Vad är det Clarex egentligen gör?

Många har svårt att förstå vad vi erbjuder.

Frågor man kan ställa sig kan vara följande …

  • Vad kostar en skylt?
  • Vilka original behöver jag för att vi skall kunna göra en skylt?
  • Hur kommer skylten att se ut baserat på de original jag har?
  • Vilket matrial skall skylten bestå av?
  • Hur många skyltmodeller har jag att välja på?
  • Vilken typ av skylt passar vår verksamhet?
  • Vad kostar det att kompletera med en identisk skylt?
  • Blir det billigare att göra flera skyltar vid samma tillfälle?
  • Hur lång tid är livslängden på en skylt?
  • När är skylten klar för montering/avhämtning?

Ja frågorna är många och svaret är inte alltid självklara.

Vi på Clarex är experter på att hjälpa våra kunder ta fram det optimaliska skyltkonceptet för varje tillfälle. Vi kan tex på många sätt visualisera hur er skylt kan se ut innan den är klar.

Ett fotomontage kan var ett bra redskap för att tydligöra hur skylten kommer att kunna se ut!

Bilderna ovan visar hur det kan se ut före, själva fotomotaget & sist slutresultatet.

Speed International tar över Sidewalk Express, Clarex gör skyltarna igen!

Clarex har sedan Sidewalk Express 2001 startade sin verksamhet varit med att hjälpa till exponera & profilera om ett antal Internet-caféer på allmänna platser såsom
internationella flygplatser, tågstationer och andra shoppingnära miljöer, t ex shoppingcentrum och servicebutiker. Sidewalk Express är idag verksamt i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Lettland och Tyskland.

Vi har i dagarna nu även fått uppdraget att profilera Sidewalk Express nya huvudägares huvudkontor som är beläget på Tyresö, söder om Stockholm.

Vårt uppdrag blev att ta fram ett berbetat skyltkonsept bestående av skyltar i akryl monterade på vajer samt flertalet laserutskurna och lackerade texter/logotyper som dels fungerar som informaton- hänvisning- samt receptionsskyltar. Därtill bytte vi ut fronterna på de befintliga ljuslådorna till dekaperade plåtfronter med företagens logotyper, detta utfördes till den nya huvudägeren Speed International AB som förvärvade 90,1% av aktierna i Sidewalk Express AB.

Det glädjer oss att vår gamla kund som nu har blivit uppköpt av Speed International AB även fortsättningsvis vill betälla skyltar av oss och som resulterar i att vi får vara med att hjälpa till med den planerade expansionen. Vi hoppas och tror att det arbete vi nu har utfört skall vara startskotten för ett framgångsrikt samarbete.

http://www.speed-identity.se/ Fredrik Caspar VD, Beställare

BRF Kungsklippan renoverar fastigheterna och beställer de nya skyltarna av Clarex

Vi har idag fått uppdraget av Brf Kungsklippan att ta fram nya skyltar till hela fastighetens sju butiksinnehavare. Bilden ovan visar några bilder från korrekturet.

Detta efter att vi tagit fram laytförslag och varit i kontakt förvaltaren Ronny Eghult på QL Förvaltning AB samt Yvonne Lomborn på LY färgkonsult AB.

Samtliga berörda 7st butiksinnehavare har varit delaktiga i att hitta ett gemensamt optimal skyltprogram, Anledningen att man beställer nya skyltar av Clarex är pga man demonterat samtliga gamla och slitna dito efter en omfattande fasadrenovering,

Beställningen resulteradei 12st olika exklusiva och maximalt anpassade skyltar, hänsyn har tagits för att fastigheten samt hyresgästernas önskemål skall tillgodoses på bästa sätt.

Flertalet skyltar i utförande som ljuslådor med profil 10 samt 1st profilskylt med ljusramp, se nedan för mer exakt beskrivning av profil 10.

Info om profil 10
Ljusskyltar är enkelsidiga eller dubbelsidiga. Fronten består av en aluminiumplåt i vilken texten fräses ur. Motsvarande text av 10 mm akryl beläggs med folie eller 3 mm färgad akryl och monteras in i den urfrästa fronten. Även exklusiva varianter som rostfritt och aluminium kan vara ett alternativ. Ljusskylten förses med lysrör. Texten kommer att lysa i ytterkonturen och kan även lysa framåt om man använder transparent folie eller akryl.

En ljusskylt med negativt urfräst dekor, men utan 10 mm akryl, kallas dekaperad.

Blev Svenska FN-förbundet nöjda med Clarex skyltkoncept?

Vi på Clarex vill naturligtvis få konstruktiv kritik eller såklart även rent positiva utlåtanden för skylt exponeringar/lösningar som vi utför för våra kunders räkning.

Vid vissa tillfällen känns det extra angeläget att få feedback.

Som i detta fall där vi själva tycker att vi har lyckats erbjuda både ett estetisk tilltalade och informativt skyltkocept för FN. Trots flertalet försök har vi inte lyckats få svar på om kunden är av samma uppfattning.

På Clarex är vi trots allt glada att vi ha fått leverera dessa skylta som vi själva uppfattar som tilltalande och också bör uppfylla kundens högt ställda krav på finish och kvalité.

Summa summarum är att vi trots allt är glada för att fått leverera dessa skyltar och hoppas att kunden också är nöjd.

Gjuten skylt till Sjømannskirken? – Den Norske Kirke i Stockholm

Clarex fick en förfrågan av Sjømannskirken att göra en gjuten kopparskylt. Efter att Clarex gjort ett utkast och skickat över så var det dock tyst från kunden och vi blev lite undrande om allt var ok.

Svaret kom då från Ingard Færevåg:

”Takk – servicen fra Clarex og Maria har vært utmerket! Jeg skulle svart henne på tirsdag, men så ble det viglser og begravelser i stedet. En kirke er i stor grad hendelsesstyrt. Men vi vil gjerne gå videre med dere.”

Ibland händer det massa saker och man får prioritera om, speciellt i en kyrka. Men en skylt skall det bli och vi är glada att få leverera denna.

Bilden visar utkastet på kopparskylten med typsnittet Copperplate Gothic och en storlek på250x350mm.

Ingard har godkänt att vi kan publicera svaret.

Nya Sabbatsbergs sjukhus väljer Clarex skyltkoncept för huvudentrén

Sabbatsbergs_sjukhus_bild

Vi fick idag en beställning på denna specialanpassade inifrån vit lysande diodbelysta profilskylt.

Den kommer att monteras på entrétaket med hjälp aven aluminium stomme som följer takets välvda form.

Skyltens totala längd är 7200mm och bokstäverna som är vitlackerade med en utfallande vit akrylfront (profil6) kommer att bli 550mm höga!

Vi hoppas kunna montera detta på Sabbatsbergs sjukhus under v52 men pga helgerna under denna period kan det av praktiska skäl bli så att vi platsmonterar till mitten av januari istället!

Carl Malmstens butiken och Asplund´s skyltläge..

Vad har Carl Malmstens butiken gemensamt med inrednings- och konceptbutiken Asplund?

– Kan det vara att både butikerna har ett gott renommé? Eller att de båda säljer klassiska inredningar med hög kvalitet? Eller att de ligger centralt i Stockholm?

Svaret är enklare än så, de har båda insett värdet i att utnyttja sitt skyltläge inför julhandeln och därför valt Clarex som leverantör av skräddarsydd fönsterdekor.  På bilden visas korrektur för delar av dekorerna.

Asplund_Malmsten_jul2009