyltar_ljusskylt_dukskylt_

Fasadskylt en gång till, Nsi Europe efter logo byte

Vi fick glädjen för drygt år sedan att ombesörja en fasadskylt för det tyska företaget Nsi Europe, till det svenska filialkontoret är beläget i på Cylinder vägen, Nacka strand.

Då skyltens placering är den mest optimala, helt centrerad över entrén och i detta fall mycket synbar var målet att hitta en skyltmodell till en fastslagen budget som skulle ligga i linje med kundens hightech inriktning, valet föll på rostfritt stål ”look a like”, i detta fall ett modernt kompositmaterial med namnet Dibond.

Logotypen blev en urfräst svart akryl logo som i kanten är led belyst framifrån och från sidan.

Häromdagen fick vi besked från kunden om att dem bytt ut den befintliga logotypen till en ny, önskemålet från kundens sida var att bara byta ut mitt sektion på den befintliga skylten som är 5000mm bred och 1000mm hög ( varav mitt sektionen är 2000*1000mm ).

Vi tog fram ett förslag baserat på de nya förutsättningarna och konstaterade att valet av skyltmodell skulle bli en helt annan, valet föll på en så kallad p10 skylt, viket i praktiken betyder att hela logotypen fräses ut i plåten och förses med 10mm transparent akryl, toppad med i det här fallet med en digitaltryckt dekor. Själva skylten (mittsektionen ) kommer att produceras i samma kompositmaterial som tidigare och kommer nu istället att vara helt bestyckat invändigt med högeffektiva ledmoduler. Summan av kardemumman är att den nya logon kommer att ge en ljuseffekt där framförallt kanterna på alla delar kommer att lysa effektfullt och framifrån lyser de blå och den gråa färg som den nya logon har.

Bilden visar hur den gamla logon ser ut och hur den nya skylten blir.

Clarex_skyltar_Profil 10_neonskylt_fasadskylt_profilskylt_skyltkoncept_skyltar i stockholm_skyltföretag_skyltning_NSI

Fasadskyltar på väg 27/3 till Monks Sveavägen 39, med hela 28 öl på fat!

Nu är äntligen skyltarna producerade och färdiga för leverans till montörerna.

Monks serverar inte bara 1000 tals olika ölsorter, dem erbjuder även öl från eget bryggeri.
Bryggeriet är inte stort, men man producerar öl av mycket hög kvalitet i sitt ”nano” bryggeri i beläget på systerrestaurangen som är beläget i Gamla stan.

Ni som är lika nyfikna som kunden och som vi, på hur det kommer att se ut i verkligheten, får hålla er ett par dagar till.
Skyltarna kommer att på ett tydligt sätt visa var restaurangen är belägen, och sätta restaurangen på krogkartan som man brukar säga.

Bilden nedan visar ett paketerat komplett skyltkonceptet till Monks American Bar, som kommer att monteras på torsdag 4/4 fredag 5/4 nästa vecka.

Monks_american_bar_skyltar_leverans

Diodskylt till Studiefrämjandet

Ibland är valet av skyltmodell, storlek etc. utifrån givna förutsättning, uppenbart redan på ett tidigt stadium. (I alla fall för oss som arbetar med skyltar på daglig basis)

När förfrågan kom från Studiefrämjandet (och när vi fått ta del av de grundförutsättningar som var aktuella) var det uppenbart för oss vad vi skulle presentera på vårt möte med ansvarig.

Vi tog i vanlig ordning fram underlag med vald skyltmodell, placeringsförslag på anvisade ytor, beskrivning av storlek etc. som sedermera kan ligga till grund för ett positivt beslut hos kund och fastighetsägare.

Fastighetsägaren har sedan tidigare låtit ta fram ett skyltprogram, med specifika anvisningar beträffande storlekar, skyltmodeller, placeringar etc.
Hyresgästerna i dito fastighet hade valt att frångå de uppställda rekommendationerna och kraven.
Det resulterade i detta fall att vi kunde påvisa att den storlek som kunden önskade och som vi rekommenderade skulle godkännas trots att skyltmanualen skulle frångås till viss del.

Vi kan konstatera att varje skylt är unik, och det går inte att räkna in alla logotypers utformning etc. i en skyltmanual. Detta är någon som får anpassas när samtliga parametrar är belysta.

Här nedan ser ni våra förslag som visar hur Studiefrämjandets nya skyltar passar in i det befintliga skyltprogrammet, detta trots att skyltarna, egentligen är för stora.