Avancerad och innovativ inifrån belyst led fasadskylt till Nordstaden AB

Vi ställs allt som oftast inför olika omfattade utmaningar när det gäller att konvertera om ett original på en logotyp specifikt framtagen för trycksaker och tex. webbproduktion.
När vi för ett par år sedan fick förfrågan från fastighetsförvaltnings och skötselbolaget Nordstaden AB, som vid tiden för denna förfrågan skulle flytta till nya fräscha lokaler i Solna blev det uppenbart att deras logotyp inte var framtagen specifikt med utgångspunkt att göra en enkel fasadskylt.

Det som till att börja med för kunden var ett enkelt uppdrag visade sig vara betydligt mer omfattande, att hitta ett skyltföretag som kunde ta fram deras skylt på ett effektfullt och snyggt sätt, detta till de ekonomiska ramarna som kunden hade för just detta projekt visade sig bli en betydligt mer komplicerad utmaning för alla delaktiga.

Skylten som är konstruerad i 30mm utfäst opalvit akryl med infräst LED, monteradess på två transparenta akrylstag (där även elen kommer att integreras).

Fronten på samtliga bokstäver/symbol beläggs halvopak vinyl i respektive färger, förutom delar av symbol som beläggs med borstad aluminium.

Detta för att uppnå att ljuset blir starkare i kanterna runt alla bokstäver/symbol.
Bakom symbolen fräses en utfallande aluminiumsymbol för att markera och fånga ljuset, denna kommer att ligga bakom symbol/text.

Storlek: 2100 x 1150 mm. Stag 2710mm breda.

Nu sitter skylten på plats efter att stadsbyggnadskontoret, fastighetsägaren och kunden tillsammans enades om alla riktlinjer rörande dito storlek och utförande.

Bildkollaget visar dels en 3D visualisering hur skylten var tänkt att se ut, en teknisk beskrivning om de olika delarna och de olika lager av material som skylten består av samt en bild från vår montör som har anbringat dito skylt ovanför entrén till fastigheten där Nordstaden AB huserar.

skyltar_clarex_nordstaden_skyltar i stockholm_skyltkoncept_fasadskyltar_ljusskyltar_ledskyltar

Fönsterdekor och insynsskydd till Make Up Store samt Interxion

Fönsterdekorer och insynsskydd på glaspartier interiört som exteriört kan se ut på många sätt och syftet kan vara många.

Vi har sedan mer än ett decennium kontinuerligt ombesörjt olika typer av dekor arbeten till Mak Up Store, företrädesvis på skyltfönster, det handlar om allt ifrån traditionella exponeringar av logotyper, som informationstexter, men det är inte ovanligt att vi även har fått i uppdrag att täcka in skyltfönster med digitaltryckta mönster och bilder, syftet har då generellt varit en typ av insynsskydd under ombyggnad med fördelen att även passa på att exponera produkter och varumärket på ett effektfullt vis.

Vårt senaste uppdrag för Make Up Store var att förse huvuddelen av ett antal glaspartier interiört på Make Up Stores nya huvudkontor på söder i Stockholm, mönstret föreställande ett krokodilmönster i svart vinyl applicerade enligt fotomontaget (på bifogat fotomontage visar vi även som inspiration på hur en färdig dekor som vi utförde till PUB i svart dekor såg ut ).
Numera är det mycket populärt att exponera fönster interiört som exteriört med det som i folkmun kalls för etsad dekor, men normalfallet består av en halvtransparent ( transulent vinyl ) som förses med negativt utskurna texter och symboler, det är inte allt för sällan man täcker in delar eller helt enkelt hela glasytor.

Bilden nedan visar en ett fotomontage på en fönsterdekor som beställdes häromdagen och skall monteras på huvudkontoret för Interxion, dekoren består av en så kallad frostvinyl med negativt utskuren dekor, vinylen är halvtransparent och texterna kommer vara i glas.

skyltar_clarex_skyltar i stockholm_skyltkoncept_glasdekor_dekor_frostdekor_vinyl