Nytt skyltprogram till Tyresö bostäder

Tyresö bostäder har nyligen färdigställt en fastighet innefattade /bestående av bland annat fem kontorslokaler samt tre butikslokaler.
Fastigheten är strategiskt placerad i Tyresös centrum. Här finns goda parkeringsmöjligheter och närheten till övrig närservice gör att man från Tyresö bostäders ledning önskade att hyresgästerna i fastigheten skulle få möjlighet att exponera sina varumärken på ett flexibelt och estetisk tilltalade sätt.

Efter att vi på Clarex av Tyresö bostäder fått i uppdrag att göra en förstudie baserat på ett flertal kriterier, tog vi fram fotomontage, visualiseringar och förslag på tekniska lösningar, som på alla punkter överensstämmer med Tyresö bostäders vision och önskemål.
Uppdraget bestod av att hitta en visuellt tilltalade lösning som även skulle förmedla modernt, ha låg energiförbrukning och vara i princip underhållsfri.
Utöver dessa önskemål var visionen att tillföra något extra till den tidlösa fasaden.

Resultatet blev så kallade ljuslådor, men istället för traditionella släta sidor, nu kompletterade med konvexa dito. Dessa dessutom kompletterade med dioder mot fasaden (så kallad corona effekt) för att få fram en svävade, och trots storlekarna på de totalt 5st skylt enheterna, en väl balanserad lösning för fastigheten.

Bilden nedan visar placeringar, modellen och hur det är tänkt att se ut.

Målbilden är att dessa skyltar ska vara klara för platsmontering 20/12.

 

Tyresö_bostäder_skyltar_skyltkoncept_clarex

 

Taktila skyltar – Halmstad kommun och SJ

Taktila skyltar har sedan en tid blivit mera aktuella på grund av att det synliga budskapet just är bara synligt.
Vi har på senare tagit fram skyltar i taktilt utförande för olika typer av ändamål.

Taktila skyltar kan företrädelsevis ha text och siffror upphöjda, men även kompletteras med blindskrift. (punktskrift)

Bilderna nedan visar två olika typer av nämnda skyltmodell.

Den ena modellen används på offentlig konst och på uppdrag av Halmstad kommun har vi tagit fram en för ändamålet väl fungerande samt estetiskt tilltalande skylt som placeras i stadsrummet vid olika monument och installationer i Halmstad

Den andra modellen används som information av sitt- och liggplatser, som varning och som informationsskyltar
Vi utvecklade en produktionsteknik för nämnda skyltar då upplagan var relativt omfattande.
Omkring 5000 individuella skyltar i flertalet storlekar, med-/utan hål, siffror och texter, tog fram, samtliga med taktil reliefeffekt.
Önskemålet från SJ:s ingenjörer och slutbeställaren Euromaint rail var att skyltkonceptet enkelt skulle kunna kompletteras och anpassas efter de 20 sov- och liggvagnar som just denna beställning avsåg.

 

Hyresgästregister till Företagshotell – Kungsgatan 10

KG10 är ett företag som just namnet antyder till, ett företag centralt beläget på Kungsgatan 10 mitt i Stockholm.

Företaget är ett så kallat företagshotell med ett flertal kontorsrum med all faciliteter tillgängliga i en representativ fastighet från sekelskiftet.
När Anders först kom i kontakt med oss förstod vi redan i ett mycket tidigt skede att denna kund ville ha ett flertal skyltar utförda med premiumkvalité.
Dem skulle vara anpassade till företaget och företagets hyresgästers intentioner och samspela och integreras smakfullt i den estetisk tilltalande miljön.
Efter möte på plats enades vi om att börja skissa och ta fram ett komplett flexibelt skyltkoncept.
Efter presentation av våra idéer, (i samband med att vi påtalade och förevisade olika typer av andra skyltar och skyltkoncept) önskade kunden att vi skulle kornkritisera dito med teknisk beskrivning, fotomontage samt naturligtvis en kostnadsberäkning som låg i linje med kundens budget.
Här på bilderna ser ni ett så kallat fastighetsregister, bestående av en kombination av graverade mässingslinjaler monterade på en större mässingsplåt.
Alla skyltar så som bottenplåt är kompletterade med transparent akryl för att lyfta fram en elegans och modern karaktär.
Denna skylt är numera bara en del av de skyltar vi har tagit fram till denna kund och deras hyresgäster, och sammantaget kan vi bara konstatera med bra leverantörer, montörer blev resultatet helt graverande.

 

Nya skyltar till Filmstaden Kultur

Vi fick redan för några år sedan i uppdrag av Filmstaden Kultur att ta fram ett skyltsystem bestående av rostfria tavlor, individuellt lasergraverade/märkta med bilder, texter och illustrationer.
Dessa åtta tavlor i storlek runt 1x1meter monterades på en mur som ramar in parken på dess västra sida.

För ca ett år sedan tag man ett beslut att ytterligare fullfölja önskemålet om att informera allmänheten om den omfattande produktion av filmer som skett på denna plats.

Vi har sedan i våras arbetat med att ta fram ett koncept med åtta stycken kompletterande skyltar som i avseende material och produktionsteknik skall följa den röda tråden sedan tidigare.
Denna gång monterades skyltarna på lyktstolpar

Skyltarna består av en bottenplatta i rostfritt stål kompletterade med tryckta dekaler samt karta med beskrivande text på svenska och engelska.
De lasermärkta skyltarna är separat monterade, för att enkelt kunna bytas ut om budskapet ändas, utan att åstadkomma skada på skylten i övrigt
Kanter och infästningar är rundade för att minimera risk för skador på kläder och dylikt.

Nedan ser ni slutresultatet av de åtta nya skyltarna.

Diodskylt till Studiefrämjandet

Ibland är valet av skyltmodell, storlek etc. utifrån givna förutsättning, uppenbart redan på ett tidigt stadium. (I alla fall för oss som arbetar med skyltar på daglig basis)

När förfrågan kom från Studiefrämjandet (och när vi fått ta del av de grundförutsättningar som var aktuella) var det uppenbart för oss vad vi skulle presentera på vårt möte med ansvarig.

Vi tog i vanlig ordning fram underlag med vald skyltmodell, placeringsförslag på anvisade ytor, beskrivning av storlek etc. som sedermera kan ligga till grund för ett positivt beslut hos kund och fastighetsägare.

Fastighetsägaren har sedan tidigare låtit ta fram ett skyltprogram, med specifika anvisningar beträffande storlekar, skyltmodeller, placeringar etc.
Hyresgästerna i dito fastighet hade valt att frångå de uppställda rekommendationerna och kraven.
Det resulterade i detta fall att vi kunde påvisa att den storlek som kunden önskade och som vi rekommenderade skulle godkännas trots att skyltmanualen skulle frångås till viss del.

Vi kan konstatera att varje skylt är unik, och det går inte att räkna in alla logotypers utformning etc. i en skyltmanual. Detta är någon som får anpassas när samtliga parametrar är belysta.

Här nedan ser ni våra förslag som visar hur Studiefrämjandets nya skyltar passar in i det befintliga skyltprogrammet, detta trots att skyltarna, egentligen är för stora.