Lasermärkt skylt i rostfritt uppmärksammar Raul Wallenberg

Stockholms Stadsmuseum har under året uppmärksammat Raul Wallenbergs liv och verkan som med anledning av hundraårsjubiléet av hans födelse den 4 augusti. Utöver utställningen ”För mig finns inget annat val – Raoul Wallenberg 1912-2012” har stadsvandringar anordnats och monument förts upp runt om i Stockholm. Till ett av dessa monument ville man ha en plackettskylt, och efter möten och samtal där alla detaljer diskuterades arbetades följande av Clarex.

Skylten behövde uppfylla flera kriterier, den skulle vara beständig och ge ett exklusivt, gediget intryck men samtidigt vara ett diskret komplement till konstverken, resultatet blev följande.

I och med den utsatta miljön i form av väder och vind tillverkades skylten i rostfritt stål, lutning och med lasermärkt text, med lasermärkning behåller skylten en plan yta och tillsammans med skyltens lutning bidrar detta till att regnvatten och smuts rinner av skylten och att den håller länge. En lutad skylt skapar också en bekväm ställning för betraktaren och därmed en mycket god läsbarhet. Skyltens bockade kant gör att den blir stabil och ger ett gediget intryck samtidigt blir kanten ”mjuk” något som är viktigt i offentliga miljöer för att ingen ska skada sig på skylten.

Läs mer om Raul Wallenberg och Stadsmuseets utställningar här.

Två företag, en skyltmodell

Nu i veckan har Clarex bland annat fått in två beställningar av två kunder som vi arbetat med tidigare, Addnature Kidz och Ylab.  Båda företagen vill nu förnya sina grafiska profiler och där ingår naturligtvis även deras skyltning. Intressant i sammanhanget är att både Addnature och Ylab som har helt olika inriktningar i sina affärdmodeller trots allt valt liknande  skyltar både i utförande och färgval, de frångår sina tidigare ljusa färgertill fördel för så kallade profil 10-skyltar med svart grundfärg. Med denna förändring vill de förtydliga och framhäva sina nya logotper och inriktningar.

Det säger ganska mycket om hur vi i  kombination av materaial och belysning, med en och samma skyltmodell, kan skapa helt olika uttryck som passar två helt olika företag i olika brancher.

En p-10 skylt har en dekaperad front som fylls med 10 mm utstickande konturskuren akryl i motsvarande storlek och form som den utskurna logotypen, skylten belyses sedan på önskat vis. Toppen av akrylen kan beläggas med folie i önskad kulör. Folien kan antingen vara genomlyslig (translucent) eller homogen. Vid translucent vinyl släpper den genom belysningen även genom framsidan av bokstäverna/logotypen. Vid homogen heltäckande vinyl släpps ljuset endast ut genom sidorna, och topparna upplevs svarta i mörkret, så callad coronaeffekt.

Visualisering som låg till grund för beslutet av skyltmodell .

Hitta rätt med skylt i trapphus

När vi flyttade till vårt  kontor för snart 2 år sedan, tyckte vi att det var självklart för våra kunder och leverantörer att hitta hit till oss efter att vi meddelat att Clarex ligger högst upp, på plan 5 i den fastighet i gamla stan där vi huserar.

Det som dock inte är helt självklart för alla, är att hissen inte går upp till vårt plan utan stannar på våning 4, därefter får man  gå upp en trappa upp.

Nåväl, för att förtydliga att man kommit rätt och alltid  är välkommen till oss för till exempel en presentation av ett nytt skyltkoncept, förevisande av nya eller gamla matrial och tekniker så
har vi valt att förtydliga oss och eftersom vi är ett skyltföretag så vad passar inte bättre än just en skylt!

Valet föll på en klassisk hotell- och receptionsskylt med så kallad spårad filtmatta, den här lösningen är optimal om man vill byta ut texter på ett estetisk tilltalade sätt och vi hoppas nu att ni som kunder alltid finner det värt att ta ett nytt steg i rätt riktning till nästa plan.

Trevlig helg önskar vi på Clarex!

Skylt med solklart budskap!

Denna skyltmodell är i huvudsak ämnad för att förmedla tillfälliga erbjudanden, vad erbjudanden i sin tur består av och hurvida budskapet är tydligt, kan de lärda tvista om..

På Clarex vill vi med skyltar och skyltkoncept ta fram den bästa informatonsbäraren utifrån kundens önskemål från tid till annan.  Att skylten har ett genomtänkt meddelande är minst lika viktigt som dess design i vår fokus på att öka kundnyttan i alla avseenden.

Trevlig helg önskar vi på Clarex.


3D-visualicering på strategiskt placerad fasadskylt

Första dagen efter två veckors semester bjuder på ett högt tempo här på Clarex.
Bland annat fick vi beställning på en profilskylt i rostfritt stål till Oxford Research.
Fasadskylten kommer att vara strategiskt placerad på norrlandsgatan 11 i höjd med andra
våningen och därmed synas väl i korsningen Norrlandsgatan/Mäster Samuelsgatan.
På Clarex arbetar vi ofta och gärna med kunder som vill vara centralt och exklusivt
belägna i city.

3D-visulaiseringen som vi tagit fram för kunden visar hur det tilltänkta premium-
skyltkonceptet är tänkt att se ut.