Led belyst profil och fasadskylt till Näsbyparkskolan Täby

I Juni 2015 vann vi en upphandling på samtliga skyltar interiört som exteriört på Näsbyparkskolan som är belägen i Täby.

I samband med sammanställningen av de olika skyltarna inför produktion, fick vi informatorn från kommunikationsavdelningen på Täby kommun att man önskade komplettera ritningarna som låg till grund för upphandlingen med namnet på skolan med Täby kommuns logotyp / vapen.

Vi fick av beställaren i uppdrag att besöka en idrottsanläggning som hade en skylt som sas motsvara kundens och kommunens önskemål, skyltmodellen visade sig vara en modell som i skyltbranschen kallas för profil 3, ( en skyltmodell som är inifrån belyst med led och där ljuset reflekteras i fasaden ). Skylten som satt på idrottsanläggningen hade dock inte föreskrivet typsnittet Risbyle som är Täbys egna typsnitt och saknade dessutom logofiguren / Täbys sköld som nu var ett bestämt önskemål.

Vi fick därför på vår kunds uppdrag att ta fram en ny teknisk beskrivning på en komplett fasadskylt till skolan, eftersom Täby kommun inte sedan tidigare beställt denna typ av komplett skylt med sköld. Blev det en sak för oss och kommunikatörerna på Täby kommun att ta fram en skyltmodell som överensstämde kommunens vision.

Efter flertalet diskussioner och framtagna tekniska beskrivningar, föll valet på en vit sköld som likväl den vita texten har så kallad korona ( bakåt belyst skylt ) kompletterad med att själva figuren på skölden blev upphöjd och även den fick en koronaeffekt.

Uppdraget med fasadskylten som är 7347 x 928 mm och med dito underlag, utmynnade förutom produktion och platsmontering även i att vi fick i uppdrag att demontera den befintliga fasadskylten och utföra en fasadrengöring med högtryckstvätt och fasadförbättring.

Underlaget nedan visar hur logotypen är producerad och fasadbilden visar var skylten är placerad på fasaden.

 

clarex_skyltar_skyltkoncept_profilskyltar_fasadskyltar_skyltar i stockholm_belysta skyltar_neonskylt_

Inifrån led belyst pylonskylt till Motorsportgymnasiet i Anderstorp

Vår kund Motorsportgymnasiet i Anderstorp tillhör utbildningsföretaget Aprendere skolor.

I koncernen ingår bl.a. Odenplansgymnasiet och Värmdö Tekniska Gymnasium.

Motorsportgymnasiet erbjuder gymnasieelever att läsa yrkesutbildningar inom fordon- och transportprogrammet med inriktningarna personbilsmekaniker och transport. Inom inriktningen personbil erbjuder dem en unik spetsutbildning för racingmekaniker som även ger grundkompetens till att bli personbilsmekaniker.

År 2012 beställde Motorsportgymnasiet i Anderstorp en fristående pylonskylt / bågskylt med invändig LED-belysning.

Skyltmodellen bestod av en ljusskylt med en bågformad ställning, där ljusskyltens text/logotyp är genomskuren ur front, MSG med utstickande 10mm akrylbokstäver och folie på front.

Belysning genom bokstäver/logotyp. Skylt dubbelsidig.

Ljuslådemått 1000 x 1470 mm och ställning anpassad för skylten, höjd 2100 mm.

För en tid sedan fick vi information från kunden att den pylonskylten vi levererat till dem hade blivit nerkörd, man hade tagit kontakt med sitt försäkringsbolag och man konstaterade att vi var det företag som igen skulle få möjlighet att leverera en identisk skylt.

Fotomontagen visar dag och natt effekt på pylonskylt / bågskylt som vi sedan tidigare har levererat och nu är beställd på nytt.

 

Clarex_skyltar_skyltar i stochholm_pylonskylt_ljusskylt_profilskylt

Neonskylt i klassiskt fasadskyltsutförande till Orientaliska Mattateljen

Orientaliska Mattateljen Ölwing Aktiebolag är ett bolag med anor. Företaget startade år 1991 och drivs allt sedan dess av Eva Ölwing. Tidigare arbetade hon i en affär inriktad på antika och semiantika mattor och fick erfarenhet av både mattor, mattreparation, färgval och kvalitet.

Efter första kontakten med Eva var det uppenbart att man vill ta tillvara fastighetens 40- 50-tals karaktär och förmedla känslan av kvalitet i både utförande och modell på den skylt vi ville skapa.

Logotypen är rund och i klassisk 50-tals stil, därför blev det uppenbart att vi skulle fokusera på en riktigt neonskylt, som följer logotypens formspråk och färg.

Efter att ha diskuterat olika placeringsalternativ enades vi gemensamt om att den dubbelsidiga neonskylten skulle sitta relativt nära gaveln på fastigheten. Detta för maximera visibiliteten på skylten men även för att synliggöra entrén som ligger något anonymt på den mindre exponerade sidan av hörnlokalen där verksamheten bedrivs.

När vi tagit fram fotomontage samt 3d visualiseringar skickade vi in underlagen för godkännande från fastighetsägaren och därefter stadsbyggnadskontoret.

Skylten är nu under produktion och kommer inom en kort att platsmonteras nära gaveln.

Stadsbyggnadskontoret hade synpunkter på förslagen lokalisering och vi fick därför flytta den något, men övrigt gav de oss bifall på hela konceptet.

Fotomontagen visar hur skylten kommer att se ut på väggen, dag som natteffekt.

 

clarex_skyltar_skyltkoncept_profilskyltar_fasadskyltar_skyltar i stockholm_belysta skyltar_neonskylt_

Vunnen upphandling på 57 inifrån led belysta/obelysta fasadskyltar till 15 förskolor i Rinkeby

I slutet av förra året fick vi uppdraget som skyltkonsulter av Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning att inventera det totala behovet för samtliga 33 st förskolor i Rinkeby och Kista som drivs i kommunal regi .

Syftet var att implementera Stockholms Stads nya uppdaterade grafiska formspråk, både avseende typsnitt, färger och form, samt att förtydliga namnen på respektive förskola.

Efter inventering, framtagning av tekniska beskrivningar på valda skyltmodeller med respektive färger, framtagna fotomontage och situationsplaner för beslutsunderlag och för senare platsmontering och produktion, valde man 15 september att gå ut med en upphandling för 18 av totalt 33 förskolor.

Förfrågan / upphandlingen gick ut till 5 st skyltföretag, på totalt 57 inifrån ledbelysta och obelysta fasadskyltar till 18 förskolor i Rinkeby och Kista, vi fick den 5 oktober beskedet att vi i hård konkurrens på samma villkor vunnit upphandlingen på alla delar och skyltmodeller, inkl. platsmontering.

Nedan är specifikation över skyltmodellerna som nu är under produktion och senast skall vara platsmonterade 15 december 2015.

Antal: 23 st Profil 6 mini och p6
Front på emblem med 7-9 års svart opak, matt vinyl.
Inifrån belyst med LED infräst och ingjutet i bokstaven.
(Osram BoxLED eller likvärdigt med 5 års garanti).

Antal: 34 st Profil 00 av 3 mm pulverlackerad aluminium.
Distansmonterad mot stag lackerade likt fasadens färg.
Logosymbol toppad med utskuren 7-9 års matt vinyl.

Bildkollaget visar omfattningen och placeringarna av de olika skyltarna.

Clarex_Stockholms_stad_förskolor_skyltar_skyltar i stochholm_fasadskyltar_profilskyltar_upphandling skyltar_

Ljusskylt i specialutförande till Skandinavisk Yoga og Meditationsskole i Danmark, Köpenhamn

Vi har sedan tidigare, på uppdrag av Stiftelsen Skandinavisk Yoga och Meditationsskola, tagit fram en dubbelsidig ljusskylt till stiftelsens lokal i Vasastan i Stockholm.

Tidigare i år hörde även systerskolan Skandinavisk Yoga og Meditationsskole, som ligger i Köpenhamn/Danmark, av sig till oss. De hade redan en befintlig fasadskylt men man var inte nöjd med finish och utförande på den.

Då de har ett omfattade samarbete över gränserna hade man vid ett flertal tillfällen sneglat på den skylt som vi tog fram för Stockholmsenheten. Efter noga överväganden valde man att ta kontakt med oss för att diskutera hur vi skulle kunna hjälpa dom att ta fram en identisk skylt men med dansk webbadress.

Nu slutade inte historien riktigt här.
Det visade sig att man hade betydligt fler önskemål och det resulterade i en omfattade korrespondens och ett antal korrektur för att säkerställa att alla detaljer på den nya skylten skulle motsvara Danska skolans önskemål.

Den nya skylten har nu gått i produktion. Den kommer att bli försedd med fjärrdimmer för vissa delar i logotypen. Modellen som är dekaperad i lackerad aluminium är i form av en låda som ska träs över den invändiga konstruktionen för att dölja synliga skarvar.

Skylten blir invändigt belyst med varmvit LED till de vita texterna och kallvit LED till det övriga dekaperade texterna/symbolen.
Storleken är 700 x 1090 x 200 mm.

Bilden visar hur skylten i Stockholm ser ut och ritningarna  är för den nya skylten som kommer att skickas till Yogaskolan i Köpenhamn i Danmark när den är klar.

 

clarex_skyltar_skyltkoncept_profilskyltar_fasadskyltar_skyltar i stockholm_belysta skyltar_skylt