Retroskylt i modern tappning – Stockholms Advokatbyrå

När vi fick förfrågan från Stockholms Advokatbyrå var önskemålet att ta fram en utvändig dubbelsidig fasadskylt.

Kunden hade många önskemål och fann det viktigt att alla på kontoret var delaktiga i processen, för att ta ett gemensamt beslut avseende modell, prisläge, etc.
Detta resulterade i att vi arbetade fram en förstudie, baserat på kundens olika önskemål.

Förstudien tog fasta på och säkerställde att logotypen skulle fungera i önskat utförande, optimal placering med avseende synlighet, samt godkännande från hyresvärden och stadsbyggnadskontoret.

Önskemålet var att vi skulle presentera ett antal varianter på dubbelsidig flaggskylt.
Från enkelt grundutförande utan belysning, till modell i mer eller mindre bearbetade LED-belysta varianter.
Då vi uppfattade att kunden uppskattade retro och även själva logotypen återspeglar detta, tog vi även fram en extra bearbetad och innovativ lösning som både är LED-belyst och tydligt förmedlar retro känslan.

Visualiseringarna nedan, dag som kväll, visar vad kunden valde att beställa utifrån vår förstudie.
Den stora bilden visar slutresultatet strax efter monteringen, ibland blir man förvånad hur nära en visualisering kan bli det slutgiltiga resultatet!

Stockholms_avdokatbyra_diodskylt_skyltar_clarex

Premiumskyltar till The Flying Elk under produktion.

I slutet av förra året fick vi en förfrågan från Stefan van der Kwast Gissberg på VdKG design, beträffade nya skyltar till tre restauranger i Gamla Stan, däribland The Flying Elk.

Efter flertal möten där vi i detalj diskuterade Stefans och hans kunds önskemål, om ett mycket skyltkoncept med bearbetat och exklusivt intryck, och efter att tagit fram konkreta konstruktionsritningar baserat på Stefans layoutförlag, föll valet på en mycket kreativ och bearbetad typ av smidesskylt med tillhörande skylt i massiv ek.

Bilderna nedan visar skyltarna i produktionsfasen.
Skyltarna är i massiv 60mm ek, 700mm i diameter, som lasergraveras.
Ytterkanterna är mekaniskt nedfrästa och färgfyllda med grön lackfärg.
Totalt handlar det om tre st. skyltar med The flying elk och en ljus laserad dito till syster restaurangen Gaston.

Dessa träskyltar skall nu monteras in i fyra identiska specialdesignade smidesställningar.

Samtliga skyltar till dessa restauranger har betoning på naturmaterial och kvalitet.

Efter att skyltarna är monterade den 7/3 återkommer vi med slutresultatet.

Till dags datum handlar hela projektet om allt från fönsterdekorer, schablonmålade väggar exteriört, special ärgade kopparplåtar interiört, samt klassiska emaljskyltar till dessa exklusiva och bearbetade smidesskylar.

Flying_elk_skyltar_tra_clarex

Informativt, modernt skyltkoncept i klassisk tappning – St. Eugenia Katolska församling

När St. Eugenia Katolska församling  inviges 1982 på Kungsträdgårdsgatan 12 (byggt 1887) i Stockholm lade man mycket energi på att hitta ett modernt avskalat formspråk interiört, i kombination med ett klassiskt formspråk exteriört, bestående av ett stort förgyllt kors placerat centralt ovanför entrén på den klassiska, pampiga sekelskifte fasaden.

Vad som var utmaningen i detta projekt var att förena det moderna med det klassiska.
Syftet var att på ett ändamålsenligt sätt få fram budskapet om när kyrkan har öppet, olika aktiviteter samt en kortfattad information om kyrkans historia.

Denna information skall framförallt vända sig till förbipasserade gångtrafik och även förtydliga att man faktisk passerar en kyrka, det har sedan tidigare inte varit tydligt att man står framför kyrkan förutom om man befinner sig mitt på kungsträdgården och kan se det ståtliga korset.

Efter flertal möten där vi diskuterade igenom alla behov och önskemål, växte till slut detta kompletta skyltkoncept fram, som förenar det bestånd av olika värdar, från att var modernt avskalat, till klassiskt och även på ett relativt enkelt sätt kunna byta ut budskap, samt att tydliggöra kyrkans placering i stadsbilden dag som kväll.

Nedan ser ni det slutgiltiga fotomontaget som dag/kväll, som inom kort kommer att placeras på två stycken pelare placerade på vardera sida om entrén.

 

Skyltar_Eugenia_Katolska_forsamling_clarex

Flir systems AB – Från vision till verklighet!

Flir systems AB – Från vision till verklighet!

Vi får varje dag förfrågningar från många olika typer av företag.

Ibland väcker förfrågan lite extra uppmärksamhet, vilket kan bland annat bero på omfattningen och potentialen i den specifika förfrågan.

När Flir Systems AB för en tid sedan hörde av sig till oss, ville de att vi skulle bistå med idéer och förslag på skyltar till deras nya kontorsbyggnad Arninge.
Vi förstod relativt omgående att det var primärt att fokusera på att ta fram innovativa och exklusiva premiumkoncept för att spegla företagets marknadsledande position inom sin bransch.

Efter slutförd förstudie valde kunden att börja med att beställa två st. entréskyltar.
Här nedan ser ni de visualiseringar på det koncept vi arbetade fram med kunden och även fotografier på dito skyltar platsmonterade.

Ibland är det märkligt hur nära vi kan komma en vision i form av en visualisering till att bli en skylt i rent fysisk form, med andra ord från vision till verklighet!

 

Metallskylt_Flir_skyltar_clarex

Mässingsskylt till Mexikanska Ambassaden Djursholm

Under slutet av 2012 inledde Clarex ett samarbete med Mexikanska ambassaden,
för att ta fram en skylt med information om byggnaden där ambassaden håller till.

Nedan finner ni recensionen samt bilder på mässingsskylten, från Jose Luis Hernandez,
Coordinador Administrativo på mexikanska ambassaden.

In 2012, the Mexican Residence, listed as Swedish historic property,
went through major conservation works funded by the Mexican Government and
aimed at better preserving the building that has become a symbol of the wonderful
longstanding cooperation between Mexico and Sweden.

To successfully conclude of this process, I asked the recommendations from
Clarex to create a properly metal plate for the house.
Due to the high importance of the relations between both countries,
it should be very very special.

I visited two times Clarex office and I met Sandra, and it is the beginning of the constant,
fast and qualified work to find the best options.

I appreciate a lot the confident and something important to the Mexican people:
the service and creative attitude from Sandra to built the plate
Something curios is the language: Sandra speaks Swedish and I speak Spanish,
but the qualified cooperation allow us to create a great job. I don´t how
I can said this in Swedish, but it is a one of my best experiences of my job at Mexican Embassy in Sweden.

massingsskylt_mexikanska_ambassaden_skyltar_clarex