Rostfri inifrån LEDbelyst fasadskylt till Praktikertjänst Familjehuset Klippan i Ytterby, Kungälv.

För en tid sedan fick vi ett uppdrag att skylta upp en tandläkarmottagning vid namnet Sanei belägen i Ytterby Kungälv. Konceptet som vi och kunden arbetade fram grundade sig på ett bearbetat skyltkoncept. För ytterligare information runt detta projekt kan du klicka på följande länk:

Exklusiva inifrån led belysta fasadskyltar i rostfritt till Sanei Tandvårdsteam / Praktikertjänst i Ytterby – Kungälv

Området där Tandläkarmottagningen Sanei är etablerad är i sig helt nytt och som ringarna på vattnet tog det inte lång tid innan nästa kund vid namn Vårdcentralen Kusten hörde av sig till oss då de dels hade blivit rekommenderade av ledningen på Sanei men även fann det exklusiva fasadskyltskonceptet att ligga i linje med Vårdcentralen Kusten´s önskemål. Resultatet utmynnade i att vi levererade två fasadskyltar där logotypen är inifrån LEDbelyst och bokstavskroppen är i rostfritt. För mer information runt detta projekt kan du klicka på följande länk:

Två Profilskyltar i rostfritt inifrån led-belysta till Praktikertjänst AB / Vårdcentralen Kusten i Ytterby

Nu har nästan hela detta blogginlägg blivit lite av en upprepning och kan kanske upplevas som tjatigt. Men två kunder som båda väljer samma typ av koncept i samma område…..

Hur ska vi nu hitta en knorr på detta mån tro?

Saken är den att kunder som är nöjda och har vinnande koncept allt som oftast expanderar och utvecklar sina verksamheter, det är därför till glädje för oss att Vårdcentralen Kusten har knoppat av sig och öppnat en ny verksamhet i samma kvarter vid namnet Familjehuset Klippan.

Familjehuset Klippan är en öppen mottagning för barn & unga i åldrarna 6-18 år samt för föräldrar och deras barn dit man kan vända sig av olika anledningar för att träffa psykolog, socionom, arbetsterapeut och sjukgymnast för att få stöd och handledning som är kostnadsfri.

På Familjehuset Klippan finns kompetens och resurser att behandla bekymmer som ännu inte vuxit sig alltför stora. Det kan till exempel handla om att vardagen präglas av konflikter och bråk, ett barn som inte kan sova borta, en tonåring som är stressad och nedstämd eller ett barn eller en tonåring som hindras av sin blyghet.

Nu skulle vi vanligtvis ha skrivit om vilken typ av fasadskylt kunden till sist valde, men då det skulle kunna upplevas väl förutsägbart så väljer vi att enbart visa detta med ett bildkollage.

Bilder på samtliga slutresultatet kommer vi inom kort att skriva om och vår förhoppning är att detta inte är det sista projektet, varken av denna art eller på denna ort.

2 Clarex skyltar Rostfri LED_Skylt fasadskylt ljusskylt akrylskylt p10_skylt dekaperad Akryl_i_relief 10_mm_Akryl Praktikertjänst WordPress

23 fasadskyltar producerade och platsmonterade på 13 förskolor på uppdrag av Rinkeby Kista Stadsförvaltning

Vi har på Rinkeby kista stadsdelsförvaltning uppdrag slutfört produktion och även platsmonterat totalt 23 fasadskyltar till totalt 13 förskolor samt en fritidsgård i Kista, Rinkeby…

Rinkeby Kista stadsdelsförvaltning har sedan Stockholm Stad tagit fram den nu aktuella grafiska profilen arbetat med att implementera dito i all kommunala verksamhet.

Vi har som skyltkonsulter blivit anlitade från staden för att hjälpa till med att inventera ett stort antal olika verksamheter som drivs i kommunal regi, allt från förskolor, medborgarkontor, ungdomsgårdar och servicehus.

Syftet med att utföra förstudien av de olika enheterna har varit att ta fram adekvata, neutrala tekniska upphandlingsunderlag avseende belysta såväl som obelysta fasadskyltsmodeller, vita eller svarta, enradiga, tvåradiga etc.
Senaste upphandlingen avseende skyltning av 16 förskolor i Rinkeby, Kista, hade vi äran att erhålla den 8/11, med kravet, bland flera att samtliga skyltar skull vara producerade och platsmonterade till senast 19/12.
Bilderna visar 23 skyltar platsmonterade på olika lokaliseringar och slutfördes 18/12, resterande 6 skyltar är producerade och redo att monteras men har på stadsdelsförvaltningen anmodan ej monterats i väntan på beslut.

 

skyltar_clarex_skyltar-i-stockholm_fasadskyltar_upphandling-skyltar_skyltar-till-skolor

Två inifrån led belysta rostfria skyltar för den nya ekonomin, Interxion och IDS

Sverige är ett fantastiskt land för digitala affärer. Här finns en utmärkt infrastruktur, stabil ekonomi och goda förbindelser med Europa, Nordamerika och Ryssland.

Läs mer om Sverige – landet där IT driver den ekonomiska tillväxten. = länk till
http://www.interxion.com/se/Platser/sverige/

Kortfattat om IDS
IDS är främst ett produktbolag som utvecklar, stöder och säljer iServ produktplattform och tillhörande applikationer. iServ huvudsyfte är att omvandla rådata till värdefull affärsinformation på ett effektivt och strukturerat sätt och göra det möjligt för affärsanvändare enkel och fri tillgång till sådan information. Ids har 22 års erfarenhet med data warehouse och business intelligence-lösningar, framför allt inom informations, kommunikation och teknik (IKT) sektorn, investerat i iServ produktplattformen.

Kortfattat om Interxion
Interxion är en ledande europeisk leverantör av operatörs- och molnneutrala datacentertjänster.
Interxtion tillgodoser kundbehov inom en rad olika branscher som molntjänster, digital kommunikation och media, finansbranschen samt för systemintegratörer och företagstjänster.

Vi kommer att fortsätta erbjuda enastående service till våra kunder och leverera exceptionell prestanda på våra datacentertjänster. Vi ska behålla vårt ledarskap inom datacenterdesign, konstruktion, drift och hållbarhet samt välkomna innovation för att säkerställa att våra datacenter håller högsta klass.

Sedan Interxion etablerades 1998 har företaget snabbt vuxit till att idag ha 42 datacenter i 13 städer, 11 länder vilket ger är den bästa närvaron i Europa och det ger deras kunder tillgång till mer än 78% av EU:s samlade BNP. Företaget har fler operatörsneutrala datacenter i Europa än någon annan.

Vad är det som nu är gemensamt med dessa företag?

Både Intexison och IDS har valt oss som leverantör för att designa och därefter i fysisk form ta fram premiumkonceptskyltar i borstad rostfritt stål, där logotyperna är inifrån led belysta samt upphöjda och skyltkropparna är försedda med blålysnde corona.

Det som har varit viktigt och primärt fokus är att ta fram skyltar som återspeglar företagens inriktning inom it, kraven har varit modernt formspråk med hög kvalitet i fokus.

Bild kollaget nedan visar fotomontage och 3D visualiseringar/utdrag tagna från initiellt diskussionsunderlag som låg till grund för de skyltar som nu är producerade och inom kort kommer att monteras på respektive HK.

 

skyltar_clarex_skyltar-i-stockholm_ljusskyltar_skyltkoncept_skyltar-i-rostfritt-stal

Skyltkoncept framtaget och beställt av Fastighetsbolaget Solporten, Solna

Solporten är ett fastighetsbolag som idag äger och förvaltar 24 fastigheter belägna i Solna, Sundbyberg, Stockholm och Enköping. Inriktningen är framförallt bostäder med inslag av kommersiella lokaler. Solporten Fastighets AB ingår i koncernen Nya Solporten Fastighets AB.

När Stolproten tog kontakt med oss var det i samband med att man hade startat upp en renovering av ett kontor, sedemera deras huvudkontor som är beläget på Forngränd 1 i Solna.

Redan från start, diskuterade vi igenom kundens önskemål och det var då uppenbart för oss och kunden att de i detta initiala skede skulle ta första steget med att se över sin grafiska profil.

Efter en tid återkopplade kunden och presenterade sin nya uppdaterade grafiska profil, därman valt att ta fasta på det sedan redan redan minimalistiska och väl inarbetade logotypfiguren i gult och blått.

Efter att ha diskuterat och bollat olika idéer beslutade sig kunden för att ge oss möjligheten att starta upp en förstudie. En förstudie som ämnade till att illustrera och visualisera samt hitta en röd tråd genom de olika typer av skyltar och dekorer som baserats på kundens önskemålet och behov.

I detta nu har förstudien resulterat i beställning av ett komplett skyltprogram för huvudkontoret. Efter att ha ta fram och monterat en kreativ och estetisk tilltalade utskuren frost / dekorfilm på samtliga glaspartier. Är vi nu i begrepp att leverera och montera beställda informationsskyltar / entréskyltar, receptionskylt i akryl samt en exklusiv fasadskylt inifrån belyst med led och utförd i rostfritt toppad med 10 mm relief.

Bild kollaget visar den exklusiva inifrån ledbelysta fasadskylten i rostfritt som skall monteras ovanför huvudentrén.

 

solporten_clarex_skyltar_skyltforetag_skyltar-i-stockholm_fasadskylt

Förgyllda och skulpturalt utformade fasadskyltar platsmonterade för KI/ Karolinska Institutet

Vi har på slutfört det mycket exklusiva fasadskyltskonceptet på totalt tre identiska fasadskyltar till Karolinska Institutets Aula, även kalla Aula Medica. Logotypen med dess sigill är gjutna i brons och därefter förgyllda med 24 karats guld.

Sedan cirka två års tid har vi med godkännande av och i samarbetat med Akademiska hus och Karolinska Institutet tagit fram ett helt nytt fasadskyltkoncept till Karolinska institutets aula som är en byggnad för Karolinska institutet vid Solnavägen och blivande Hagastaden i Solna kommun.

En av de totalt tre fasadskyltarna har ersatt den befintliga fasadskylten som var placerad på tegelmuren vid entrén till KI:s campusområde i Solna. Det nya skyltkonceptet ska förmedla Karolinska Institutets renommé i form av kvalitet, långsiktighet och traditioner.

Tre skyltar av det egen framarbetade konceptet består av gjutna sigill av homogen brons i storlek cirka tre och halv gånger en och en halv meter.

Texten runtom sigillet är prismatisk och delarna i sigillet skulpturala.

Logotypen med dess sigill är förgyllda i 24 karats guld.

Skyltarna är nu monterade på Karolinska institutets aula i anslutning till ”Akademiska stråket”, på vardera sida av den bro som ska gå över Solnavägen, bron ska förena KI:s campusområde med Karolinska sjukhusets område.

Länken nedan visar processen från ide till färdiga fasadskyltar.
https://clarex.wordpress.com/?s=karolinska&x=0&y=0

Bildkollaget visar en av totalt tre skyltar till KI/ Karolinska Institutet, monterad på tegelmuren vid entrén till KI:s campusområde i Solna.

 

clarex_skyltar_karolinska institutet_bronsskyltar_gjutna skyltar_forgyllda skyltar

Rostfria inifrån led belysta fasadskyltar monterade för Its Nordics huvudkontor i Solna

Juli 2016 var för oss en intensiv tid, bland de projekt som vi slutförde, var produktion och platsmontering av 3st fasadskyltar till företaget Its Nordic med huvudkontoret beläget i Solna, bara ett stenkast från Mall of Scandinavia.

De exklusiva fasadskyltarna är inifrån belysta som profilskyltar i en hybridmodell av helt eget snitt, de är extrabestyckade med LED inkl. trådlös dimmer.

Sarg i borstad rostfritt stål, storlekar: 1698 x 1313 mm.

Djup på sarg: 200 mm i överkant och 80 mm i nederkant, lutande mot marknivå.

För att få en mer detaljerad beskrivning om företaget Its och hur projektet har genomförts klicka på länken,  https://clarex.wordpress.com/2016/05/20/fasadskyltar-i-rostfritt-utan-kompromisser-till-its-nordics-huvudkontor-i-solna/

 

clarex_skyltar i stockholm_skyltar_fasadskyltar_diodskyltar_skyltdesign_its

 

 

Sobra receptionsskyltar i vit homogen akryl till Allra i Sverige och Luxemburg

Allra är den moderna utmanaren till de traditionella storbankerna. Med ambitionen om att vara en naturlig partner i vardagsekonomin för privatpersoner erbjuder de tjänster inom pension, försäkringar, lån och sparande.

  • Allra har över 180.000 kunder.
  • En finansiell koncern under tillsyn av Finansinspektionen
  • Fristående från storbankerna
  • Förvaltare av 25 miljarder kronor

Vårt uppdrag blev att ta fram 4+1 skyltar i sobert utförde, närmare bestämt urfrästa logotyper i 10 mm vit homogen akryl i storleken 850 x 337 mm.

Det som var en extra utmaning i detta projekt var att 4 st skyltar monterades på befintliga ljudabsorbenter men materialet i ljudabsorbenterna fungerar inte som infästningsmaterial och skyltarna fick därför fästas i väggen bakom dito med 70 – 90 mm distanser.

Fyra skyltar monterades på HK Sveavägen 24. och en skylt levereras till Allras kontor i Luxemburg beläget på Rue Louvigny 15 , L-1946 Luxembourg.

Bilderna visar 3 st urfrästa logotyper i 10 mm vit homogen akryl monterade på befintliga ljudabsorbenter.

 

skyltar_clarex_skyltar i stockholm_skyltkoncept_akrylskyltar_receptionsskyltar_skyltdesign

Tre klassiska neonskyltar till återinvigt bageri i ny regi av Ritorno på Dalagatan 41

I tidernas begynnelse, vad vi kan erinra oss närmare bestämt runt året 1990 låg det ett bageri på Dalagatan 41 vid namn Jalles Bageri och Cafe.

På den tiden hade vi själva vår verksamhet och produktion belagen i ändamålsenliga lokaler på samma gata men nr 20. Med den bekanta, bekväma närhetsprincipen och i allt vad det betyder, resulterade det att vi vid tiden i princip skyltade upp varje etablissemang med en radie av ett antal kilometer. Jalles Bageri var naturligtvis inget undantag. Dessa plåtskyltar demonterades nu ner efter drygt 25 års trogen tjänst.

Som tidningen allt i Vasastan skrev för en tid sedan / Publicerad 09:28, 31 maj 2015.

”En bebis har fötts. Det säger ägaren Taif Albela om Ritornos nya bageri och kafé på Dalagatan. Precis intill nya tunnelbaneuppgången Vanadis, i lokalerna där Jalles bageri huserade förut, finns Ritornos nya filial. Tidigare har man bakat en del bröd och bakverk på det klassiska fiket på Odengatan och köpt in en del. Nu kommer allt som säljs på Ritornos båda kaféer att vara bakat på Dalagatan i stenugn”.

För en tid sedan tog bröderna, Taif Albela och Nasir Albela delägare av Konditori Ritorno, kontakt med sin reklambyrå Leon & Chris som i sin tur tog kontakt med oss och presenterade ett nytt koncept för de tre enheterna som de driver i Vasastan. Fokus låg på bageriet då de gamla skyltarna hade fel namn och inte heller förmedlade ägarnas intentioner.

Det nya konceptet bestod i brunlackerade lådor försedda med vitlysande klassisk neon som vi i samarbete med ägarna och reklambyrån, har diskuterat mått, färg och tekniska bitar för ett lysande slutresultat.

Specification neonskyltar:

Återgångsneon monterade på lackerad plåtlåda i Terrabrun med utskurna hål för neon.

Ritorno: 1990 x 480 x 85 mm, Ritorno: 1290 x 500 x 70 mm, BAGERI: 1290 x 500 x 70 mm.

Utöver nämda neonskyltar kommer även en mycket berabetad och smakfull dekor i olika guld vinyler monteras på brödernas olika enheter.

Bilderna i nedan kollag visar hur skyltarna såg ut omedelbart efter platsmontering den 30/6.

Ritorno Clarex Neon Exklusiv_skylt skyltar_i_stockholm Neonskylt Neon_Skylt Fasadskylt Ljusskylt väggskylt exteriör_skylt Vordpress 2

Ritorno Clarex Neon Exklusiv_skylt skyltar_i_stockholm Neonskylt Neon_Skylt Fasadskylt Ljusskylt väggskylt exteriör_skylt WordPress

skyltar_clarex_skyltar i stockholm_fasadskyltar_skyltkoncept_ljuskylt_diodskylt_profilskyltar_neonskyltar_ritorno

Fasadskyltar i rostfritt utan kompromisser till Its Nordics huvudkontor i Solna

Vår resa med företaget Its Nordic startade för många år sedan, närmare bestämt år 2004.

Vårt samarbete och start var inledningen på den senaste beställningen som nedan blogginlägg
ska fokusera på.

Det hela började med en relativt anspråkslös akrylskylt till huvudkontoret, belägen då som nu i Solna, Stockholm. Åren gick och efter par år fick vi en ny förfrågan, en receptionsskylt i elegant utförande.

En skylt i svart homogen akryl toppade med olika färger. Denna skylt monterades strategiskt på en vit vägg upplyst av spotlights från taket, placeringen, längst in i en korridor och var vid tiden det som markerade att man nu var på huvudkontoret.

Its Nordic levererar smarta IT-, telekom- och utskriftslösningar till alla typer av företag med upp till 500 anställda. deras lösningar bygger på den absolut senaste tekniken och tanken är att deras kunder ska kunna jobba, maila, surfa, skriva ut och kopiera, utan några störningar och avbrott.

Ända sedan starten år 2004 har de drivit ett företag som har en grundläggande annorlunda idé än de flesta av deras konkurrenter. De anser nämligen att den enskilt viktigaste komponenten i sin leverans är exceptionell service. Därför lägger dem stor energi på att erbjuda marknadens bästa service, support och kundtjänst. I dagsläget har de fler än 100 medarbetare.

När man för en tid sedan tog beslut i att öka huvudkontoret nu strategiskt placerad vid Mall of Scandinavia med ytterligare 500 kvm, föll det sig naturligt att man även som kronan på verket ville exponera sig exteriört på fasaden med på 3 fasadytor.

Vem skulle man ta kontakt med… Naturligtvis föll valet på oss! Vi har som Its Nordic utvecklats under årens lopp och erbjuder nu spetskompetens och extremt potenta skyltlösningar med omfattade förstudier, i bagaget. Utförda för att säkerställa att skyltkoncepten kommer att motsvara varje kunds önskemål i detalj.

Vad betyder nu detta i praktiken?

Efter att ha analyserat logotyp, placeringar för kommande skyltar, ha varit i kontakt med fastighetsägare och ledning för att säkerställa att vi hade en adekvat budget att arbeta utifrån och ramar att förhålla oss till avseende vad man önskar förmedla startade vi upp en förstudie.

När vi analyserat alla förutsättningar la vi till olika egenskaper till grunden, sen la vi till lite mer och allt föll i god jord och nu är förutsättningarna klara, bygglovet godkändes utan anmärkning, kunden valde den absolut mest bearbetade modellen och de tre fasadskyltarna ligger nu för produktion.

Rent tekniskt är skyltarnas utförande enligt följande:
Fasadskyltar inifrån belysta profilskyltar med extrabestyckad LED inkl. trådlös dimmer.
Sarg i borstad rostfritt stål, storlekar: 1698 x 1313 mm.
Djup på sarg: 200 mm i överkant och 80 mm i nederkant, lutande mot marknivå.

Fotomontage och 3D visualiseringarna visar hur det är tänkt att skyltarna skall se ut.

 

skyltar_clarex_skyltar i stockholm_fasadskyltar_skyltkoncept_ljuskylt_diodskylt_skyltvisualisering_profilskyltar_skyltlov_its skyltar

Tre ledljusramper monterade för fasadskyltar KI Karolinska institutet i Solna

När vi fick i uppdrag av Karolinska institutet att ta fram tre stycken gjutna förgyllda bronsfasadskyltar kom naturligtvis även frågeställningen runt hur dessa mycket exklusiva fasadskyltar skulle belysas.

Då fasadskyltarna är 3550 mm breda och 1450 mm höga, och genom att de är blästrade och sedan förgyllda, samt att vi utfört skyltarna skulpturalt var valet av rätt typ av belysningskälla mycket viktigt.

Efter omfattade arbete hittade vi en led ljusrampsarmatur från en producent i England som uppfyllde alla kundens kritener och kunde tas fram i ett stycke, svartlackerade och hela 4500 mm breda.

Ett av huvudskälen till valen av denna modell av armatur som nu är platsmonterade är att de är mycket diskreta och ger ett jämt fördelat ljus över hela skylten. De framhäver även textur och former såväl de skulpturala som de prismatiska bokstäverna i sigillet som är en del av KI Karolinska logotyp.

Ljusramperna är försedda med senaste LED-tekniken för hög ljuseffekt och låga underhållskostnader – Genom att bara använda 12,5 watt per meter, med andra ord en energibesparing på upp till 75% mot traditionella lysrör.

Bild kollaget visar att man nästan inte kan se armaturerna som är monterade på tegelpartier runt Karolinska institutet, mitt emot Karolinska sjukhuset på Solnavägen.

 

Skyltar_Clarex_Skyltar i stockholm_fasadskyltar_gjutna skyltar_Karolinska collage