Två Fasadur 1600 mm i diameter är nu i drift och platsmonterade på Näsbyparkskolan i Täby

I början av förra året fick vi en omfattade anbudsförfrågan rörande fasadskyltar, invändiga skyltarsamt två fasadur till den då planerade renoveringen av Näsbyparkskolan i Täby.

Man var mycket tydlig från beställarens sida att man ville ha en leverantör som kunde tillgodose alla delar i projektet, med andra ord från ax till limpa.

Efter beställning, leverans & montering… av samtliga interiöra skyltar och den exteriöra fasadskylten, inifrån belyst med LED som vi samarbetade med kommunikatörerna på Täby kommun och hittade en optimal skyltlösning, med Täby kommuns symbol …var det dags att ta i tu med de två omfrågade fasaduren.

En exteriört monterad klocka i analogt utförande kräver sina förberedelser och sin kompetens.

Efter möten och koordinering med det projekterade företaget på plats och tekniskt sakkunnig hos producenten av uren hittade vi en väg att gå. Urverket och dito styrenhet skulle monteras interiört, projektansvarigt företag med sina resurser skulle borra hål genom väggen och producenten av uret ansvarade för uppdraget att platsmontera visare samt dito urverket med tillbehör, vi ombesörjde skylift för detta utförande.

Fasaduren med en ytterdiameter 1600 mm är nu platsmonterade och består av:
Motorverk infällt montage i vägg med axellängd anpassad till väggtjocklek (410 mm).
Låsbar nischlucka, inne i fastigheten, levereras grundlackerad.
Raka visare av aluminium lackerade i svart färg.
Timtecken av aluminium lackerade i svart färg och monterade på en svartlackerad ring.
Ringens diameter anpassad efter fasadurets ytterdiameter på 1600 mm.
Timtecknens storlek 235 x 85 x 12 mm.
Ringen är fastmonterad med fyra gängade bultar / gängstänger.

Bilderna visar slutresultatet av de två fasaduren.

 

skyltar_clarex_skyltar i stockholm_fasadskyltar_fasadur_ljusskyltar_

 

 

Fasadskyltar i rostfritt utan kompromisser till Its Nordics huvudkontor i Solna

Vår resa med företaget Its Nordic startade för många år sedan, närmare bestämt år 2004.

Vårt samarbete och start var inledningen på den senaste beställningen som nedan blogginlägg
ska fokusera på.

Det hela började med en relativt anspråkslös akrylskylt till huvudkontoret, belägen då som nu i Solna, Stockholm. Åren gick och efter par år fick vi en ny förfrågan, en receptionsskylt i elegant utförande.

En skylt i svart homogen akryl toppade med olika färger. Denna skylt monterades strategiskt på en vit vägg upplyst av spotlights från taket, placeringen, längst in i en korridor och var vid tiden det som markerade att man nu var på huvudkontoret.

Its Nordic levererar smarta IT-, telekom- och utskriftslösningar till alla typer av företag med upp till 500 anställda. deras lösningar bygger på den absolut senaste tekniken och tanken är att deras kunder ska kunna jobba, maila, surfa, skriva ut och kopiera, utan några störningar och avbrott.

Ända sedan starten år 2004 har de drivit ett företag som har en grundläggande annorlunda idé än de flesta av deras konkurrenter. De anser nämligen att den enskilt viktigaste komponenten i sin leverans är exceptionell service. Därför lägger dem stor energi på att erbjuda marknadens bästa service, support och kundtjänst. I dagsläget har de fler än 100 medarbetare.

När man för en tid sedan tog beslut i att öka huvudkontoret nu strategiskt placerad vid Mall of Scandinavia med ytterligare 500 kvm, föll det sig naturligt att man även som kronan på verket ville exponera sig exteriört på fasaden med på 3 fasadytor.

Vem skulle man ta kontakt med… Naturligtvis föll valet på oss! Vi har som Its Nordic utvecklats under årens lopp och erbjuder nu spetskompetens och extremt potenta skyltlösningar med omfattade förstudier, i bagaget. Utförda för att säkerställa att skyltkoncepten kommer att motsvara varje kunds önskemål i detalj.

Vad betyder nu detta i praktiken?

Efter att ha analyserat logotyp, placeringar för kommande skyltar, ha varit i kontakt med fastighetsägare och ledning för att säkerställa att vi hade en adekvat budget att arbeta utifrån och ramar att förhålla oss till avseende vad man önskar förmedla startade vi upp en förstudie.

När vi analyserat alla förutsättningar la vi till olika egenskaper till grunden, sen la vi till lite mer och allt föll i god jord och nu är förutsättningarna klara, bygglovet godkändes utan anmärkning, kunden valde den absolut mest bearbetade modellen och de tre fasadskyltarna ligger nu för produktion.

Rent tekniskt är skyltarnas utförande enligt följande:
Fasadskyltar inifrån belysta profilskyltar med extrabestyckad LED inkl. trådlös dimmer.
Sarg i borstad rostfritt stål, storlekar: 1698 x 1313 mm.
Djup på sarg: 200 mm i överkant och 80 mm i nederkant, lutande mot marknivå.

Fotomontage och 3D visualiseringarna visar hur det är tänkt att skyltarna skall se ut.

 

skyltar_clarex_skyltar i stockholm_fasadskyltar_skyltkoncept_ljuskylt_diodskylt_skyltvisualisering_profilskyltar_skyltlov_its skyltar

Tre ledljusramper monterade för fasadskyltar KI Karolinska institutet i Solna

När vi fick i uppdrag av Karolinska institutet att ta fram tre stycken gjutna förgyllda bronsfasadskyltar kom naturligtvis även frågeställningen runt hur dessa mycket exklusiva fasadskyltar skulle belysas.

Då fasadskyltarna är 3550 mm breda och 1450 mm höga, och genom att de är blästrade och sedan förgyllda, samt att vi utfört skyltarna skulpturalt var valet av rätt typ av belysningskälla mycket viktigt.

Efter omfattade arbete hittade vi en led ljusrampsarmatur från en producent i England som uppfyllde alla kundens kritener och kunde tas fram i ett stycke, svartlackerade och hela 4500 mm breda.

Ett av huvudskälen till valen av denna modell av armatur som nu är platsmonterade är att de är mycket diskreta och ger ett jämt fördelat ljus över hela skylten. De framhäver även textur och former såväl de skulpturala som de prismatiska bokstäverna i sigillet som är en del av KI Karolinska logotyp.

Ljusramperna är försedda med senaste LED-tekniken för hög ljuseffekt och låga underhållskostnader – Genom att bara använda 12,5 watt per meter, med andra ord en energibesparing på upp till 75% mot traditionella lysrör.

Bild kollaget visar att man nästan inte kan se armaturerna som är monterade på tegelpartier runt Karolinska institutet, mitt emot Karolinska sjukhuset på Solnavägen.

 

Skyltar_Clarex_Skyltar i stockholm_fasadskyltar_gjutna skyltar_Karolinska collage

Neonskyltar interiört och dubbelsidig flaggskylt exteriört för Keen Sthlm

Keen Sthlm är en kläd- och modebutik med ett inspirerade sortiment.

Butiken är belägen i Vasastan, Stockholm ett stenkast från Odenplan på gatuadressen Västmannagatan 49.

Butiken öppnade redan i Mars 2006 då i en tidigare tvättomat.

Efter beslut om ett byte av logotyp valde man att ta kontakt med oss för att diskutera byte av dekor på en befintlig flaggskylt.

Allt eftersom blev det uppenbart att ett byte av befintlig dekor på flaggskylten inte skulle ge den önskade effekten man initialt hade i åtanke. Effekten av förnyelsen skulle utebli då man helt enkelt skulle synas för dåligt och på fel sätt.

Efter flertalet korrektur och samtal enades vi till sist om ett bearbetat retrokoncept i modern tappning, 2 stycken interiöra vitlysade neonskyltar är nu monterade ovankant i de två stora skyltfönstren, den svarta dubbelsidiga flaggskylten med vit laserskuren akryllogotyp ersatte den gamla skylten och monterades i den befintliga ställningen utanför, på fasaden, direkt ovanför entrén.

Bildkollaget visar hur bra neonskyltar syns, även dagtid.

 

Clarex_neonskylt_akrylskyltar_skyltar i stockholm_skyltar_skyltkoncept_fasadskylt_

 

 

3D-Modell godkänd av KI / Karolinska Institutets befintliga logotype ur skyltmanual inför produktion av skylt i skulpturalt klassiskt utförande

Clarex Skandinavia AB har efter godkännande från Karolinska Institutets ledning konverterat den befintliga logotypen och därefter tagit fram en fysisk modell för utvärdering.

Det kan vara svårt att få en uppfattning om hur en skylt i praktiken kan komma att gestalta sig i verkligheten. Hur olika former och texturer kommer att se ut, utifrån digitala visualiseringar och 3D-animeringar. Vi lät därför på uppdrag från KI ta fram en 3D-utskrift* utöver sedan tidigare producerade prototyper.

Efter prototypframtagning av bland annat ett förgyllt bronsormhuvud i skala 1:1, en del av sigillet i logotypen, som förevisats och godkänts kunde vi ta fram en fysisk 3D-modell / förlaga i skala 1:3. Denna 3D-modell låg till grund för godkände inför produktion av gjutna förgyllda fasadskyltar i brons.

Prototypskylten / 3D-Utskriften* av sigillet är 600 x 600 mm och lackerades i matt guldlack för att efterlikna den yta de färdiga fasadskyltarna kommer att ha i verkligheten. Sigillet monterades på en skiva som frästes med spår och målades likt teglet för att efterlikna den befintliga tegelfasaden.

Vi är nu i slutfasen av detta projekt som utöver produktion av tre specifika guldförgyllda bronsskyltar också innefattar tre belysningsarmaturer i form av diskreta LED-ljusramper.

*3D-utskrift: Rent tekniskt kallas denna teknik för Friformsframställning, FFF och är en tillverkningsteknik där föremål byggs upp skikt för skikt direkt från CAD-data, datortomograf eller 3D-modeller. Vanliga engelska benämningar är 3D printing, additive manufacturing, rapid prototyping, free form fabrication, eller layer manufacturing. En anordning för friformsframställning kallas ofta 3D-skrivare.

Bildkollaget visar sigillet helt konverterat och 3D printat inför produktionsstart av de tre fasadskyltarna.

 

clarex_skyltar_3d modell av skylt_skyltkoncept_profilskyltar_3d skyltar_skulpturala skyltar_fasadskyltar_bladguldsskyltar_skyltkoncept_skyltar i stockholm_visualisering av skylt