När formen på skylten är det som sticker ut. Skyltkoncept inspirerad av Australien och smaksatt av Japan!

Skyltar kan som bekant se ut på många sätt men vad är det som får ett ”träd att synas i skogen bland alla andra träd”?

Många skyltar har som huvudsyfte att förmedla ett budskap på det absolut tydligaste sätt möjligt. Påtagliga exempel på detta är trafikskyltar, varselskyltar, utrymningsskyltar och olika typer av påbuds- som varningsskyltar. Budskapet för denna typ av skylt går före formspråket. Vidare ska skylten vara enkel att tyda och universell oavsätt miljö och mot de som skylten vänder sig till.

Vi arbetar många gånger med att ta fram skyltar och skyltkoncept som lägger fokus på andra värdeord som exempelvis exklusivt, elegant, rustikt, konservativt eller kanske modernt. Detta går i bjärt kontrast mot devisen att budskapet går före formen.

Ny teknik, val av material, former, färger, ljus, storlekar etc. och genom innovativa lösningar utifrån de givna förutsättningarna som logotyp, miljö, placering, budget etc. kan om parametrarna kombineras rätt infria det samma genom att särskilja sig i mängden och sticka ut. Om allt faller på plats kommer skylten sannolikt även väcka förundran och nyfikenhet.

Detta summerar historien om grabbarna som åkte på semester till en plats på andra sidan klotet, blev inspirerade av det avskalade asiatiska köket och därefter startade en salladsbar med visionen om ett nytt restaurangkoncept. Som de själva säger; ”En skål av kärlek, inspirerad av världens alla hörn”, med andra ord, Hälsosamma Skålar, inspirerade av Australien och smaksatta av Japan.

Vi tänker att skylten som vi tog fram till Skålen är något som tar fasta på det som grabbarna hade i sin vision. De valde att sätta spaden i jorden med målet att särskilja sig i mängden med en skylt som på många olika sätt ”sticker ut”.

Vill även ni ha hjälp med att ta fram en skylt som särskiljer er verksamhet från andra? Har ni en vision? Vi har resurser, erfarenhet, kunskap samt viljan att ta fram det bästa ur era affärsplaner och koncept för att förverkliga dem till ett skyltkoncept som sticker ut i mängden. Vi välkomnar dig att skicka er första förfrågan!

Skålen Flaggskylt Dubbelsidig_skylt Skylt_som_sticker_ut resturang_skylt

Vägen från skyltvision till skyltprogram med generalentreprenad av rostade corténskyltar till Rindö hamn

Vägen från vision till färdigställande av en skyltning kan se mycket olika ut och kan naturligtvis beroende på väg ge olika resultat.

Generellt är önskemålet från kunden den klassiska, bästa kvalitet, snabbt, enkelt och till lägsta pris. Man kanske skall ha i åtanke att leverantören inte allt för ofta har den diametralt motsatta ståndpunkten. Dvs leverans av det enklaste utförandet, ha mycket tid till förfogade och naturligtvis få så bra marginaler som möjligt. Med andra ord ta så mycket betalt som man kan inom ramen för vad man enats om.

Visst låter det här väldigt knepigt? Hur skall man gå till väga för att nå ett gemensamt uppsatt mål där båda är vinnare?

Kanske är det så enkelt som att man faktiskt kan eller bör enas och att målet är att hitta en gyllene medelväg för att få till ett långt, fruktbart samarbete med fokus på förenklade processer och tydlighet i varje delmoment.

 

Vad är det vi menar och kan vi exemplifiera detta?

För lite drygt tre år sedan (2016) fick vi en skyltförfrågan från kommunikationsbyrån Strateg Marknadsföring AB. De hade startat upp det visuella arbetet med ett projekt för sin kund, statliga Vasallen Vaxholm AB där skyltar ingick som en del av uppdraget. Vasallen i sin tur arbetade med en omkonvertering av mark & fastigheter där det ingick att omvandla Rindös tidigare militäranläggning till bostäder och delvis kommersiella verksamheter. I detta projekt efterfrågades även skyltkommunikation.

Vi enades om att vi på uppdrag av Vasallen och med hjälp av Strateg skulle ta fram ett skyltprogram. Vidare ensades vi om att göra tekniska ritningar och söka bygglov. Detta på de skyltar som man valt att gå vidare med som vi i vår tur fått i uppdrag att producera och sedan leverera till kund för montering av egen personal.

Vid uppstart av detta projekt skrev vi ett blogg inlägg som finns att läsa på följande länk: Skyltprogram med 19 unika skyltar i rostad cortenplåt och glas, bland annat pylonskyltar till kreativa miljöer i Rindö hamn Vaxholm

Hela processen från val av skyltmodeller, olika placeringar, storlekar och utföranden har sedan starten förändrats. I samband med att Vasallen nu bedömer att man har slutfört sina delar avseende fastighetsutveckling i Rindö hamn konstaterar man att tiden blir allt för kort för att färdigställa detta projekt enligt tidigare plan. Att hinna med de sista vitala bitarna för att säkerställa att de exteriöra skyltbeståndet kommer upp i tid har blivit svårt, bland annat då man valt att skära ner på de interna resurserna till förmån för nya projekt. Nu faller istället valet på att lägga ut vissa interna projekt på andra entreprenörer.

Vi har därför fått förtroendet från den 14/3 genom generalentreprenad för skyltar se till att hela skyltbeståndet kommer upp i enlighet med de initiala planerna. Vi kommer därför att istället för att enbart leverera skyltarna på plats, även sköta och säkerställa att alla skyltar platsmonteras och därtill sköta markentreprenad, elarbeten etc.

Bifogad bildkarta visar dels bild på framtagen prototypskylt, situationsplan, teknisk beskrivning och ett axplock av skyltarna till Vasallen som vi nu har fått i uppdrag att slutföra genom en generalentreprenad för skyltar

Generalentreprenad skyltentreprenad rostade_skyltar corténskyltar rostade_corténskyltar till Rindö hamn

 

Helhetstänkande, att hitta den röda tråden när det kommer till skyltar och skyltkoncept i dess miljöer

Sedan flertalet år har vi av våra kunder givits möjlighet, utöver skyltar att leverera mer heltäckande och miljöskapande projekt.

Vad betyder nu detta i praktiken och vad har vi för erfarenhet och kunskap inom detta område?

Vi ser ofta våra förfrågningar som ett delmål i ett mer omfattade perspektiv. Det betyder i praktiken att skyltar i rätt utförande kan tillföra en miljö ett mervärde större en själva exponeringsvärdet i sig. Därmed inte sagt att vi inte vill att skyltarna skall förmedla varumärket eller aktuell information på ett effektivt och smakfullt vis.

Genom denna utgångspunkt och målsättning, att ge skyltar ett sammanhang med den lilla extra tanken, engagemanget och med fokus att se ”the big picture” har det resulterat i att vi numera inte arbetar som ett traditionellt skyltföretag.

Vilka komponenter är det vi numera lägger extra energi på att belysa?

När vi kommer i kontakt med ett projekt vi bedömer har en utvecklingspotential gör vi en analys på vad våra kunder kan tänkas ha behov av. Vi lägger i vår analys upp alla tänkbara parametrar som vi bedömer kan vara intressanta för våra kunder att uppmärksamma.
Det kan vara allt ifrån belysningskällor, färgsättningar på väggar samt exempelvis material och ytstrukturer på och i anslutning till skyltar. Det är inte allt för sällan målningsarbeten av olika art och karaktär i kombination med ändamålsenlig ljussättning och färgsättning kan tillföra oväntat positiva effekter rent estetiskt och funktionellt. Detta förhöjer helhetsintrycket av själva skyltningen och därmed också vår kunds varumärke- och informationsbehov.

Rätt skyltning med ett komplett helhetstänk i den aktuella miljön är enligt vår erfarenhet ett bra recept för att få skyltkonceptet att ”gifta sig” med miljön där de är placerade. Det kan ibland betyda att vi är lite oortodoxa och kanske använder skyltar som belysning eller klassiska tekniker i t.ex moderna miljöer för en cross-over effekt, där det kan tillföra rätt känsla, eller så blandar vi gamla beprövade material och utföranden i kombination med tekniker som ligger i absoluta framkant.

Nedan bilder visar hur vi har anpassat en skylts formspråk genom att med en klassisk målningsteknik kallad marmorering få dessa att smälta in i omgivningen på ett estetisk tilltalade sätt.

Clarex Målad_skylt Marmorering Marmor inredning miljöskapande Fastighetsskylt miljö_design Exklusiv_skylt Marmor_skylt Marmorerad_skylt